Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
6,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

หาหุ้นเพื่อทำการบ้านสำหรับเฝ้าเตรียมเทรดได้อย่างแม่นยำ

รู้ทิศทาง เข้าใจพฤติกรรมของของหุ้น วิเคราะห์ข่าวสารเพื่อวางแผนการเทรดได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

6,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

หาหุ้นเพื่อทำการบ้านสำหรับเฝ้าเตรียมเทรดได้อย่างแม่นยำ

รู้ทิศทาง เข้าใจพฤติกรรมของของหุ้น วิเคราะห์ข่าวสารเพื่อวางแผนการเทรดได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

ผู้สอน

  • เจ้าของเพจ "Buddy Trader" เพจที่แชร์การบ้านและเคสหุ้นที่น่าสนใจ
  • ประสบการณ์การเทรดโดยใช้กราฟเทคนิคมากกว่า 10 ปี
  • มีคอร์สสอนและฝึกเทรดที่มีนักเรียนหลายร้อยคน
  • เพจที่แชร์การบ้านและเคสหุ้นที่น่าสนใจ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในการเทรด เราควรเลือกหุ้นที่พร้อมเล่น เพราะปัญหาที่เราเจอบ่อย ๆ คือ ไม่รู้ว่าหุ้นตัวไหนมีโอกาสเล่น อะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นมีโอกาสขึ้นแรง ขึ้นไกล หุ้นทรงไหนควรวางแผนเทรดแบบไหน

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการเลือกหุ้นมาโฟกัส เข้าใจจังหวะในการเทรด ไม่ว่าจะเป็น Day Trade, Swing Trade และการถือเล่นรอบใหญ่ รวมถึงรู้จักแยกทรงกราฟแบบต่าง ๆ เพื่อเข้าใจพฤติกรรมและการวางแผนเทรดให้เหมาะสม สามารถโฟกัสข่าวและสตอรี่ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อทิศทางของราคาหุ้น รู้ทริคที่ใช้ในการเทรดหุ้น IPO และ Warrant เข้าเทรดวันแรก และทริคอื่น ๆ ที่ใช้ในการวางแผนเล่นกับหุ้นมีสตอรี่

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- รู้วิธีหาและทำการบ้าน เพื่อหาหุ้นมาเฝ้าเตรียมเทรดได้ทั้ง Day Trade และ Swing Trade
- สามารถแยกทรงกราฟและแยกสไตล์การเทรดได้
- หาจุดเข้าที่เหมาะสมของแต่ละหน้าเทรดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
- รู้ทริคในการวางแผนเพื่อเทรดได้เหมาะสมกับสถานการณ์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
นักเทรดที่ต้องการปรับพื้นฐาน อยากเลือกหุ้นมาเฝ้าได้ถูกตัวมากขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
คอร์สนี้เหมาะกับมือใหม่ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว หรือมือเก่าที่ยังเลือกหุ้นมาโฟกัสไม่ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • เจ้าของเพจ "Buddy Trader" เพจที่แชร์การบ้านและเคสหุ้นที่น่าสนใจ
  • ประสบการณ์การเทรดโดยใช้กราฟเทคนิคมากกว่า 10 ปี
  • มีคอร์สสอนและฝึกเทรดที่มีนักเรียนหลายร้อยคน
  • เพจที่แชร์การบ้านและเคสหุ้นที่น่าสนใจ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที