Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
8,990 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1095 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 34 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ออกแบบคอร์สให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้เลือกตอบและสร้างประโยคได้อย่างเหมาะสมกับการสนทนา

อัดแน่นด้วยเทคนิค เอกสารพิเศษ ไฟล์เสียงการเรียน ที่จะช่วยให้การเรียนภาษาเกาหลีของคุณง่ายขึ้น

8,990 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1095 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 34 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ออกแบบคอร์สให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะการสื่อสาร ให้เลือกตอบและสร้างประโยคได้อย่างเหมาะสมกับการสนทนา

อัดแน่นด้วยเทคนิค เอกสารพิเศษ ไฟล์เสียงการเรียน ที่จะช่วยให้การเรียนภาษาเกาหลีของคุณง่ายขึ้น

ผู้สอน

  • เจ้าของเพจ KHEM KOREA เพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุก ง่าย ใช้ได้จริง! มีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คน
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เขมโคเรีย จำกัด
  • ปริญญาตรี : เอกภาษาเกาหลีโดยตรง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
  • ปริญญาตรี : การสอนภาษาเกาหลี ด้วยภาษาต่างประเทศ (Cyber Hankuk University of Foreign Studies กำลังศึกษาอยู่ในระหว่างฝึกงาน)
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Secret Class ฝึกแบบนี้ยังไงก็พูดเกาหลีได้ เป็นคอร์สที่เหมาะและตอบโจทย์อย่างมากสำหรับคนที่อยากพูดภาษาเกาหลีได้แบบฉบับเจ้าของภาษา คอร์สนี้จะทำให้คุณสามารถเอาเนื้อหาทางไวยากรณ์ คำศัพท์ พื้นฐานต่าง ๆ ที่เคยได้เรียนมา มารวมให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดความเป็นธรรมชาติของการใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างชาวเกาหลี

คลาสนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่สามารถอ่านออกเขียนได้ มีพื้นฐานมาแล้วในขั้นเบื้องต้น เพราะจะส่งเสริมให้สามารถเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น คอร์สนี้ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟัง การออกเสียง การสร้างประโยค เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้สามารถเลือกตอบและสร้างประโยคให้เหมาะสมกับการสนทนาได้ด้วยตัวเองทันที พร้อมตัวช่วยมากมายที่จะพาผู้เรียนทุกคนไปสู่เป้าหมายการสนทนาได้

สำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนคอร์สนี้แต่ยังไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี แนะนำให้เรียนปูพื้นฐานก่อน หรือเรียนจากหนังสือเล่มปูพื้นฐานและไวยากรณ์พื้นฐานหนึ่ง ควบคู่กับคอร์สนี้ไปด้วย จะทำให้เรียนไปได้ไวและเข้าใจมากขึ้น

เนื้อหาคลิปกว่า 10 ชั่วโมงที่จะได้เรียนในคอร์สนี้ จะทำให้คุณเก่งภาษาเกาหลีขึ้นแน่นอน และพิเศษกับคอร์สนี้คือ มีเอกสารเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลด แถมมีบทพิเศษเสริมให้ด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ทักษะการฟัง ออกเสียง สร้างประโยค ที่พัฒนาภาษาเกาหลีของคุณให้ได้ใกล้เคียงกับชาวเกาหลีที่สุด
- สามารถเลือกตอบและสร้างประโยคให้เหมาะกับการสนทนาได้ด้วยตัวเอง
- แทรกตัวช่วย เทคนิค ที่จะพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายในการพูดภาษาเกาหลี
- ได้รับเอกสารพิเศษและไฟล์เสียงการเรียน ที่จะช่วยให้การเรียนภาษาเกาหลีของคุณง่ายขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่มีความสนใจในการพูดภาษาเกาหลี
- ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ภาษาเกาหลีในการสนทนา เช่นการทำงานที่เกาหลี หรือบริษัทที่ต้องใช้ภาษาเกาหลี
- ผู้ที่อยากเข้าใจหรืออยากสนทนาภาษาเกาหลีที่พบได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การไปเที่ยว การดู Series เกาหลี หรือ สนทนากับชาวเกาหลี

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานทางไวยากรณ์ คำศัพท์ และพื้นฐานเบื้องต้นต่าง ๆ ของภาษาเกาหลี เพื่อให้เรียนคอร์สนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • เจ้าของเพจ KHEM KOREA เพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนภาษาเกาหลีแบบสนุก ง่าย ใช้ได้จริง! มีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คน
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท เขมโคเรีย จำกัด
  • ปริญญาตรี : เอกภาษาเกาหลีโดยตรง (มหาวิทยาลัยนเรศวร)
  • ปริญญาตรี : การสอนภาษาเกาหลี ด้วยภาษาต่างประเทศ (Cyber Hankuk University of Foreign Studies กำลังศึกษาอยู่ในระหว่างฝึกงาน)
  • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Nawaporn Tongmeeptch

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที