Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 21 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 21 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,872 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

427 รีวิว

1 คอร์ส

 • Head of Venture Builder SCB 10X หน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • อดีต Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.
 • เจ้าของ Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • เจ้าของหนังสือขายดี "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • ปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

432 รีวิว

2 คอร์ส

 • VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane
 • โค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management
 • มีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,349 รีวิว

53 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เพราะปัจจุบันการทำงานจำเป็นต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เต็มไปการแข่งขันทางนวัตกรรม เพราะความต้องการนี้ทำให้ Agile ปรัชญาการทำงาน กลายมาเป็น Buzz Word และกลายเป็นเทรนด์ที่หลาย ๆ องค์กรพยายามปรับตัวเพื่อให้องค์กรเข้าสู่ความเป็น Agile

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาของการทำงานแบบ Agile อย่างเจาะลึก ตั้งแต่ปรัชญา Agile ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ Agile กับรูปแบบการทำงานแบบต่าง ๆ เช่น Scrum หรือ Kanban และที่สำคัญผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุที่ปัจจุบันทำไมใคร ๆ ถึงอยากจะปรับวิธีการทำงานให้เป็นแบบ Agile ตลอดจนการสร้าง Culture และ Mindset ในแบบ Agile ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากเนื้อหาหลักแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ Agile ในโลกธุรกิจจริง โดยคอร์สนี้จะพาผู้เรียนไปพบกับ Wongnai เทคสตาร์ทอัพชื่อดังของไทย เพื่อจะได้เห็นว่าบริษัทที่ทันสมัยอย่าง Wongnai นั้น เขามีวิธีการใช้ Agile อย่างไร และพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- หัวใจสำคัญของการทำงานโดยใช้อไจล์
- หลักการทำงาน Agile ร่วมกับ Scrum
- การสร้าง Agile Culture และ Agile Mindset ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขององค์กรให้เป็นการทำงานแบบอไจล์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส 
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 50% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 50% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชญ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชญ์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)
คุณต้องเป็นเจ้าของหนังสือ Bestseller, Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง" ปัจจุบันเป็นคุณต้องเป็น Head of Venture Builder SCB 10X ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนหน้านี้คุณต้องเป็น Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.  เขาจบการศึกษาปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)
ปัจจุบันคุณเก่งเป็น VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane มีหน้าที่ดูแลทีมเทคโนโลยีทั้งหมด และเป็นผู้ริเริ่มการใช้ Agile Way of Working ที่ SkillLane นอกจากนั้นเขายังเป็นโค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management เขามีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมากว่า 10 ปี เขาจบการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,872 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

427 รีวิว

1 คอร์ส

 • Head of Venture Builder SCB 10X หน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • อดีต Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.
 • เจ้าของ Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • เจ้าของหนังสือขายดี "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • ปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

432 รีวิว

2 คอร์ส

 • VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane
 • โค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management
 • มีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,349 รีวิว

53 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
278
4 ดาว
84
3 ดาว
40
2 ดาว
17
1 ดาว
8
รีวิวบทเรียน
Img 7103
by Jiradech Namdokmai
Avatar
by อภินันท์ โกทัน
เนื้อหาดี มีการจัดลำดับขั้นตอน อาจารย์พูดอธิบาย อาจง่ายต่อคนที่เรียนด้านบริหารมาก่อน แต่สำหรับสายอื่น เช่นสายสุขภาพ ยังคงต้องทำความเข้าใจ คำศัพท์เฉพาะอยู่เยอะ ต้องดูซ้ำหลายรอบ ช้าๆเพราะ เพื่อที่จะหาความหมายของคำนั้นๆ บทแรกอาจจะ งง อยู่บ้าง พอย้อนกลับมาฟังใหม่ หลังจากจบไป หลายๆ บทเรียน จะทำให้เข้าใจได้ดีขึ้น โดยร่วมดีครับ
Default
by Nantanicha Inchoo
อาจารย์บางท่าน การอธิบายบางทีสลับกันไปมาซึ่งทำให้เราไม่ค่อยเท่าไร การเชื่อมโยงในแต่ละเรื่องอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจน
Benya
by Benya Saengsai
อาจารย์สอนดี ยกตัวอย่างได้ชัดเจนเข้าใจง่ายค่ะ
Default
by ปัณณทัต ชาลีสมบัติ
Default
by Pannarath Kawil
Avatar
by aom aris
Default
by Chaisai Findik
Default
by kanyakorn pinkaew
S 53510222
by Tita Sopitlaptana

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที