Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 21 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 21 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

239 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

1 คอร์ส

 • Head of Venture Builder SCB 10X หน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • อดีต Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.
 • เจ้าของ Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • เจ้าของหนังสือขายดี "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • ปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

1 คอร์ส

 • VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane
 • โค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management
 • มีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

871 รีวิว

16 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เพราะปัจจุบันการทำงานจำเป็นต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เต็มไปการแข่งขันทางนวัตกรรม เพราะความต้องการนี้ทำให้ Agile ปรัชญาการทำงาน กลายมาเป็น Buzz Word และกลายเป็นเทรนด์ที่หลาย ๆ องค์กรพยายามปรับตัวเพื่อให้องค์กรเข้าสู่ความเป็น Agile

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาของการทำงานแบบ Agile อย่างเจาะลึก ตั้งแต่ปรัชญา Agile ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ Agile กับรูปแบบการทำงานแบบต่าง ๆ เช่น Scrum หรือ Kanban และที่สำคัญผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุที่ปัจจุบันทำไมใคร ๆ ถึงอยากจะปรับวิธีการทำงานให้เป็นแบบ Agile ตลอดจนการสร้าง Culture และ Mindset ในแบบ Agile ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากเนื้อหาหลักแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ Agile ในโลกธุรกิจจริง โดยคอร์สนี้จะพาผู้เรียนไปพบกับ Wongnai เทคสตาร์ทอัพชื่อดังของไทย เพื่อจะได้เห็นว่าบริษัทที่ทันสมัยอย่าง Wongnai นั้น เขามีวิธีการใช้ Agile อย่างไร และพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- หัวใจสำคัญของการทำงานโดยใช้อไจล์
- หลักการทำงาน Agile ร่วมกับ Scrum
- การสร้าง Agile Culture และ Agile Mindset ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขององค์กรให้เป็นการทำงานแบบอไจล์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส 
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 50% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 50% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชญ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชญ์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)
คุณต้องเป็นเจ้าของหนังสือ Bestseller, Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง" ปัจจุบันเป็นคุณต้องเป็น Head of Venture Builder SCB 10X ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนหน้านี้คุณต้องเป็น Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.  เขาจบการศึกษาปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)
ปัจจุบันคุณเก่งเป็น VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane มีหน้าที่ดูแลทีมเทคโนโลยีทั้งหมด และเป็นผู้ริเริ่มการใช้ Agile Way of Working ที่ SkillLane นอกจากนั้นเขายังเป็นโค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management เขามีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมากว่า 10 ปี เขาจบการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ.ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

239 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

1 คอร์ส

 • Head of Venture Builder SCB 10X หน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • อดีต Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.
 • เจ้าของ Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • เจ้าของหนังสือขายดี "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • ปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

1 คอร์ส

 • VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane
 • โค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management
 • มีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

871 รีวิว

16 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
18
4 ดาว
10
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Narumon Sinploy
?1567086757
by Theethat Rangkasiri
?1559097614
by Amphol Tablet
Default
by มาธวี สุขเขตต์
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
Default
by jeerapat aimsurnpang
Default
by Suwipon Srithumchai
Download
by Let's go Now
1341909
by Anurak Chanchainanthawong
สนุกและ ใช้ในชีวิตจริงได้มากเลยครับ
Default
by Kwanprapha Bunsuan
48417145 1937338559653227 828037104456957952 n
by นฤดล คุณปัญญา
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
10
by SUWATCHAI TENGSIRIKUL
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
Default
by Potsawee Nuttawarawarod
อาจารย์แว่นเสื้อขาว สอนไม่เข้าใจจริงๆ จดได้นิดเดียวจากสิ่งที่เค้าสอน อีกคนสอบละเอียดและยกตัวอย่างได้ดีกว่ามาก
Default
by Punyaporn Pijitt
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
121386234
by Jane Janisa
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
5c19b1b6 6ef5 4dc2 b551 bdbc9cf362c1
by Kanokwan Booncherd
เรียนงง งง
Default
by มณฑล มีกัมปนาท
เนื้อหาแปลกใหม่ดี แต่เข้าใจยากไปนิดนึงครับ
34631 102719196447967 2282020 n
by Charoen Nuttavuttisit
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Default
by worawut butseangdi
?1570675268
by Punyanuch Khunleng
?1574346400
by Paveena Sopon
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Default
by Sjeemas Chanthitivech
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Img 9046
by JUKKRIT PATTABOOT