Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 21 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 40 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 21 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

663 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

1 คอร์ส

 • Head of Venture Builder SCB 10X หน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • อดีต Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.
 • เจ้าของ Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • เจ้าของหนังสือขายดี "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • ปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

1 คอร์ส

 • VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane
 • โค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management
 • มีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,494 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เพราะปัจจุบันการทำงานจำเป็นต้องการความรวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เต็มไปการแข่งขันทางนวัตกรรม เพราะความต้องการนี้ทำให้ Agile ปรัชญาการทำงาน กลายมาเป็น Buzz Word และกลายเป็นเทรนด์ที่หลาย ๆ องค์กรพยายามปรับตัวเพื่อให้องค์กรเข้าสู่ความเป็น Agile

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงปรัชญาของการทำงานแบบ Agile อย่างเจาะลึก ตั้งแต่ปรัชญา Agile ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ Agile กับรูปแบบการทำงานแบบต่าง ๆ เช่น Scrum หรือ Kanban และที่สำคัญผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุที่ปัจจุบันทำไมใคร ๆ ถึงอยากจะปรับวิธีการทำงานให้เป็นแบบ Agile ตลอดจนการสร้าง Culture และ Mindset ในแบบ Agile ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน

นอกจากเนื้อหาหลักแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ Agile ในโลกธุรกิจจริง โดยคอร์สนี้จะพาผู้เรียนไปพบกับ Wongnai เทคสตาร์ทอัพชื่อดังของไทย เพื่อจะได้เห็นว่าบริษัทที่ทันสมัยอย่าง Wongnai นั้น เขามีวิธีการใช้ Agile อย่างไร และพบเจอกับอุปสรรคอะไรบ้าง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- หัวใจสำคัญของการทำงานโดยใช้อไจล์
- หลักการทำงาน Agile ร่วมกับ Scrum
- การสร้าง Agile Culture และ Agile Mindset ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในองค์กร
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานขององค์กรให้เป็นการทำงานแบบอไจล์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส 
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 50% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 50% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)
อ.สุรพิชญ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน อ.สุรพิชญ์จบการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia และ ปริญญาเอก จาก University of Technology, Sydney, Australia

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)
คุณต้องเป็นเจ้าของหนังสือ Bestseller, Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง" ปัจจุบันเป็นคุณต้องเป็น Head of Venture Builder SCB 10X ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนหน้านี้คุณต้องเป็น Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.  เขาจบการศึกษาปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)
ปัจจุบันคุณเก่งเป็น VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane มีหน้าที่ดูแลทีมเทคโนโลยีทั้งหมด และเป็นผู้ริเริ่มการใช้ Agile Way of Working ที่ SkillLane นอกจากนั้นเขายังเป็นโค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management เขามีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์เขียนโปรแกรมมากว่า 10 ปี เขาจบการศึกษาปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ (อ.หนึ่ง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

663 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการวางแผนการพัฒนาองค์กร ให้แก่องค์กรชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท MBA University of Western Sydney, Australia
 • ปริญญาเอก Ph.D. University of Technology, Sydney, Australia
กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร (ต้อง)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

1 คอร์ส

 • Head of Venture Builder SCB 10X หน่วยงานที่ดูแลธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์
 • อดีต Team Lead ของ ExpresSo หน่วยงานนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทปตท.
 • เจ้าของ Blog, Facebook Fanpage และ Podcast ชื่อดัง "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • เจ้าของหนังสือขายดี "แปดบรรทัดครึ่ง"
 • ปริญญาโท MBA จาก Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กษิดิ์เดช ยนตรดิษฐถาวร (เก่ง)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

1 คอร์ส

 • VP of Technology & Product Development ที่ SkillLane
 • โค้ชและที่ปรึกษาด้าน Agile Software Development และ Agile Project Management
 • มีประสบการณ์คุมทีม Software Engineer มากกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์เขียนซอฟต์แวร์มากกว่า 10 ปี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,494 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
46
4 ดาว
22
3 ดาว
10
2 ดาว
2
1 ดาว
2
รีวิวบทเรียน
Sirithorn's pic
by Sirithorn Hongloi
เนือหาใหม่มากค่ะ (สำหรบดิฉัน) น่าสนใจ ต้องตั้งสติทำความเข้าใจดีๆ ดูทบทวนดีๆหากตามไม่ทัน ไม่งั้นหลุดค่ะ อาจารย์ตั้งใจสอนดีมากค่ะ อาจารย์เก่งข้อมูลเยอะมาก
Open uri20190925 24418 53js2g?1569396306
by Thepmunee Luangsiritanya
Default
by อิทธิกร ว่องวนกิจ
Open uri20200807 79723 1gs6gk7?1596773316
by Natthapong Wannurat
เนื้อหาดีมากครับ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์การทำงาน ทำให้ Agile ที่อธิบายค่อนข้างยากนั้นกลายเป็นไม่ยากมากเกินไป และยังได้แบ่งปันแนวคิดต่าง ๆ ทำให้เราค่อย ๆ ทำความเข้าใจไปทีละนิด และสามารถเข้าใจ Agile ได้อย่างดีครับ
Unnamed
by ดลณา เกิดทรัพย์
?1567046492
by พฤษชาวดี รัตโนภาส
Default
by กุลธิดา บุญพงษ์
Default
by สุชน รังสิยเวคิน
F77f6802 83ea 47fd a6d7 1cb4ae3190cd
by Phornchai Thueadaeng
สอนเข้าใจง่ายมากครับ
?1597655847
by Saranpong Chongprakobkit
Default
by Atip Raweeposhsiri
Default
by Tanathorn TANANONT
Default
by พิริยพงษ์ วงศ์ราษฎร์
เนื้อหาโดยรวมดี มาเข้าใจตรง workshop กับ Agile talk หละครับ แต่ถ้ามีตัวอย่างจาก Industry อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับ software จะดีมากเลยครับ จะได้มุมมองหลากหลายกว่านี้
?1567274351
by Piyarat Jirachaiwat
Default
by พณัฐพงษ์ อัมพรจรัส
22251f07 79b9 44bd 9b2c d0540a849e0a
by Kamjohn Chandacham
ผู้สอนยังสื่อสารให้เข้าใจไม่ค่อยดีครับ
Default
by พงศ์เทพ วงศ์แหลมทอง
Untitled 2
by SkillLane Team
Default
by Premwadee Puttharat
Open uri20181117 19222 dysfpv?1542455037
by Watchara Sirinaovakul
ขออนุญาติคอมเม้นตรงๆ เพื่อการพัฒนานะครับ อ. เสื้อขาว สไลด์ควรปรับปรุง เหมือนไม่ได้เตรียมตัวมาสอน มีแต่รูป แต่ไม่มีเนื้อหา ทำให้จับประเด็นลำบาก และจดเล็กเชอร์ตามยากมาก ส่วน อ. ต้อง สอนดีมากครับ
Line 1554077258078
by กสิณทิพย์ เกิดเดโช
Open uri20200205 45699 15l6u?1580917632
by Narong Nicky
Default
by ภัทรานิษฐ์ จิตติอรุณชัย
Default
by Apinut Wongkietkachorn
Default
by นายวรรษภณ พัฒนกมลกุล
Data?1567002535
by ภาณุธัช รัศมิทัต
Default
by Pinyada Kijvanichkul
Dsc00717 01
by Chettha Liamkrai
โอ้ย ไม่ไหวเเล้ว สอนอิหยัง พูดไม่รู้เรื่อง ช่วยเอาคนที่เก่ง และสอนรู้เรื่องมาสอนหน่อย หลักสูตรไม่ให้ประเมินอาจารย์หน่อยเหลอ
?1587287778
by Nonnalin Thungsoonthorn
Open uri20190928 22610 1bl6i3g?1569684620
by Kcp Kaewkornpradit
Default
by วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
ยังไม่เข้าใจถึงประโยขน์ของ agile ว่าต่างจากแนวคิดอื่นอย่างไร และมองว่าเป็นการทำให้ซับซ้อนโดยใช่เหตุ และขาดความยืดหนุ่น ในการทำงาน
Unnamed
by Estelle Care
เข้าใจยากมาก
Open uri20200528 116190 1c7aspc?1590636768
by Punchiga Ratanalerdnawee
ดีมากๆเลยค่า
Open uri20190901 30336 5x08of?1567356138
by Thanutcha Jaroontham
Default
by นภสร เติมวรธรรม
เนื้อหาเข้มข้น ต้องตั้งใจฟังอย่างดีทุกsectionเลยค่ะ
Default
by บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
59eff2b5 9dd5 4ad8 9255 06649f6a286b
by กฤตภาส สมณาวิริยะ
Default
by Yanachat Sarachat
Dsc 2557 1
by NAPHON KOMOLMIS
42803109 2125457674133306 8233129410790686720 o
by ชินภัทร เจริญรัตน์
?1567043639
by Pornsri Chotiwit
Default
by ชาญชัย จาตุรนตพรชัย
Default
by Tanachot Jangsutimon
Photo
by เจษฎา ทิพย์วาทีอมร
Default
by Prasert C
?1585692277
by renu malimart
?1566033511
by Songpon Sripitak
Unnamed
by วสันต์ วงษ์ดนตรี
Default
by ทินพัฒน์ เทพศิริ
Photo
by Kolawatch suwimol
Open uri20200125 42449 sz41s8?1579912154
by Kamolpob Sinbuathong
Default
by Narumon Sinploy
?1567086757
by Theethat Rangkasiri
?1559097614
by Amphol Tablet
Default
by มาธวี สุขเขตต์
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
Default
by jeerapat aimsurnpang
Default
by Suwipon Srithumchai
Download
by Let's go Now
1341909
by Anurak Chanchainanthawong
สนุกและ ใช้ในชีวิตจริงได้มากเลยครับ
Default
by Kwanprapha Bunsuan
48417145 1937338559653227 828037104456957952 n
by นฤดล คุณปัญญา
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
10
by SUWATCHAI TENGSIRIKUL
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
Default
by Potsawee Nuttawarawarod
อาจารย์เสื้อขาว สอนไม่เข้าใจจริงๆ จดได้นิดเดียวจากสิ่งที่เค้าสอน อีกคนสอบละเอียดและยกตัวอย่างได้ดีกว่ามาก
Default
by Punyaporn Pijitt
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
1591119073 screen shot 2020 06 02 at 10.30.13 am
by Jane Janisa
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
5c19b1b6 6ef5 4dc2 b551 bdbc9cf362c1
by Kanokwan Booncherd
เรียนงง งง
Default
by มณฑล มีกัมปนาท
เนื้อหาแปลกใหม่ดี แต่เข้าใจยากไปนิดนึงครับ
34631 102719196447967 2282020 n
by Charoen Nuttavuttisit
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Default
by worawut butseangdi
?1570675268
by Punyanuch Khunleng
?1574346400
by Paveena Sopon
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Default
by Sjeemas Chanthitivech
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT