Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
เมื่อสรรพากรตรวจเงินเข้าบัญชี
700 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 52 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

วิธีการเตรียมตัวเมื่อสรรพากรตรวจเงินเข้าบัญชี พร้อมทางออกต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ

จัดทำและจัดสอนโดย Yellow การบัญชี สถาบันอบรมบัญชี-ภาษีอันดับต้นของไทย

700 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 52 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

วิธีการเตรียมตัวเมื่อสรรพากรตรวจเงินเข้าบัญชี พร้อมทางออกต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการ

จัดทำและจัดสอนโดย Yellow การบัญชี สถาบันอบรมบัญชี-ภาษีอันดับต้นของไทย

ผู้สอน

 • ผู้บริหารโรงเรียนเยลโล่การบัญชี
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกริก
 • วิทยากรด้านบัญชีให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • ผู้บริหารสำนักงานบัญชี บริษัท เยลโล่แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ที่ปรึกษาบัญชีภาษีให้กับองค์กรต่างๆมากมาย
 • นักวางระบบบัญชี และนักวางแผนภาษี
 • รับทำบัญชี-ภาษี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษากฎหมาย
 • สถาบันติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร อบรม CPD TA CPA สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express

เมื่อสรรพากรตรวจเงินเข้าบัญชี เป็นคอร์สพื้นฐานที่ผู้เรียนไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีก็สามารถมาเรียนได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1. บุคคลธรรมดาที่กำลังตัดสินใจเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล
2. บุคคลธรรมดา และนักบัญชี
3. นิติบุคคล

สิ่งที่ได้รับจากการเรียน
1. การวางแผนก่อนถูกตรวจเงินเข้าบัญชี
2. กฎหมายใหม่ที่มีผลต่อการตรวจเงินเข้าบัญชี
3. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, อากรแสตมป์ และภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
4. สรรพากรรู้รายได้เราได้อย่างไร
5. วางแผนประเภทเงินได้ 8 ประเภท
6. บิลค่าใช้จ่ายของร้านค้าบุคคลธรรมดาที่ถูกต้องตามภาษีเป็นอย่างไร
7. บิลสีเทา และบิลสีดำเป็นอย่างไร
8. วางแผนค่าลดหย่อน เช่น ตัวเอง, คู่สมรส, บุตร, ดอกเบี้ย, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันบำนาญ และเลี้ยงดูบิดามารดา
9. เมื่อไหร่ควรเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล
10. ค่าใช้จ่ายแบบเหมา และแบบจริงมีเงื่อนไขอย่างไร ควรเลือกแบบไหนให้เหมาะกับกิจการ
11. นักบัญชีดูค่าใช้จ่ายอย่างไร อะไรไม่ใช่ค่าใช้จ่าย
12. มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล
13. เมื่อต้องการเป็นนิติบุคคลควรเป็นบริษัท หรือ ห้างฯดีกว่ากัน
14. ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่จึงเหมาะสมกับกิจการ
15. SME กับ No SME ประหยัดภาษีต่างกันเท่าไหร่
16. วางแผนรายได้อย่างไร
17. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ
18. แบบไหนดีกว่ากันระหว่างจ้างพนักงานบัญชี กับ จ้างสำนักงานบัญชี
19. เอกสารที่ควรเตรียมส่งให้สำนักงานบัญชีมีอะไรบ้าง
20. ผู้ประกอบการต้องรู้ว่านักบัญชีของคุณบันทึกบัญชีตามเกณฑ์บัญชี หรือเกณฑ์ภาษี
21. เลิกกิจการอย่างไรให้ประหยัดภาษี
22. ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการมีผลอย่างไรต่อกิจการ
23. มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเมื่อเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดาเป็นนิติบุคคล
24. องค์ประกอบของใบกำกับภาษีซื้อที่ถูกต้องดูอย่างไร
25. บิลค่าใช้จ่ายที่นำมาบันทึกบัญชีได้เป็นอย่างไร
26. วางแผนภาษีเมื่อเป็นนิติบุคคล
27. วางแผนการเงิน
28. เมื่อโดนสรรพากรตรวจกิจการรับมืออย่างไร
29. เมื่อโดนตำรวจเศรษฐกิจตรวจกิจการรับมืออย่างไร
30. บริจาคอย่างไรให้ประหยัดภาษี(กฎหมายใหม่)
31. สัญญาจ้างต้องเสียอากรแสตมป์เป็นเงิน(กฎหมายใหม่)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้บริหารโรงเรียนเยลโล่การบัญชี
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกริก
 • วิทยากรด้านบัญชีให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • ผู้บริหารสำนักงานบัญชี บริษัท เยลโล่แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 • ที่ปรึกษาบัญชีภาษีให้กับองค์กรต่างๆมากมาย
 • นักวางระบบบัญชี และนักวางแผนภาษี
 • รับทำบัญชี-ภาษี ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ปรึกษากฎหมาย
 • สถาบันติวผู้สอบบัญชีภาษีอากร อบรม CPD TA CPA สอนบัญชีภาคปฏิบัติด้วยโปรแกรม Express
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที