Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 7 นาที

พาผู้เรียนไปสำรวจความต้องการในชีวิตของตนเอง เพื่อวางแผนการใช้เงินหลังเกษียณ

คำนวณหาตัวเลขเป้าหมายการเกษียณ ผ่านความเข้าใจทางการเงินและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกัน

สอนโดย จิตรกร แสงวิสุทธิ์ เจ้าของแฟนเพจ "ปั้นเงิน Artisan Money" ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คน

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 7 นาที

พาผู้เรียนไปสำรวจความต้องการในชีวิตของตนเอง เพื่อวางแผนการใช้เงินหลังเกษียณ

คำนวณหาตัวเลขเป้าหมายการเกษียณ ผ่านความเข้าใจทางการเงินและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกัน

สอนโดย จิตรกร แสงวิสุทธิ์ เจ้าของแฟนเพจ "ปั้นเงิน Artisan Money" ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 70,000 คน

ผู้สอน

  • นักวางแผนการลงทุนได้รับอนุญาต Certificated Investment Planner
  • AISA Certificated
  • อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัทบิ๊กโฟร์
  • Podcast Host “Money Armageddon วันเงินตราวินาศ”
  • วิทยากรรับเชิญขององค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย AIA

"แผนการเกษียณ" นับได้ว่าเป็นแผนการเงินที่สำคัญที่สุดของชีวิตมนุษย์ทุกคน เพราะไม่ว่าวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องหยุดทำงาน ขาดรายได้แบบ Active-Income เมื่อถึงวันนั้นจริง เราจะใช้เงินจากไหน? ถ้าไม่ใช่เงินออมและเงินลงทุนที่จะกลายเป็นแหล่งเงินสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลาย

คอร์ส "New Generation Retirement Planning - วิธีวางแผนเกษียณบนโลกยุคใหม่ ที่ไม่อยากให้ปลายทางเป็นแบบโลกยุคเก่า" จะพาผู้เรียนทุกท่านไปสำรวจความต้องการในชีวิตของตนเอง ทำความเข้าใจช่วงชีวิตการเงินของมนุษย์ คำนวณหาตัวเลขเป้าหมายการเกษียณได้ ผ่านความเข้าใจทางการเงินและองค์ประกอบที่ส่งผลต่อกัน รวมไปถึงเครื่องมือที่น่าสนใจและวิธีการวางแผนเกษียณ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้และวางแผนการเกษียณของตนเองได้จริงตามสไตล์ของตนเอง

หัวข้อหลักของเนื้อหาในคอร์ส
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษียณอายุ
2. การเงินส่วนบุคคลและประเด็นสำคัญก่อนเริ่มต้นวางแผนเกษียณ
3. แผนการเกษียณของเรา ต้องใช้เงินเท่าไหร่
4. วิธีการวางแผนเกษียณ 3 แบบ 3 สไตล์
5. แผนการออมและการลงทุน Investment Saving Plan
6. การวางนโยบายลงทุนสำหรับแผนการเงินทุกด้าน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจองค์ประกอบโดยรวมและความสัมพันธ์ของปัจจัยในการวางแผนเกษียณ
2. มองเห็นโอกาสและเข้าใจความเสี่ยงที่จะต้องพบเจอระหว่างการวางแผนเกษียณที่เป็นแผนการเงินระยะยาว
3. สามารถคำนวณจำนวนเงินที่ตนเองต้องใช้ในวัยเกษียณตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ และมองหาวิธีวางแผนเกษียณที่เหมาะสมได้
4. รู้วิธีการวางแผนเกษียณที่สามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้
5. เข้าใจวิธีการวางแผนเกษียณให้ชีวิตไม่พลาดเรื่องสำคัญเรื่องอื่นไป และสามารถวางแผนการเงินหลายแผนพร้อมกันได้
6. สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเกษียณได้ด้วยตนเองเมื่อเวลาผ่านไป ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ใครควรเรียนคอร์สนี้
- ทุกคนที่อยู่ในวัยทำงานและกระตือรือร้นอยากวางแผนเกษียณ โดยมองหาความรู้ความเข้าใจในหลักการวางแผนที่ครอบคลุม
- นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรื่องการวางแผนเกษียณ ที่อยากเริ่มต้นเร็วเพื่อให้มีทางเลือกในการเกษียณที่มากขึ้นและเร็วขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถลงเรียนได้ เพราะมีเนื้อหาการเงินขั้นพื้นฐานอันเกี่ยวข้องกับแผนเกษียณในคอร์สนี้ด้วย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • นักวางแผนการลงทุนได้รับอนุญาต Certificated Investment Planner
  • AISA Certificated
  • อดีตผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีในบริษัทบิ๊กโฟร์
  • Podcast Host “Money Armageddon วันเงินตราวินาศ”
  • วิทยากรรับเชิญขององค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย AIA
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที