Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 37 นาที

เสริมพัฒนาการและทักษาทางด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็กปฐมวัย

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยฉบับบใหม่ 2560

สอนโดยครูออฟ ที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีมิวสิคเฮาส์รามคำแหง

1,990 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 37 นาที

เสริมพัฒนาการและทักษาทางด้านดนตรีสำหรับเด็กเล็กปฐมวัย

เนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยฉบับบใหม่ 2560

สอนโดยครูออฟ ที่มีประสบการณ์การสอนกว่า 10 ปี และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีมิวสิคเฮาส์รามคำแหง

ผู้สอน

  • ประวัติการสอนกว่า 10 ปี เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีมิวสิคเฮาส์รามคำแหง ภายใต้การจดทะเบียนรูปแบบบริษัท (บริษัทเดอะเบสท์ออฟมิวสิคแลนด์ จำกัด)
  • ผู้เขียนหลักสูตรวิชาดนตรีสากลในระดับ ประถม และอนุบาล สอนในคาบเรียนตามโรงเรียนเอกชน
  • จบการศึกษาระดับปริญาตรี มหาลัยราชภัฏพระนคร สาขาดนตรีตะวันตก

คอร์สเรียนดนตรีสำหรับเด็ก ๆ ปฐมวัยที่จะช่วยฝึกฝนกล้ามเนื้อ ประสาทรับรู้ สมาธิ และอารมณ์ เป็นพื้นฐานที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การเล่นเครื่องดนตรีประเภทอื่น ๆ ได้ในอนาคต

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Music House - Music School at Home "คอร์สเรียนออนไลน์ เก่งดนตรีได้ที่บ้าน"
เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่สะดวกกับการเรียนดนตรีที่บ้าน ที่ต้องการความยืดหยุ่นและสะดวกสบายกับวันเวลาและวิธีในการเรียนรู้อย่างอิสระ โดยในคอร์สนี้ จะเป็นเซ็ทดนตรี Home School ระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งเป็นตัวแรกเริ่มที่จะปูพื้นฐานให้น้อง ๆ สามารถไปต่อยอดกับดนตรีได้ในทุก ๆ เครื่องดนตรี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- โดยภายในคอร์สนี้ เด็ก ๆ จะสามารถอ่านโน้ตตัวอักษรได้ สามารถเล่นเพลงได้ทั้งหมด 8 เพลง
- สามารถควบคุมตัวเองให้มีสมาธิที่ยาวนานมากขึ้น มีอารมณ์ที่อ่อนโยน เป็นกิจกรรมให้เด็ก ๆ ได้ใช้ร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก

โดยหลักสูตรและเป้าหมายการเรียนรู้จะสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 โดยระบุเป็นทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
ในคอร์สนี้มีคลิปวีดิโอการเรียนและเล่นเพลงตามได้ทั้งหมด 8 คลิป และจะได้รับ certificate เมื่อจบคอร์ส *ในกรณีที่ส่งงานครบทั้ง 8 เพลง สามารถส่งงานได้ที่ Facebook "โรงเรียนดนตรี Music House รามคำแหง"

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เด็ก ๆ ชั้นเตรียมปฐมวัยถึงชั้นปฐมวัย อายุ 2-6 ปี (โดยผลลัพธ์ที่ต้องการ จะแตกต่างกันตามช่วงวัย)
- เด็ก ๆ ที่ต้องการทำกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาด้านดนตรี
- เด็ก ๆ ที่เรียน Home School ที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านวิชาดนตรี
- เด็ก ๆ ที่เรียน Home School ที่ต้องการหากิจกรรมหมวดศิลปะและดนตรีให้เข้ากับหลักสูตรปฐมวัย 2560
- ครอบครัวที่ต้องการปูพื้นฐานสร้างทักษะให้กับเด็กเล็กในด้านดนตรีโดยสามารถต่อยอดไปเป็นเครื่องอื่น ๆ ได้เมื่อถึงวัยถัดไป
- ครอบครัวที่สนใจการเรียนดนตรีแบบบูรณาการ
- สามารถใช้กิจกรรมที่ทำไปเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ได้
- ครอบครัวที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเรียนดนตรีตามวัน เวลา และความพร้อมของครอบครัวและเด็ก สามารถเปิดเรียนได้ตามเวลาที่เด็กพร้อมและต้องการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ ที่ไม่มีพื้นฐานเลยก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ประวัติการสอนกว่า 10 ปี เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีมิวสิคเฮาส์รามคำแหง ภายใต้การจดทะเบียนรูปแบบบริษัท (บริษัทเดอะเบสท์ออฟมิวสิคแลนด์ จำกัด)
  • ผู้เขียนหลักสูตรวิชาดนตรีสากลในระดับ ประถม และอนุบาล สอนในคาบเรียนตามโรงเรียนเอกชน
  • จบการศึกษาระดับปริญาตรี มหาลัยราชภัฏพระนคร สาขาดนตรีตะวันตก
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที