Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,495 บาท 3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 0 นาที

ค้นหาตนเองว่าเด็กๆต้องการนำเสนอตัวเองแบบไหนบน YouTube และสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียในการเป็น YouTuber

การถ่ายวิดีโอที่ถูกต้อง การตัดต่อ ใส่เสียง ใส่ effect วิดีโอ จนสามารถสร้างช่อง Youtube ที่ดึงดูดคนดู

สอนโดย บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google รายเดียวในประเทศไทย

2,495 บาท 3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 0 นาที

ค้นหาตนเองว่าเด็กๆต้องการนำเสนอตัวเองแบบไหนบน YouTube และสร้างแรงบันดาลใจและไอเดียในการเป็น YouTuber

การถ่ายวิดีโอที่ถูกต้อง การตัดต่อ ใส่เสียง ใส่ effect วิดีโอ จนสามารถสร้างช่อง Youtube ที่ดึงดูดคนดู

สอนโดย บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google รายเดียวในประเทศไทย

ผู้สอน

EduTech Thailand

4.9 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

5 คอร์ส

 • บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google รายเดียวในประเทศไทย
 • ผู้สอนที่เป็นอดีตพนักงาน Google และเป็น Google Certified Trainer
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ และในการสอนมากว่า 10 ปี
 • ได้อบรมครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศมากว่า 300,000 คน 
อิษฎา ศิวเวทพิกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งบริษัท EduTech Thailand และ Kudosiz พาร์ทเนอร์บริษัท Google ประเทศไทยด้านการศึกษา
 • เป็น Google Certified Trainer, Google Certified Educator, Google Certified Innovator
 • อบรมครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนและสอนออนไลน์มาทั่วประเทศมากกว่า 300,000 คน
 • ที่ปรึกษา Digital Transformation ให้กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนชั้นนำหลายแห่งเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย เป็นต้น
 • ผู้ก่อตั้งบริษัท UpAnalytics ประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย และสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า
อิทธิกร ฐิตินวคุณ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

 • วิทยากรอบรมการใช้งานเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น โปรแกรมทางเทคโนโลยี
 • วิทยากรอบรมการใช้งาน Chromebook และ Chrome Management Console
 • วิทยากรอบรมการใช้งาน YouTube เพื่อการศึกษา และ ธุรกิจ
 • วิทยากรบรรยาย Computational Thinking, Design Thinking และ Digital Citizenship
 • บรรณาธิการด้านเทคนิคนิตยสารเกี่ยวกับด้าน IT เช่น WinMag, WM Magazine, คอมมาร์ท, คอมพิวเตอร์ทูเดย์, นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายตามโครงการต่าง ๆ เช่น วิทยากรบรรยาย : โครงการ Intel Amazing PC : อบรมการใช้งานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วประเทศ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เนื้อหาหลักๆจะเน้น 2 ส่วนคือ
1.เน้นการสร้างวิดีโอและคอนเทนต์ (Video Creator / Production)
   - ค้นหาตนเองว่าเด็กๆต้องการนำเสนอตัวเองแบบไหนบน YouTube
   - สร้างแรงบันดาลใจและไอเดียในการเป็น YouTuber
   - การถ่ายวิดีโอที่ถูกต้อง
   - การตัดต่อ ใส่เสียง ใส่ effect วีดีโอ

2. จะเน้นการใช้ YouTube (YouTube Creator)
   - การสร้างช่อง และหลักการตั้งชื่อช่อง YouTube
   - การอัพโหลดวิดีโอ การเผยแพร่สู่สาธารณะ
   - การสร้าง Playlist ให้คนดูต่อเนื่อง
   - หลักการตั้งชื่อวิดีโอ และใช้ Thumbnail ที่ดึงดูดคนดู
   - ทำอย่างไรให้วิดีโอ YouTube หาได้ง่าย เช่น การติดแฮชแท็ก

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
- ค้นหาตัวเอง รู้จักตัวตนมากขึ้น
- ฝึกการนำเสนอและการสื่อสาร
- กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
- เทคนิคถ่ายวิดีโอตัวเองง่ายๆ ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นง่ายๆด้วยมือถือ
- สร้างช่องของตนเอง และเผยแพร่วิดีโอของตัวเองสู่สาธารณะ
- โอกาสหารายได้เองในอนาคต
- การป้องกันตัวเองจากอันตรายบนโลกออนไลน์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือมาบ้าง จะช่วยให้เรียนได้ง่ายขึ้น

สิ่งที่ต้องเตรียม
- โทรศัพท์มือถือ/ แท็บเล็ต/ ไอแพด - เอาไว้ปฏิบัติ
- คอมพิวเตอร์/ notebook/ ไอแพด/ แท็บเล็ต - เอาไว้ดูที่ครูสอน
- กระดาษ / ปากกาหรือดินสอ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องเป็น YouTuber ก็เรียนได้ เพราะหลักสูตรของเราจะช่วยพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ดีและฝึกการวางแผน คิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆในอนาคต

เรียนสนุก พร้อมได้ความรู้ ด้วยทีมงาน Google Certified Trainer และอดีตพนักงาน Google ที่มีความเชี่ยวชาญและสั่งสมประสบการณ์มาเกือบ 10 ปี ในการอบรมให้กับคุณครูและบุคคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
EduTech Thailand

4.9 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

5 คอร์ส

 • บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
 • พาร์ทเนอร์ด้านการศึกษาของ Google รายเดียวในประเทศไทย
 • ผู้สอนที่เป็นอดีตพนักงาน Google และเป็น Google Certified Trainer
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมือ และในการสอนมากว่า 10 ปี
 • ได้อบรมครู บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศมากว่า 300,000 คน 
อิษฎา ศิวเวทพิกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งบริษัท EduTech Thailand และ Kudosiz พาร์ทเนอร์บริษัท Google ประเทศไทยด้านการศึกษา
 • เป็น Google Certified Trainer, Google Certified Educator, Google Certified Innovator
 • อบรมครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้ใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนและสอนออนไลน์มาทั่วประเทศมากกว่า 300,000 คน
 • ที่ปรึกษา Digital Transformation ให้กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนชั้นนำหลายแห่งเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย เป็นต้น
 • ผู้ก่อตั้งบริษัท UpAnalytics ประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดออนไลน์ เพื่อช่วยเพิ่มยอดขาย และสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้า
อิทธิกร ฐิตินวคุณ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

2 คอร์ส

 • วิทยากรอบรมการใช้งานเทคโนโลยี แอปพลิเคชั่น โปรแกรมทางเทคโนโลยี
 • วิทยากรอบรมการใช้งาน Chromebook และ Chrome Management Console
 • วิทยากรอบรมการใช้งาน YouTube เพื่อการศึกษา และ ธุรกิจ
 • วิทยากรบรรยาย Computational Thinking, Design Thinking และ Digital Citizenship
 • บรรณาธิการด้านเทคนิคนิตยสารเกี่ยวกับด้าน IT เช่น WinMag, WM Magazine, คอมมาร์ท, คอมพิวเตอร์ทูเดย์, นิตยสารไมโครคอมพิวเตอร์
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายตามโครงการต่าง ๆ เช่น วิทยากรบรรยาย : โครงการ Intel Amazing PC : อบรมการใช้งานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20190721 115989 1u7qtsq?1563721369
by Choltira Tangkeeratichai
Default
by sujitra intarapairoj
Default
by ธนัตถ์พล ตวงทอง
Avatar
by Maynie May
Dsc04719
by อิศร อินคำลือ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที