Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
ภาษาเยอรมันระดับ A2
1,400 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 ชั่วโมง 11 นาที

สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A2

มีหนังสือมากกว่า 300 หน้าพร้อม Download

มีแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A2

1,400 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 ชั่วโมง 11 นาที

สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A2

มีหนังสือมากกว่า 300 หน้าพร้อม Download

มีแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A2

ผู้สอน

  • Facebeook Fanpage เรียนเยอรมันกับนพพล
  • สอนภาษาเยอรมันทุกระดับ ไม่ว่าจะเรียนเพื่อไปศึกษาต่อ หรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน หรือเรียนเพื่อสอบวัดระดับ
  • ให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในแง่ของภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิตของคนเยอรมัน

พิเศษ! สมัครคอร์สออนไลน์นี้ แถมฟรี eBook "คู่มือการใช้กริยา" ดาวน์โหลดได้ในคอร์ส

การรู้ภาษาเยอรมัน เป็นหนึ่งในความได้เปรียบ ทั้งด้านการศึกษา และการทํางาน แต่ข้อจํากัดที่ผ่านมาในอดีตทําให้การเรียนรู้ภาษาเยอรมันอยู่ในวงจํากัด การเรียนภาษาเยอรมันเป็นเรื่องยาก และมีราคาแพง แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีในโลกดิจิตอล ทําให้เกิดรูปแบบการกระจายความรู้ที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เข้าถึงได้ เราจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาเยอรมัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาแก่ผู้เรียน เรามีหนังสือและคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ จึงมั่นใจได้ว่า ทั้งคอร์สเรียนและหนังสือจะเป็นประโยชน์และคุ้มค่ากับทรัพยากรและความตั้งใจของผู้เรียนอย่างแน่นอน

คอร์สเรียน VDO A2
เป็นคอร์สเรียนที่สอนตั้งแต่พื้นฐาน ในระดับ A2 เป็นเนื้อหาที่สร้างรายละเอียดในการใช้ภาษาเยอรมันให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หนังสือกว่าเรียนพร้อม Download สําหรับใช้ในการเรียนกว่า 50 ชั่วโมง บรรยายละเอียดทุกหน้าและทุกสิ่งที่ควรจะต้องรู้ในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับ A2 พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมพร้อมในการสอบวัดระดับ Goethe-Zertifikat A2

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • Facebeook Fanpage เรียนเยอรมันกับนพพล
  • สอนภาษาเยอรมันทุกระดับ ไม่ว่าจะเรียนเพื่อไปศึกษาต่อ หรือใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเยอรมัน หรือเรียนเพื่อสอบวัดระดับ
  • ให้ความรู้ในแง่มุมต่างๆ ทั้งในแง่ของภาษา เทคโนโลยี และวิถีการใช้ชีวิตของคนเยอรมัน
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by nardpunsri punsri