Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,900 บาท 5,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 57 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ Win-Win

พร้อมเทคนิควิธีการใช้อำนาจและแทคติกในการเจรจา

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

2,900 บาท 5,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 57 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ Win-Win

พร้อมเทคนิควิธีการใช้อำนาจและแทคติกในการเจรจา

ให้ความรู้โดย BOSTON NETWORK สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล

ผู้สอน

 • ประธานกรรมการบริษัท ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บมจ.ไวส์โลจิสติกส์, Wice Logistics (Singapore) Pte Ltd., บริษัท จีพี อะไหล่ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์, บมจ.ทิปโก้ฟูดส์, บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่, DHL Express (Vietnam)
 • ผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Regional Sales Manager ของ DHL South Asia and Indochina, National Sales Manager ของ DHL Express ประเทศไทย, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน บมจ กรุงเทพผลิตเหล็ก, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด นักวิเคราะห์การเงินและการตลาด หัวหน้าแผนกผลิต บริษัทในเครือ SCG
 • อาจารย์พิเศษในหลักสูตร MBA กว่า 10 สถาบัน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นวิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันเอกชน เช่น Boston Network, P&P Consultant และ Omega Worldclass เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทชั้นนำ และ สตาร์ทอัพ กว่า 10 แห่ง
 • อดีตประธานนักศึกษาหลักสูตร SML1 ของสมาคม วปอ และเป็นนักศึกษาในหลากหลายหลักสูตร เช่น RCP DCP DLCP ABC ARM วบส PADA เป็นต้น
Boston Network

4.3 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
 • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เรื่องของการเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ Win-Win พร้อมเรียนรู้การใช้อำนาจและแทคติกในการเจรจาจากรูปแบบของการเจรจาต่อรองหลากหลายสถานการณ์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การเจรจาต่อรองนับเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเราทุกคนใช้การเจรจาต่อรองตั้งแต่ในชีวิตประจำวันทั่วไปที่เป็นเรื่องเรื่องเล็ก ๆ จนถึงการเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่มีมูลค่ามหาศาล แต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่กลับไม่ค่อยมีใครได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องเป็นราวมากนัก

ในหลักสูตรนี้ผู้สอนได้รวบรวมหลักการและกระบวนการ รวมถึงแทคติกในการเจรจาต่อรองที่สำคัญมานำเสนอจากประสบการณ์ของการเป็นผู้บริหารระดับสูงและการเป็นอาจารย์ที่สอนด้านการเจรจาต่อรองมาตลอดหลายสิบปี กลั่นกรองออกมาเป็นหลักการและกระบวนการในการเจรจาต่อรองที่เข้าใจง่าย เรียนได้ง่าย ใช้ได้ง่ายกับทุกสถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการเจรจาต่อรองไปใช้ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และมีกระบวนการที่ปฏิบัติตามได้จริง

โดยใน Part 2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่ต่อเนื่องจาก Part 1 ในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ Win-Win เข้าใจถึงแก่นของการเจรจาต่อรองว่าเป็นกระบวนการหรือทักษะ เรียนรู้การใช้อำนาจและแทคติกในการเจรจา และรู้จักรูปแบบของการเจรจาต่อรอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้การเตรียมตัวก่อนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ Win-Win
- เข้าใจถึงแก่นของการเจรจาต่อรองว่าเป็นกระบวนการหรือทักษะ
- เรียนรู้การใช้อำนาจและแทคติกในการเจรจา
- รู้จักรูปแบบของการเจรจาต่อรอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเรียนรู้ด้านการเจรจาต่อรอง เพื่อใช้ในทางธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ แต่หากอยากเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นสามารถลงเรียนในคอร์ส "พลิกมุมคิด พิชิตการต่อรอง Part 1" เพิ่มเติมได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ประธานกรรมการบริษัท ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บมจ.ไวส์โลจิสติกส์, Wice Logistics (Singapore) Pte Ltd., บริษัท จีพี อะไหล่ จำกัด
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในต่างประเทศ ได้แก่ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์, บมจ.ทิปโก้ฟูดส์, บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่, DHL Express (Vietnam)
 • ผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น Regional Sales Manager ของ DHL South Asia and Indochina, National Sales Manager ของ DHL Express ประเทศไทย, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน บมจ กรุงเทพผลิตเหล็ก, ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด นักวิเคราะห์การเงินและการตลาด หัวหน้าแผนกผลิต บริษัทในเครือ SCG
 • อาจารย์พิเศษในหลักสูตร MBA กว่า 10 สถาบัน อาทิเช่น มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นวิทยากรให้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันเอกชน เช่น Boston Network, P&P Consultant และ Omega Worldclass เป็นต้น
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับบริษัทชั้นนำ และ สตาร์ทอัพ กว่า 10 แห่ง
 • อดีตประธานนักศึกษาหลักสูตร SML1 ของสมาคม วปอ และเป็นนักศึกษาในหลากหลายหลักสูตร เช่น RCP DCP DLCP ABC ARM วบส PADA เป็นต้น
Boston Network

4.3 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารโครงการ และมาตรฐานการบริหารงานชั้นนำในระดับสากล
 • ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที