สื่อสารอย่างไร ให้ได้ใจลูก

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
สอนโดย
พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์
พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์

คอร์สที่จะสอนเทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจลูก เข้าถึงความรู้สึก อารมณ์ และความต้องการของเด็ก เพื่อพ่อแม่จะได้ชี้แนะในเรื่องที่ต้องการต่อไป สอนโดยพญ.เสาวภา พรจินดารักษ์ วิทยากรและนักเขียนด้านแม่และเด็กอันดับต้นของไทย เจ้าของแฟนเพจ “หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก” ที่มีผู้ติดตามหลายแสนคน 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- วิธีการสื่อสารให้ได้ใจลูก เชื่องโยงกับลูก เพื่อจะได้ชี้แนะ ในเรื่องที่พ่อแม่ต้องการต่อไป
- เทคนิคการพูดจากับลูกที่มีประสิทธิภาพ
- การฟังเพื่อให้เข้าใจลูก และรู้ถึงความรู้สึกของลูกที่แท้จริง
- เทคนิค 3 ช้อนรับ เพื่อเป็นคู่มือปฏิสัมพันธ์เชิงบวกในครอบครัว
- ตัวอย่างการและเคสจริงที่คุณหมอพบเจอ
- เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- พ่อและแม่มือใหม่ที่อยากเรียนรู้วิธีการสื่อสารกับลูกอย่างมีประสิทธิภาพ
- พ่อและแม่ที่ปัจจุบันยังสื่อสารหรือเข้าใจลูกได้ไม่ดีพอ
- เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงวัยรุ่น


ประวัติวิทยากร
พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์
- วิทยากรและนักเขียนด้านแม่และเด็กอันดับต้นของไทย เจ้าของแฟนเพจ “หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก” ที่มีผู้ติดตามหลายแสนคน
- ผู้แต่งหนังสือ Bestseller ปราบลูกดื้อ รับมือลูกกินยาก
- ผู้แต่งนิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัย หลายเล่ม อาทิ รันไม่เก็บของเล่น, รันใจร้อนไม่ยอมรอ เป็นต้น
- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2538
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2544
- วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ปี พ.ศ. 2551


อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา


พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์
พญ.เสาวภา พรจินดารักษ์
  • วิทยากรและนักเขียนด้านแม่และเด็กอันดับต้นของไทย เจ้าของแฟนเพจ “หมอเสาวภาเลี้ยงลูกเชิงบวก” ที่มีผู้ติดตามหลายแสนคน
  • ผู้แต่งหนังสือ Bestseller ปราบลูกดื้อ รับมือลูกกินยาก
  • ผู้แต่งนิทานสร้างเสริมลักษณะนิสัย หลายเล่ม อาทิ รันไม่เก็บของเล่น, รันใจร้อนไม่ยอมรอ เป็นต้น
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2538
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ ปี พ.ศ. 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม ปี พ.ศ. 2551
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9