Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 36 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดยผู้ที่ได้รับ Certificates

ปูพื้นฐาน แนะนำแนวทาง

อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย

2,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 36 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดยผู้ที่ได้รับ Certificates

ปูพื้นฐาน แนะนำแนวทาง

อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย

ผู้สอน

DIGITORY การตลาดออนไลน์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

23 คอร์ส

  • ทีมงานอบรมการตลาดออนไลน์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing, Data Analytics และอื่นๆ อีกมากมาย บรรยายและทำ Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 500 คลาส

Website Development คือ กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เริ่มต้นตั้งแต่การวางโครงสร้าง ออกแบบ พัฒนา และดูแลหลังจากสร้างเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับใครหลายคนอาจรู้สึกว่าการสร้างเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ยาก แต่ในความจริงแล้วยังมีวิธีการอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และสร้างเว็บไซต์ได้ง่ายกว่าที่คุณคิด ในคอร์สเรียนออนไลน์ Website Development นี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ทุกกระบวนการ ทางเลือกในการสร้างเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบบ Hard code, การสร้างผ่านเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป หรือ การสร้างผ่านเว็บไซต์สำเร็จรูป นอกจากนี้ คุณจะได้เรียนรู้สิ่งสำคัญที่ต้องเตรียมเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด มาเรียนรู้และปูพื้นฐานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ไปกับ คุณรี่ วณิชชา วรรคาวิสันต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์จาก DIGITORY และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำการตลาดออนไลน์และเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายบริษัทชั้นนำมามากกว่า 5 ปี รวมถึงมีประสบการณ์การอบรมการตลาดออนไลน์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศไทย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ทำความรู้จักประเภทของเว็บไซต์ต่าง ๆ
- เรียนรู้ทางเลือกการทำเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจทำเว็บไซต์ของตัวเอง
- เรียนรู้สิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมก่อนสร้างเว็บไซต์ เพื่อวางแผนก่อนสร้างให้ถูกต้อง
- เทคนิคการโปรโมทเว็บไซต์แบบไม่ทำโฆษณา หรือการทำ SEO เบื้องต้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์เป็นของตัวเองแต่ยังไม่มีความรู้พื้นฐาน
- ผู้ที่ต้องการศึกษาและวางแผนเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ด้วยวิธีต่าง ๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้เลย

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
DIGITORY การตลาดออนไลน์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

23 คอร์ส

  • ทีมงานอบรมการตลาดออนไลน์ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media, Search Engine, Content Marketing, Data Analytics และอื่นๆ อีกมากมาย บรรยายและทำ Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 10,000 คน จากกว่า 500 คลาส
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที