Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,150 บาท 2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 51 นาที

กลยุทธ์ในการกู้ชีพธุรกิจหลังโควิด 19

เจ้าของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทุกท่านไม่ควรพลาด

สอนโดย คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ

2,150 บาท 2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 51 นาที

กลยุทธ์ในการกู้ชีพธุรกิจหลังโควิด 19

เจ้าของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทุกท่านไม่ควรพลาด

สอนโดย คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ

ผู้สอน

ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

5 คอร์ส

  • นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทำงาน กว่า 20 ปี ในด้านการตลาด การขาย จากหลากหลายวงการ
  • เชี่ยวชาญการบริการจัดการธุรกิจ SME
  • นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย
  • บรรณาธิการและเจ้าของสำนักพิมพ์ อะไรเอ่ย

เชื่อว่าจากสถานการณ์ COVID ที่ผ่านมา ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัว การทำงาน หรือว่าธุรกิจของท่าน หลักสูตร "Post-COVID Business Survival Guide 10 กลยุทธ์กู้ชีพธุรกิจ ในยุคหลังโควิด 19" จะมาพูดถึง 1) สิ่งเร่งด่วนที่ต้องทำในธุรกิจยุคหลังโควิด 2) มากกว่าการเพิ่มยอดขาย แต่เป็นการรื้อระบบการทำงานทั้งระบบ และ 3) ไม่ได้ทำแค่เพื่อความอยู่รอด แต่เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ

บรรยายโดย คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ในด้านการตลาด การขาย จากหลากหลายวงการ มีความเชี่ยวชาญการบริการจัดการธุรกิจ SME เจ้าของผลงานหนังสือ "ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย" และบรรณาธิการและเจ้าของสำนักพิมพ์ "อะไรเอ่ย"

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
- เจ้าของธุรกิจทุกประเภท และผู้ที่สนใจทุกท่าน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

5 คอร์ส

  • นักคิด นักเขียน ที่ปรึกษาด้านการออกแบบคุณค่าและโมเดลธุรกิจ
  • ประสบการณ์ทำงาน กว่า 20 ปี ในด้านการตลาด การขาย จากหลากหลายวงการ
  • เชี่ยวชาญการบริการจัดการธุรกิจ SME
  • นักเขียนเจ้าของผลงานหนังสือ ทำธุรกิจ คิดเยอะจึงเหนื่อยน้อย
  • บรรณาธิการและเจ้าของสำนักพิมพ์ อะไรเอ่ย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้