Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Individual Development Plan อย่างละเอียด

สามารถประเมินความสามารถตัวเองได้

มีตารางให้ดาวน์โหลดไปใช้วางแผนพัฒนาตัวเองได้ทันที

สอนโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด

1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Individual Development Plan อย่างละเอียด

สามารถประเมินความสามารถตัวเองได้

มีตารางให้ดาวน์โหลดไปใช้วางแผนพัฒนาตัวเองได้ทันที

สอนโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด

ผู้สอน

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
  • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การศึกษา

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การพัฒนารายบุคคล เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน เพราะจะทำให้เสริมสร้างการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้มีผลการทำงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลให้ดี จะมีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและองค์กร ให้เหมาะกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ในคอร์สนี้จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของการพัฒนารายบุคคล (IDP) และสามารถประเมินตัวเองได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด รวมถึงมีการสอนการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีตารางให้ทำตาม ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจการพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP)
- สามารถประเมินได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด และควรจะส่งเสริมอย่างไร
- สามารถวางแผนในการพัฒนารายบุคคลให้กับตัวเอง และผู้อื่นได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานบริษัททั่วไป ที่ต้องการวางแผนพัฒนาตัวเอง
- ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคล หรือ HRD

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
  • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
8
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Ang PPE
?1494964288
by วิสุดา กรุดประยูร
Default
by รัมยง อนุมานราชธน
Default
by vissuta kanokyodthawee
Default
by natcha thepsongvajj
Default
by Thanakrit Sangchoey
Avatar
by Nutchaporn Nudol
อาจารย์สอนได้ดี เห็นภาพและใช้งานจริงได้ค่ะ
Default
by Pornphan Techapermpol
Open uri20201006 20552 8vwg0b?1601988421
by Ta Sem
Proflie pic
by สัณห์ชาย โมสิกรัตน์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที