Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

เอกสารประกอบ

เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Individual Development Plan อย่างละเอียด

สามารถประเมินความสามารถตัวเองได้

มีตารางให้ดาวน์โหลดไปใช้วางแผนพัฒนาตัวเองได้ทันที

สอนโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด

1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

เอกสารประกอบ

เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Individual Development Plan อย่างละเอียด

สามารถประเมินความสามารถตัวเองได้

มีตารางให้ดาวน์โหลดไปใช้วางแผนพัฒนาตัวเองได้ทันที

สอนโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด

ผู้สอน

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
  • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การศึกษา

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การพัฒนารายบุคคล เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน เพราะจะทำให้เสริมสร้างการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้มีผลการทำงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลให้ดี จะมีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและองค์กร ให้เหมาะกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ในคอร์สนี้จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของการพัฒนารายบุคคล (IDP) และสามารถประเมินตัวเองได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด รวมถึงมีการสอนการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีตารางให้ทำตาม ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- เข้าใจการพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP)
- สามารถประเมินได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด และควรจะส่งเสริมอย่างไร
- สามารถวางแผนในการพัฒนารายบุคคลให้กับตัวเอง และผู้อื่นได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานบริษัททั่วไป ที่ต้องการวางแผนพัฒนาตัวเอง
- ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคล หรือ HRD

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
  • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by สัณห์ชาย โมสิกรัตน์
?1589862369
by NUTTAWUT KULKAEW
เพลิน ๆ ดีครับ เข้าใจง่าย