Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

เอกสารประกอบ

เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Individual Development Plan อย่างละเอียด

สามารถประเมินความสามารถตัวเองได้

มีตารางให้ดาวน์โหลดไปใช้วางแผนพัฒนาตัวเองได้ทันที

สอนโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด

1,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 4 นาที

เอกสารประกอบ

เรียนรู้ขั้นตอนการทำ Individual Development Plan อย่างละเอียด

สามารถประเมินความสามารถตัวเองได้

มีตารางให้ดาวน์โหลดไปใช้วางแผนพัฒนาตัวเองได้ทันที

สอนโดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด

ผู้สอน

ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
  • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การศึกษา

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การพัฒนารายบุคคล เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำงาน เพราะจะทำให้เสริมสร้างการทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้มีผลการทำงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาส่วนบุคคลให้ดี จะมีประโยชน์ทั้งกับตัวเองและองค์กร ให้เหมาะกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

ในคอร์สนี้จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของการพัฒนารายบุคคล (IDP) และสามารถประเมินตัวเองได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด รวมถึงมีการสอนการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน มีตารางให้ทำตาม ให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- เข้าใจการพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP)
- สามารถประเมินได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด และควรจะส่งเสริมอย่างไร
- สามารถวางแผนในการพัฒนารายบุคคลให้กับตัวเอง และผู้อื่นได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานบริษัททั่วไป ที่ต้องการวางแผนพัฒนาตัวเอง
- ผู้ที่ทำงานด้านการพัฒนาบุคคล หรือ HRD

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสกิลล์ พลัส จำกัด
  • หนึ่งในนักพัฒนาทรัพยากรดีเด่นของประเทศ ประจำปี 2550 จากสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เป็นที่ปรึกษาโครงการ Mini HRM-D จัดโดยสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Nutchaporn Nudol
อาจารย์สอนได้ดี เห็นภาพและใช้งานจริงได้ค่ะ
Default
by Pornphan Techapermpol
Open uri20201006 20552 8vwg0b?1601988421
by Ta Sem
Proflie pic
by สัณห์ชาย โมสิกรัตน์
?1589837169
by NUTTAWUT KULKAEW
เพลิน ๆ ดีครับ เข้าใจง่าย