Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาที่อัดแน่น และสอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ดร.แป้ง อสมา กุลวานิชไชยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data และเจ้าของแฟนเพจ "Data Driven Business by Coraline"

4,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 37 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาที่อัดแน่น และสอนตั้งแต่ปูพื้นฐาน

มีเอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ดร.แป้ง อสมา กุลวานิชไชยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data และเจ้าของแฟนเพจ "Data Driven Business by Coraline"

ผู้สอน

ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

  • CEO บริษัท Coraline ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ Big Data อีกทั้ง Digital Tranformation และ AI
  • ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุด กับการนำข้อมูลไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจต่างๆ
  • เจ้าของแฟนเพจ "Data Driven Business by Coraline"
Data Driven Business by Coraline

4.9 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

  • บริษัทที่ปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Big Data ซึ่งประกอบไปด้วย การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างโมเดล และการวิเคราะห์เชิงลึก

คอร์ส "How Data Analytics and Digital Technology Can Transform Your Business" นี้อัดแน่นไปด้วยการสร้างความเข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับ Big Data, Data Analytics และ Digital Transformation เหมาะกับบุคคลทั่วไป ผู้บริหาร และบุคคลที่ต้องการทำความเข้าใจ Big Data, Data Science, Machine Learning และ Digital Technology เพื่อต้องการลดช่องว่างระหว่างมุมมองทางธุรกิจ และนวัตกรรม โดยอธิบายหลักการของ Data Science โดยเนื้อหาที่สอนในคอร์สมีดังนี้
1. Introduction
- Technology Disruption Abounds
- What is Big Data 
- Big Data Ecosystem 
- How to create the Data Flow Chart
- How to create the ER Diagram
- Data Visualization 

2. Who are Data Experts
- Data Engineer vs. Data Scientist vs. Data Analyst
- How to Set a team 
- Agile vs. Waterfall 

3. Data Analytics
- Business Understanding
- Data Understanding
- Data Preparation
- Modeling 
- Evaluation
- Deployment
- Basic Statistical Modeling and Machine Learning (Regression, Classification, Clustering, Co-occurrence Grouping, Similarity Matching)
- Introduction to Optimization (Economic Order Quantity) 

4. Digital Transformation
- Why we need to be transformed?
- How to transform the organization? 

5. Real Cases

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร ทั้งทางด้านกลยุทธ์ และการบริหารงาน เหมาะสำหรับองค์กรที่มีนโยบายในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่สร้างมุมมองทางธุรกิจให้ผู้ที่สนใจ โดยปูพื้นฐาน อธิบายหน้าที่ และงานของ Data Science รวมไปถึงอธิบายวิธีการออกแบบสมการโมเดลตัวเลขเบื้องต้น และการเลือกโมเดลได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เห็นภาพของการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนการวางแผนระบบทีมงาน และการเปลี่ยนแปลงการทำงานขององค์กร

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. CEO, CIO, CTO BI Manager ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจขององค์กรด้วย Data-Driven decision
2. HR ที่ต้องสัมภาษณ์งานตำแหน่ง Data Scientist
3. นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ต้องการเข้าใจแนวโน้ม และอาชีพ Data Scientist
4. ผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการมุมมองทางด้าน Data-Driven Business
5. บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เรื่อง Big Data, Data Analytics และ Digital Transformation

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ (ดร.แป้ง)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

  • CEO บริษัท Coraline ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ Big Data อีกทั้ง Digital Tranformation และ AI
  • ผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Big Data เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลให้ได้มากที่สุด กับการนำข้อมูลไปต่อยอดในรูปแบบธุรกิจต่างๆ
  • เจ้าของแฟนเพจ "Data Driven Business by Coraline"
Data Driven Business by Coraline

4.9 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

  • บริษัทที่ปรึกษา และรับพัฒนาโครงการ Big Data ซึ่งประกอบไปด้วย การเชื่อมโยงข้อมูล การสร้างโมเดล และการวิเคราะห์เชิงลึก
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
18
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Cherdchine Suayngam
Default
by crg it
Default
by Nuttaphol Udomthatsanee
Default
by westu dyion
Default
by Sompol Jaruthanasakkoon
Default
by Sutep Phookriangkrai
92f44185 0777 4709 9269 b1b685d03f56
by Natchapon Ploysit
Default
by Apisit Suksakorn
Default
by Nirut Gammayeengoen
Default
by Janjarat Piya

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที