Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 49 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คอร์สเดียวที่ผู้นำทุกคนควรเรียนรู้ เพื่อการโค้ชทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

แถมฟรี Ebook Super Leader Super Coaching ทั้งสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดทำควบคู่ไปในระหว่างเรียนรู้

สอนโดย อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี

1,990 บาท 3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 49 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คอร์สเดียวที่ผู้นำทุกคนควรเรียนรู้ เพื่อการโค้ชทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

แถมฟรี Ebook Super Leader Super Coaching ทั้งสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดทำควบคู่ไปในระหว่างเรียนรู้

สอนโดย อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี

ผู้สอน

เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

84 รีวิว

4 คอร์ส

  • อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
  • ผู้เขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว" และ "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"

- แถมฟรี Ebook Super Leader Super Coaching ที่มีสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ทําควบคู่ไปในระหว่างเรียนรู้
- Online Coaching 1 on 1 Free (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) มูลค่า 10,000 บาท เฉพาะผู้ที่ซื้อคอร์สเรียนนี้ภายในเดือนมกราคม 2565 เท่านั้น

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการสื่อสาร การโน้มน้าวใจ และการตระหนักในความรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง เพื่อให้ผู้นำสามารถโค้ชทีมของตัวเองและพัฒนาองค์กรไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์ส Supper Leader Super Coaching - สุดยอดผู้นำวิถีโค้ช โดยโค้ชพี่น้อย Sunny Brain Academy เป็นคอร์สสําหรับผู้นํา เช่น ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้าทีม และทุกคนที่ต้องมีทีมต้องนําคอร์สสําหรับองค์กรยุคใหม่ที่เน้นสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าทรัพยากรอื่นใด แม้กระทั่งทรัพยากรทางการเงิน เพราะมีทรัพยากรทางการเงินมาก แต่หากขาดคนที่มีคุณภาพและรับผิดชอบ เงินนั้นแทนที่จะสามารถงอกเงยเพิ่มพูนได้ ก็อาจโชคร้ายกว่านั้นคือถึงขั้นสูญเสียหรือขาดทุนได้ จึงเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมองค์กรชั้นนําทั่วโลกให้ความสําคัญกับการปลูกฝังความรับผิดชอบในบุคลากรของตนผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง เช่น Google และสตาร์ทอัพชั้นนํามากมาย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- คอร์สนี้จะทําให้ผู้นําสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถโน้มน้าวและทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้ตาม
- ผู้ตามจะเพิ่มความรักความเคารพ เชื่อมั่นต่อผู้นํา
- ผู้ตามมีความตระหนักในความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น เมื่อทุกคนมีความรับผิดชอบได้ด้วยตัวเขาเอง ก็จะมีผลลัพธ์ดีขึ้น
- ด้วยเครื่องมือที่จะทําให้ผู้นําเป็น Super Leader และสามารถโค้ชทีมงานด้วยศาสตร์โค้ชชิ่งได้ มี Workshop การโค้ช จากส่วน Super Coaching ให้พร้อมชุดคําถามทรงพลัง
- ทั้ง 2 ส่วนจะทําให้ลดการควบคุมการติดตามจากผู้นําลง
- ผู้นําจะมีเวลามากขึ้นในการไปดูภาพรวมของการดําเนินการ ทั้งหมดจะส่งผลนอกจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมทั้งความสุขที่มากขึ้นขององค์กรควบคู่กันไปด้วยการนำความรู้นี้ไปใช้ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

นอกจากประสบการณ์การเป็นผู้นํา 30 ปี ในชีวิตการทํางานแล้ว ผู้สอนยังใช้หลักการประสาทวิทยา (การทํางานของสมอง) จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ ศาสตร์ของผู้นํา และศาสตร์โค้ชชิ่งเป็นพื้นฐาน และจากประสบการณ์การเป็นโค้ชผู้นํา เป็นโค้ชองค์กร เช่น PSI ตัวแทนจําหน่ายโตโยต้า BVRC ฯ คอร์สนี้จึงออกแบบมาไม่เหมือนกับคอร์สออนไลน์ทั่วไป เนื่องจากต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน (เป็น Virtual Activity Base) คือออกแบบให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนไปตลอดคอร์ส พร้อมทั้งมีตัวอย่างจากการทํางานปกติในองค์กร มีแบบฝึกหัดให้ทําเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากที่สุดที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริง ดังนั้นหากผู้เรียนดําเนินการเรียนรู้ของตนตามนี้แล้ว ก็จะได้ผลตามที่ออกแบบเอาไว้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เรวดี สุขสราญรมย์ (โค้ชพี่น้อย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

84 รีวิว

4 คอร์ส

  • อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
  • ผู้เขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว" และ "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
61
4 ดาว
14
3 ดาว
3
2 ดาว
2
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by น.ส.จุฑารัตน์ ทุมา
Avatar
by Atchawadee Ruchirawan
Default
by นิติโชติ พิทยาภิรักษ์
Default
by รำเพย สมพงศ์พันธ์
Default
by นางสาวศรีประภา แก้วคันโท
Default
by suraphol thongphet
น้ำเสียงคำพูดการสื่อสารชัดเจนเข้าใจง่ายดีมากครับ
Default
by รัตนศาสตร์ สิทธิวงศ์
Avatar
by Thossaphon Koonpol
Default
by ไชยยา รักษ์พงษ์สิริ
Default
by สวัสดิ์ สาระพันธื

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที