Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 49 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

คอร์สเดียวที่ผู้นำทุกคนควรเรียนรู้ เพื่อการโค้ชทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

แถมฟรี Ebook Super Leader Super Coaching ทั้งสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดทำควบคู่ไปในระหว่างเรียนรู้

สอนโดย อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี

1,990 บาท 3,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 49 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

คอร์สเดียวที่ผู้นำทุกคนควรเรียนรู้ เพื่อการโค้ชทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

แถมฟรี Ebook Super Leader Super Coaching ทั้งสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดทำควบคู่ไปในระหว่างเรียนรู้

สอนโดย อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี

ผู้สอน

  • อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
  • ผู้เขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว" และ "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"

- แถมฟรี Ebook Super Leader Super Coaching ที่มีสรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดให้ทําควบคู่ไปในระหว่างเรียนรู้
- Online Coaching 1 on 1 Free (ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) มูลค่า 10,000 บาท เฉพาะผู้ที่ซื้อคอร์สเรียนนี้ภายในเดือนมกราคม 2565 เท่านั้น

คอร์ส Supper Leader Super Coaching - สุดยอดผู้นำวิถีโค้ช โดยโค้ชพี่น้อย Sunny Brain Academy เป็นคอร์สสําหรับผู้นํา เช่น ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้าทีม และทุกคนที่ต้องมีทีมต้องนําคอร์สสําหรับองค์กรยุคใหม่ที่เน้นสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรบุคคลที่ถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าทรัพยากรอื่นใด แม้กระทั่งทรัพยากรทางการเงิน เพราะมีทรัพยากรทางการเงินมาก แต่หากขาดคนที่มีคุณภาพและรับผิดชอบ เงินนั้นแทนที่จะสามารถงอกเงยเพิ่มพูนได้ ก็อาจโชคร้ายกว่านั้นคือถึงขั้นสูญเสียหรือขาดทุนได้ จึงเป็นเหตุผลหลักว่าทำไมองค์กรชั้นนําทั่วโลกให้ความสําคัญกับการปลูกฝังความรับผิดชอบในบุคลากรของตนผ่านกระบวนการโค้ชชิ่ง เช่น Google และสตาร์ทอัพชั้นนํามากมาย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- คอร์สนี้จะทําให้ผู้นําสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถโน้มน้าวและทําให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้ตาม
- ผู้ตามจะเพิ่มความรักความเคารพ เชื่อมั่นต่อผู้นํา
- ผู้ตามมีความตระหนักในความรับผิดชอบในตัวเองมากขึ้น เมื่อทุกคนมีความรับผิดชอบได้ด้วยตัวเขาเอง ก็จะมีผลลัพธ์ดีขึ้น
- ด้วยเครื่องมือที่จะทําให้ผู้นําเป็น Super Leader และสามารถโค้ชทีมงานด้วยศาสตร์โค้ชชิ่งได้ มี Workshop การโค้ช จากส่วน Super Coaching ให้พร้อมชุดคําถามทรงพลัง
- ทั้ง 2 ส่วนจะทําให้ลดการควบคุมการติดตามจากผู้นําลง
- ผู้นําจะมีเวลามากขึ้นในการไปดูภาพรวมของการดําเนินการ ทั้งหมดจะส่งผลนอกจากความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมทั้งความสุขที่มากขึ้นขององค์กรควบคู่กันไปด้วยการนำความรู้นี้ไปใช้ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

นอกจากประสบการณ์การเป็นผู้นํา 30 ปี ในชีวิตการทํางานแล้ว ผู้สอนยังใช้หลักการประสาทวิทยา (การทํางานของสมอง) จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ ศาสตร์ของผู้นํา และศาสตร์โค้ชชิ่งเป็นพื้นฐาน และจากประสบการณ์การเป็นโค้ชผู้นํา เป็นโค้ชองค์กร เช่น PSI ตัวแทนจําหน่ายโตโยต้า BVRC ฯ คอร์สนี้จึงออกแบบมาไม่เหมือนกับคอร์สออนไลน์ทั่วไป เนื่องจากต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้เรียน (เป็น Virtual Activity Base) คือออกแบบให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนไปตลอดคอร์ส พร้อมทั้งมีตัวอย่างจากการทํางานปกติในองค์กร มีแบบฝึกหัดให้ทําเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากที่สุดที่จะสามารถนําไปใช้ได้จริง ดังนั้นหากผู้เรียนดําเนินการเรียนรู้ของตนตามนี้แล้ว ก็จะได้ผลตามที่ออกแบบเอาไว้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • อดีตผู้บริหารของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ประสบการณ์ในการทำงานกว่า 20 ปี
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ
  • ผู้เขียนหนังสือ "ธุรกิจส่งออก สำเร็จได้ รวยเร็ว" และ "มาปล่อยปลาดาวกันเถอะ"
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที