Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 57 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

อธิบายกระชับ ชัดเจน

มีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ

มีเอกสารประกอบ และสรุปตรงจุด

1,100 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 57 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

อธิบายกระชับ ชัดเจน

มีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ

มีเอกสารประกอบ และสรุปตรงจุด

ผู้สอน

ชมพูนุช สมิธ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

7 คอร์ส

 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
 • ล่ามภาษาไทย-อังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์
 • ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand
 • นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015
 • นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
 • วิยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสากรรมลำพูน
 • ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
 • ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
 • ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
 • ผู้เขียนแบบเรียน Basic English Grammar You Must Know
 • ผู้เขียนแบบเรียน 12 Tenses of English, the Complete Book
 • ผู้เขียนแบบเรียน English for Junior High Schoolers
 • ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือเขียนให้ได้นั้น เราไม่จำเป็นเป๊ะไวยากรณ์หรือศัพท์เสมอไป เพียงแค่ทำให้ผู้รับสารเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ นั่นก็ถือว่าการสื่อสารของเราประสบความสำเร็จแล้ว แต่หากเราเข้าสู่โลกวิชาการหรือการทำงานในระดับที่สูงขึ้นไป ความสำคัญของหลักไวยากรณ์ คำศัพท์และโครงสร้างประโยคนั้นสำคัญมาก จะสังเกตว่าหากเราลองไปอ่านหนังสือภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น เราจะเจอประโยคที่ยาวและซับซ้อนมากขึ้น และบางครั้งก็ทำให้เราสับสนและไม่เข้าใจความหมายของประโยคนั้น

คอร์สเรียนออนไลน์ “แยกโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษได้ ง่ายนิดเดียว” มุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษ โดยสามารถแยกประโยคหลักและส่วนขยายออกได้ สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังอ่านมากขึ้น นอกจากนี้มันยังช่วยพัฒนาทักษะการเขียนประโยคภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ดี ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษแนวต่างๆ เช่น ข้อสอบที่เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, error detection (หาจุดผิดของประโยค) และ reading comprehension (การอ่านเพื่อความเข้าใจ)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
2. สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่ยาวๆ ได้ เพราะสามารถแยกประโยคหลักและส่วนขยายออก
3. พัฒนาการเขียนประโยคภาษาอังกฤษโดยการใช้ส่วนขยายที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น
4. เป็นพื้นฐานในการทำข้อสอบแนว error detection, reading comprehension และ grammar

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้เรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบในระดับมหาวิทยาลัย หรือผู้เรียนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจในโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อช่วยปรับปรุงเรื่องการอ่านและเขียนในระดับสูงมากขึ้น ผู้เรียนควรมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีพอสมควร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. สามารถเรียงประโยคภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานได้
2. มีความรู้และเข้าใจหลักไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาอังกฤษ 
3. มีคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษพอสมควร 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชมพูนุช สมิธ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

35 รีวิว

7 คอร์ส

 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติอิสระ
 • ล่ามภาษาไทย-อังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์
 • ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESOL Leadership) จาก Massey University, New Zealand
 • นักเรียนทุน British Council IELTS Prize 2015
 • นักเรียนทุนเต็มของรัฐบาลนิวซีแลนด์ New Zealand ASEAN Scholar Award 2015
 • วิยากรสอนภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนและบริษัทในนิคมอุตสากรรมลำพูน
 • ผู้เขียนแบบเรียน The Complete Summary of Error Detection Exams
 • ผู้เขียนแบบเรียน The Essential Summary of the IELTS Academic Writing Exam
 • ผู้เขียนแบบเรียน อ่านออก เขียนเป็น เรียนภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากศูนย์
 • ผู้เขียนแบบเรียน Basic English Grammar You Must Know
 • ผู้เขียนแบบเรียน 12 Tenses of English, the Complete Book
 • ผู้เขียนแบบเรียน English for Junior High Schoolers
 • ผู้ผลิตคอร์สเรียนออนไลน์
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by IXMate lastname

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที