Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 170 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 20 ชั่วโมง 55 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เตรียมสอบภาษาจีน HSK2 สอนอย่างละเอียดทุกจุด ย้ำจนจำได้ แม่นเป๊ะเรื่องการสร้างและใช้ประโยค

เฉลยทุกข้อ อธิบายอย่างละเอียด เน้นย้ำจนจำได้

สอนโดยอาจารย์ ระดับปริญญาโท ที่จบหลักสูตรด้านการสอนภาษาจีน ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี เจ้าของแฟนเพจ "bangbangzhongwen"

2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 170 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 20 ชั่วโมง 55 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เตรียมสอบภาษาจีน HSK2 สอนอย่างละเอียดทุกจุด ย้ำจนจำได้ แม่นเป๊ะเรื่องการสร้างและใช้ประโยค

เฉลยทุกข้อ อธิบายอย่างละเอียด เน้นย้ำจนจำได้

สอนโดยอาจารย์ ระดับปริญญาโท ที่จบหลักสูตรด้านการสอนภาษาจีน ที่มีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี เจ้าของแฟนเพจ "bangbangzhongwen"

ผู้สอน

ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

4 คอร์ส

  • อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับคนไทยมากกว่า 10 ปี
  • มีเทคนิคการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้นักเรียนจดจำภาษาจีนในเวลาอันรวดเร็วและจดจำได้ยาวนาน
  • อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงติวสอบ HSK1-6
  • ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage และ Youtube Channel ชื่อ BangBang ZhongWen
  • ปริญญาโท Xiamen University สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สเตรียมสอบภาษาจีน HSK2 เป็นคอร์สที่เหมาะกับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาจีนในระดับพื้นฐาน ผู้ที่ผ่านการสอบ HSK1 บุคคลที่สนใจที่ต้องการเรียนภาษาจีนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารและบุคคลที่ต้องการเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบ HSK2 เพื่อนำใบรับรองประกาศนียบัตรจากสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื๊อ/ฮั่นปั้น (Confucius Institute Headquarters /Hanban) ไปใช้เพื่อสอบเข้าในโรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ

สำหรับเนื้อหาในคอร์สนี้จะประกอบไปด้วย คำศัพท์พื้นฐานในระดับ HSK2 จำนวน 300 คำที่ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องรู้ นอกจากนี้ยังมีส่วนของแบบฝึกหัดและตัวอย่างข้อสอบที่จำลองจากข้อสอบจริง (Mock Tests) ที่ผู้เรียนจะได้ฝึกทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน จนมั่นใจว่าสามารถทำข้อสอบจริงได้อย่างแน่นอน ซึ่งหลังจากที่เรียนครบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะสามารถจดจำคำศัพท์ สร้างประโยคได้เองและนำความรู้พื้นฐานของระดับนี้ไปใช้ต่อยอดในระดับ HSK3 ต่อไปได้ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- จดจำคำศัพท์ในระดับ HSK2 ได้อย่างแม่นยำ
- เข้าใจโครงสร้างประโยคภาษาจีนและสามารถจัดเรียงประโยคได้อย่างถูกต้อง
- สร้างความมั่นใจในการทำข้อสอบจริง
- สามารถพูดประโยคภาษาจีนระดับพื้นฐานได้
- สามารถฟังและเข้าใจประโยคภาษาจีนระดับพื้นฐานได้
- สามารถจดจำและอ่านอักษรภาษาจีนออกได้โดยไม่ต้องใช้พินอิน
- นำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อสอบ HSK2 หรือใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชาวจีนในระดับคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้เริ่มเรียนภาษาจีนพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ HSK1
- ผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ HSK2
- นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในโรงเรียน มหาวิทยาลัยและบุคคลที่สนใจ
- ผู้ที่ต้องการเพิ่มคลังคำศัพท์ระดับพื้นฐานและต้องการต่อยอดจาก HSK1
- ผู้ที่มีปัญหาในการเรียงประโยคเพื่อสื่อสาร
- ผู้ที่มีปัญหาในการฟัง พูด เขียน อ่าน ภาษาจีนในระดับต้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนต้องเคยมีพื้นฐานความรู้ในระดับ HSK1 มาก่อน 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ภุมรินทร์ เจริญพิริยะ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

4 คอร์ส

  • อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับคนไทยมากกว่า 10 ปี
  • มีเทคนิคการสอนที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้นักเรียนจดจำภาษาจีนในเวลาอันรวดเร็วและจดจำได้ยาวนาน
  • อาจารย์สอนภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงติวสอบ HSK1-6
  • ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage และ Youtube Channel ชื่อ BangBang ZhongWen
  • ปริญญาโท Xiamen University สาขาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by CHAVAROCH PRAYOONKAM

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที