Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 11 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 11 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.3 คะแนนเฉลี่ย

99 รีวิว

2 คอร์ส

 • ประธานกรรมการ ARSA Productions.
 • นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
 • ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
 • Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
 • M.Sc. (Management IT) Walailak University
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

8,916 รีวิว

44 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการออกแบบโครงสร้างทั้งในด้านเทคโนโลยี สินค้า หรือบริการ และเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมในระดับเศรษฐกิจมหภาคได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้โครงสร้างต่างๆ ตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในโลกดิจิทัล โลกที่ทุกอย่างมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- ความหมายและความเป็นมาของสถาปัตยกรรมสังคมดิจิทัล
- ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสถาปัตยกรรมสังคมดิจิทัล 
- การสร้างการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมสังคมดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
- การสร้างความมั่นคงทางด้านสังคมดิจิทัลผ่านกรณีศึกษาสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
ปัจจุบันอาจารย์อาษาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)

อาจารย์อาษาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.3 คะแนนเฉลี่ย

99 รีวิว

2 คอร์ส

 • ประธานกรรมการ ARSA Productions.
 • นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
 • ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
 • Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
 • M.Sc. (Management IT) Walailak University
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

8,916 รีวิว

44 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
0
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Pic2
by Natthanan Sakruangrit
%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%20img 9393
by Apisada Hakaew
Profile
by วุฒิกรณ์ เอกดำรงกิจ
Default
by KITTIKORN MUIPUAK
Default
by ปุษยา จันทร์ช่วยนา
Roong
by SUREERAT SIRIKANJANAKUL
Unnamed
by Tinnarat Aromsuk
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet
Screen shot 2019 12 20 at 14.37.04
by รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที