Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 56 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้เรียนรู้เนื้อหาสรุปเชิงลึกของวิธีการจัดประชุมที่ไม่ได้มีสอนในห้องเรียน และส่วนใหญ่มักต้องใช้การสังเกตหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง

ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อเสริมสร้างทักษะผู้นำ มีภาวะผู้นำที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในบทบาทการจัดการประชุม

เรียนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ประธาน เลขานุการ กรรมการ ของคณะกรรมการ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ

1,990 บาท 2,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 56 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้เรียนรู้เนื้อหาสรุปเชิงลึกของวิธีการจัดประชุมที่ไม่ได้มีสอนในห้องเรียน และส่วนใหญ่มักต้องใช้การสังเกตหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง

ออกแบบหลักสูตรมาเพื่อเสริมสร้างทักษะผู้นำ มีภาวะผู้นำที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่ในบทบาทการจัดการประชุม

เรียนกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ ประธาน เลขานุการ กรรมการ ของคณะกรรมการ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

  • อดีตอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยากรผู้บรรยายทั่วประเทศนานกว่า 25 ปี
  • ประธาน เลขานุการ กรรมการ ของคณะกรรมการ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
  • เจ้าของ YouTube ช่อง 'คลินิกผู้นำ by Apa Puckpinyo' มีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน ยอดวิวรวมกว่า 4 ล้านวิว
  • เจ้าของเพจ “คลินิกผู้นำ” และ “คลินิกวิทยานิพนธ์ by ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดประชุมและการบริหารการประชุมของหัวหน้ามือใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำอธิบายหลักสูตร
คอร์ส 7 เคล็ดลับจัดประชุมให้ได้ผล สำหรับหัวหน้ามือใหม่ เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทั้งการเป็นผู้เข้าประชุม กรรมการ เลขานุการ และประธานการจัดการประชุมกว่า 100 ครั้ง เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีของผู้สอน ที่มักพบปัญหาเกี่ยวกับการจัดประชุมเช่น การจัดประชุมไม่มีประสิทธิภาพ ประธานทำหน้าที่ไม่เหมาะสม ไม่สามารถบริหาร กำกับ ควบคุมการประชุมให้ได้ผลตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้ามือใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ เนื่องจากวิธีการจัดประชุมไม่ได้มีสอนในห้องเรียน ส่วนใหญ่ใช้การสังเกตหรือเรียนรู้ด้วยตนเอง ทำให้หัวหน้ามือใหม่ขาดทักษะที่จำเป็นในการจัดประชุมซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
คอร์สนี้จะสอนหัวหน้ามือใหม่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนในเนื้อหาหลัก คือ
- วิธีการวางแผนและเตรียมการจัดประชุม
- วิธีดำเนินการและบริหารประชุม
- วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการประชุม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
- สามารถปฏิบัติงานได้อย่างประสบความสำเร็จ
- มีภาวะผู้นำที่ดีขึ้น
- มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
- หัวหน้ามือใหม่หรือบุคลากรที่ยังขาดประสบการณ์ในการจัดประชุม
- ผู้นำการประชุมที่ขาดความมั่นใจในการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมหรือบริหารการประชุม
- หัวหน้ามือใหม่หรือผู้รับผิดชอบจัดการประชุม ที่ประสบปัญหาในการประชุม

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดประชุมมาก่อน แต่ควรเคยเข้าประชุม ซึ่งอาจเป็นบทบาทของผู้เข้าประชุม ผู้จัดการประชุม หรือประธานการประชุมก็ได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภา ภัคภิญโญ

4.6 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

  • อดีตอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยากรผู้บรรยายทั่วประเทศนานกว่า 25 ปี
  • ประธาน เลขานุการ กรรมการ ของคณะกรรมการ ในหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ
  • เจ้าของ YouTube ช่อง 'คลินิกผู้นำ by Apa Puckpinyo' มีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน ยอดวิวรวมกว่า 4 ล้านวิว
  • เจ้าของเพจ “คลินิกผู้นำ” และ “คลินิกวิทยานิพนธ์ by ผศ.ดร.อาภา ภัคภิญโญ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นภัสทนันท์ สรวยสถิตพงษ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที