Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
990 บาท 1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 3 นาที

เข้าใจตัวเอง ก้าวข้ามอุปสรรค ความกลัว ปลุกความเป็นผู้นำในตัวเอง

พบเทคนิควิธีฝึกฝน เพิ่มศักยภาพด้วยตนเอง เพื่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

วิทยากรผ่านการรับรองการจัดอบรมและการโค้ชระดับโลกด้วยเครื่องมือ Points of You Certified Practitioner (Level 2)

990 บาท 1,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 3 นาที

เข้าใจตัวเอง ก้าวข้ามอุปสรรค ความกลัว ปลุกความเป็นผู้นำในตัวเอง

พบเทคนิควิธีฝึกฝน เพิ่มศักยภาพด้วยตนเอง เพื่อการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

วิทยากรผ่านการรับรองการจัดอบรมและการโค้ชระดับโลกด้วยเครื่องมือ Points of You Certified Practitioner (Level 2)

ผู้สอน

  • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
  • ประสบการณ์ที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและเอกชนกว่า 500 องค์กร
  • ผ่านการรับรองหลักสูตรการโค้ชระดับโลกด้วยเครื่องมือ Points of You

"ภาวะผู้นำ" อาจไม่ได้จำเป็นสำหรับแค่คนที่เป็นผู้นำเสมอไป แต่กลับเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะมี ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งระดับใดในองค์กร ก็สามารถสร้างภาวะผู้นำในตนเองได้ทันที โอกาสต่างๆ ที่เข้ามาจะคู่ควรกับผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะมีทักษะความเป็นผู้นำติดตัวเพื่อที่เราจะสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ดีได้หากโอกาสของเรามาถึง

คอร์สเรียนนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างความเข้าใจในคุณสมบัติของผู้นำ ลักษณะของผู้นำที่องค์กรต้องการ รวมถึงทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุค 4.0 ที่เราสามารถเสริมสร้างได้ด้วยตนเอง ตลอดจนทักษะการสื่อสารที่ช่วยให้เราได้รับการยอมรับในทุกๆ สถานการณ์

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
- คุณสมบัติที่อยากให้เป็นคนที่มีภาวะผู้นำ
- ภาวะผู้นำสร้างได้
- ทักษะที่เสริมสร้างภาวะผู้นำในยุค 4.0
- ผู้นำกับการสื่อสาร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจกรอบความคิด จิตวิทยา และบุคลิกของการเป็นผู้นำ
- เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นของการเป็นผู้นำ เพื่อให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำเมื่อโอกาสมาถึง
- เรียนรู้หลักการสื่อสาร การฟัง การโน้มน้าว เพื่อให้ได้รับการยอมรับในสถานการณ์ต่างๆ

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหาร ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- ทุกคนที่ต้องการพัฒนาตนเองและก้าวขึ้นเป็นผู้นำที่ดี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร
  • ประสบการณ์ที่ปรึกษาให้กับภาครัฐและเอกชนกว่า 500 องค์กร
  • ผ่านการรับรองหลักสูตรการโค้ชระดับโลกด้วยเครื่องมือ Points of You
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้