Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 30 นาที

เรียนรู้การเป็นผู้นำที่เก่งคนได้ง่ายๆ ให้คนเก่งอยู่คู่องค์กรคุณ

พบ "ศาสตร์ 5 ธาตุ" ศาสตร์จีนโบราณในการจำแนกประเภทคนทำงาน

เรียนโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาภาวะผู้นำและการอ่านคน ผู้แต่งหนังสือกว่า 50 เล่ม

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 30 นาที

เรียนรู้การเป็นผู้นำที่เก่งคนได้ง่ายๆ ให้คนเก่งอยู่คู่องค์กรคุณ

พบ "ศาสตร์ 5 ธาตุ" ศาสตร์จีนโบราณในการจำแนกประเภทคนทำงาน

เรียนโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาภาวะผู้นำและการอ่านคน ผู้แต่งหนังสือกว่า 50 เล่ม

ผู้สอน

  • นักเขียนและวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในด้านพัฒนาภาวะผู้นำและการอ่านคน
  • ผู้แต่งหนังสือกว่า 50 เล่ม อาทิ "เล่าเรื่องสามก๊ก ฉบับคนรุ่นใหม่" "ไม่เก่งก็สำเร็จได้ด้วยวิถีเล่าปี่" "กลยุทธ์ซุนกวน ชนะได้ไม่ต้องเหนื่อย"
  • วิทยากรอบรมด้านการบริหารและการพัฒนาตัวเองให้แก่บริษัทชั้นนำของไทย
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คุณเคยพบเจอกับปัญหาในการบริหารคนหรือเปล่า? บ่อยครั้งที่เราพัฒนาคนจนเก่งแล้ว สุดท้ายก็ออกจากองค์กรของเราไป อาจทำให้มีข้อสงสัยว่าแค่เป็นองค์กรที่ดี ทำไมถึงยังไม่เพียงพอที่จะให้คนเก่งๆ ทำงานคู่กับองค์กรไปนานๆ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดมาจากความ "ไม่เก่งคน" ของหัวหน้า ผู้บริหาร หรือผู้นำ ทำให้การทำงานด้วยกันกับลูกน้องเป็นไปอย่างยากลำบากและสร้างผลงานออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะไม่รู้จักบุคลิก ไม่รู้จักสไตล์การทำงานของลูกน้อง ทำให้เกิดการ "ใช้คนไม่ตรงกับงาน" ในที่สุด คอร์สออนไลน์นี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับหลักการบริหารคนของผู้นำ โดยการนำศาสตร์ตะวันออกมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผู้นำในการรู้จักตัวตนของคนทำงานประเภทต่างๆ จำแนกตาม "ศาสตร์ 5 ธาตุ" ทำให้สามารถบริหาร พัฒนา และดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
- เมื่อผู้นำไม่เก่งคน
- ผู้นำกับภาวะผู้นำ
- บันได 5 ขั้นสู่การเป็นผู้นำที่ยั่งยืน
- เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอื่น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหาร, ธุรกิจทุกประเภทที่ต้องใช้คนทำงาน

ความรู้/ทักษะที่จำเป็นก่อนเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือทักษะด้านใดก่อนเรียนคอร์สนี้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • นักเขียนและวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญในด้านพัฒนาภาวะผู้นำและการอ่านคน
  • ผู้แต่งหนังสือกว่า 50 เล่ม อาทิ "เล่าเรื่องสามก๊ก ฉบับคนรุ่นใหม่" "ไม่เก่งก็สำเร็จได้ด้วยวิถีเล่าปี่" "กลยุทธ์ซุนกวน ชนะได้ไม่ต้องเหนื่อย"
  • วิทยากรอบรมด้านการบริหารและการพัฒนาตัวเองให้แก่บริษัทชั้นนำของไทย
  • ปริญญาโท รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที