Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
7,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 3 นาที

รู้วิธีทำ เทคนิคและเพิ่มความชำนาญในการทำโจทย์แบบต่างๆ

สรุปเนื้อหาสำคัญและปูพื้นฐานในจุดที่จำเป็นของวิชา CFP ครอบคลุมทั้งหมด

สอนโดย อาจารย์ ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์) นักวางแผนการเงิน และผู้มีประสบการณ์การติวสอบวิชาการเงินมากกว่า 10 ปี

7,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 3 นาที

รู้วิธีทำ เทคนิคและเพิ่มความชำนาญในการทำโจทย์แบบต่างๆ

สรุปเนื้อหาสำคัญและปูพื้นฐานในจุดที่จำเป็นของวิชา CFP ครอบคลุมทั้งหมด

สอนโดย อาจารย์ ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์) นักวางแผนการเงิน และผู้มีประสบการณ์การติวสอบวิชาการเงินมากกว่า 10 ปี

ผู้สอน

ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

 • นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)
 • อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การติวสอนวิชาการเงินมากกว่า 10 ปี
 • วิทยากรอบรมติวใบอนุญาตทางการเงินต่างๆ เช่น IC และ CFP ให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำ
 • ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน อบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนลงทุน วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนประกัน และวางแผนมรดก ให้แก่พนักงานของสถาบันการเงินชั้นนำ
 • นักลงทุนในตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และตราสารอนุพันธ์)
 • อดีตวาณิชธนกิจ จากสถาบันการเงินชั้นนำ
 • อดีตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากสถาบันการเงินชั้นนำ
Challenge Me Tutor

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

 • ติวเตอร์วิชาทางบัญชีและการเงิน ประดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ปัจจุบันวิชาวางแผนทางการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) มีบทบาทสำคัญมาก เนื่องจากหากผู้คนไม่ตระหนัก หรือไม่วางแผนการเงิน จะประสบปัญหาที่ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงิน และเป็นผลเสียแก่ตนเองได้ เช่น ไม่ได้วางแผนเกษียณ ก็ย่อมประสบปัญหาเงินไม่พอใช้ยามชรา หากไม่ได้วางแผนประกัน ก็ย่อมเกิดผลเสียหากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือจากไปก่อนวัยอันควร หรือไม่ได้วางแผนการลงทุน ก็ย่อมประสบปัญหาคือ เงินที่เก็บไว้มีผลตอบแทนต่ำกว่าเงินเฟ้อ หรือเงินทำหน้าที่สร้างผลตอบแทนได้ไม่ดีพอ และทำให้เป้าหมายทางการเงินอื่นๆ พลอยประสบปัญหาตามไปด้วย หรือไม่ได้วางแผนภาษี ก็ย่อมประสบปัญหาจ่ายค่าภาษีที่มากเกินไป แทนที่จะใช้ประโยชน์ของค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อนทำให้ประหยัดภาษีได้

ดังนั้น นักวางแผนการเงิน จึงมีหน้าที่ช่วยเหลือลูกค้า ผู้คน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงดำเนินการเข้าไปให้บริการวางแผนการเงิน ตามความจำเป็นต่างๆของลูกค้าท่าน ด้วยความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าท่าน ซึ่งนักวางแผนการเงินจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับการวางแผนการเงินนั้น สามารถแก้ปัญหาต่างๆทางการเงิน รวมถึงสร้างความมั่นคง ความสมบูรณ์ ในชีวิตจากการวางแผนดังกล่าว ซึ่งหากนักวางแผนการเงินทุกคนตระหนัก ถึงความสำคัญนี้ และช่วยให้ประชาชนทุนคนมีการวางแผนการเงินให้มากที่สุด นอกจากจะทำให้ชีวิตและครอบครัวของผู้ได้รับการวางแผนการเงินแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติของเรามั่นคงขึ้นยิ่งด้วย เช่น หากทุกคนวางแผนเกษียณ ก็จะทำให้ปัญหาคนแก่ไม่มีเงินใช้น้อยลง ซึ่งจะแบ่งเบาภาระของสังคมจากปัญหาผู้สูงอายุ และแบ่งเบาสวัสดิการต่างๆ ที่ผู้เกษียณต้องพึ่งพารัฐ หากทุกคนวางแผนด้านประกัน ก็จะแบ่งเบาภาระของการใช้สวัสดิการของรัฐ และเมื่อทุกๆคนทำประกันสุขภาพ ปัญหาด้านค่ารักษาพยาบาล ที่ประสบจนทำให้หลายๆคนหมดตัวไปเลย ก็จะน้อยลงได้ เป็นต้น

ฉะนั้น นักวางแผนการเงิน ท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ หาความรู้พัฒนาตนเอง ตลอดจนยึดหลักจรรยาบรรณและคุณธรรมที่ดีในการทำงานเสมอ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- คอร์สเรียนนี้ เป็นการสรุปเนื้อหาสำคัญและปูพื้นฐานในจุดที่จำเป็นของวิชา CFP ครอบคลุมทั้งหมด
- มีตัวอย่างแบบฝึกหัดและแนวทดสอบให้ผู้เรียนฝึกทำตลอดเวลาที่เรียน
- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีทำ เทคนิคและเพิ่มความชำนาญในการทำโจทย์แบบต่างๆ
- คอร์สนี้จะมีการปูพื้นฐานการใช้เครื่องคิดเลขทางการเงิน Taxas BA II plus ให้อย่างละเอียด พร้อมทั้งเทคนิคในการใช้งานให้ง่าย และทำได้อย่างถูกต้อง
- ข้อมูลและบทเรียนปรับปรุงทันสมัยล่าสุดเสมอ 

คอร์สนี้เหมาะกับ
- ผู้ที่เตรียมสอบวิชา CFP module 1 และ CFP module 2 และต้องการคอร์ส
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิชาการวางแผนการเงิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพตนเอง เช่น งานสายประกัน งานสายธนาคาร งานสายลงทุน เป็นต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ธนิตศักดิ์ บุศราไชยพัฒน์ (อ.ฟิวส์)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

 • นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner)
 • อาจารย์ผู้มีประสบการณ์การติวสอนวิชาการเงินมากกว่า 10 ปี
 • วิทยากรอบรมติวใบอนุญาตทางการเงินต่างๆ เช่น IC และ CFP ให้แก่สถาบันการเงินชั้นนำ
 • ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน อบรมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนลงทุน วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนประกัน และวางแผนมรดก ให้แก่พนักงานของสถาบันการเงินชั้นนำ
 • นักลงทุนในตลาดทุน (ตราสารทุน ตราสารหนี้ กองทุน และตราสารอนุพันธ์)
 • อดีตวาณิชธนกิจ จากสถาบันการเงินชั้นนำ
 • อดีตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากสถาบันการเงินชั้นนำ
Challenge Me Tutor

5.0 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

 • ติวเตอร์วิชาทางบัญชีและการเงิน ประดับปริญญาตรีและปริญญาโท
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ณัชชา กิตติพงศ์สถาพร
Default
by tipaporn Sangsila
Default
by วสุพร วุฒิการณ์