Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการใช้งาน Microsoft Excel อย่างละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

ทุกคลิปวิดีโอมี subtitile ให้อ่าน เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

มีไฟล์ template แบบฝึกหัดให้ download มาลองใช้งานจริง

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 35 นาที

1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการใช้งาน Microsoft Excel อย่างละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

ทุกคลิปวิดีโอมี subtitile ให้อ่าน เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น

มีไฟล์ template แบบฝึกหัดให้ download มาลองใช้งานจริง

ผู้สอน

 • อาจารย์พิเศษเรื่องการพัฒนาการซอฟท์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปัจจุบันเป็น Technical Delivery Supervisor - Training Responsible for Microsoft Official Curriculum, Microsoft Application, Cloud and Mobile Technology, SAP BusinessObjects ที่ The Enterprise Resources Training Co., Ltd.
ERT Training Center

4.6 คะแนนเฉลี่ย

175 รีวิว

4 คอร์ส

 • ศูนย์บริการการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตร (certificate) ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (IT Professional)
 • ได้รับการรับรองและแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบและฝึกอบรมอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านซอฟท์แวร์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, ORACLE, CompTIA, VMware, ETS TOEFL, Kryterion, Pearson VUE, Prometric, ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ในการให้การอบรมในวงการ IT มามากกว่า 20 ปี
 • ให้บริการอบรมทั้ง on-site และ online ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
 • อบรมให้กับบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคือ การเพิ่มความสามารถ และเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือที่มาพร้อมกับโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งเป็นที่นิยมในองค์กรทุกระดับที่ต้องทํางานกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก พร้อมกับเพิ่มทักษะความสามารถต่อยอดในส่วนของการแสดงผลในรูปแบบของ PivotTable และรายละเอียดสรุปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างแผนภูมิที่สวยงาม เพื่อให้การสรุปข้อมูลดูง่ายมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- วิธีการนำเข้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากไฟล์และเอกสารประเภทต่าง ๆ เข้ามาจัดเรียงใน Microsoft Excel
- เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานฟังก์ชัน PivotTable และ PivotChart ใน Microsoft Excel

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัทที่ต้องใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการเรียบเรียง วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Excel ขั้นพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อาจารย์พิเศษเรื่องการพัฒนาการซอฟท์แวร์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปัจจุบันเป็น Technical Delivery Supervisor - Training Responsible for Microsoft Official Curriculum, Microsoft Application, Cloud and Mobile Technology, SAP BusinessObjects ที่ The Enterprise Resources Training Co., Ltd.
ERT Training Center

4.6 คะแนนเฉลี่ย

175 รีวิว

4 คอร์ส

 • ศูนย์บริการการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตร (certificate) ด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ (IT Professional)
 • ได้รับการรับรองและแต่งตั้งให้เป็นศูนย์สอบและฝึกอบรมอย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้านซอฟท์แวร์ชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, ORACLE, CompTIA, VMware, ETS TOEFL, Kryterion, Pearson VUE, Prometric, ฯลฯ
 • มีประสบการณ์ในการให้การอบรมในวงการ IT มามากกว่า 20 ปี
 • ให้บริการอบรมทั้ง on-site และ online ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย
 • อบรมให้กับบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมาย
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Sujirat Rattanawong

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที