Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 13 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการพิชิตเกษียณสุข ผ่านการเลือกแผนการลงทุนในกบข.

แบ่งหัวข้อการเรียนให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ได้แนวทางการลงทุนเหมาะกับตัวเองจริง ๆ

มีไฟล์ PDF ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดได้

สอนโดย ผู้ช่วยทอก เจ้าของแฟนเพจ "เร่งกำไร กบข."

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 13 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการพิชิตเกษียณสุข ผ่านการเลือกแผนการลงทุนในกบข.

แบ่งหัวข้อการเรียนให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ได้แนวทางการลงทุนเหมาะกับตัวเองจริง ๆ

มีไฟล์ PDF ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดได้

สอนโดย ผู้ช่วยทอก เจ้าของแฟนเพจ "เร่งกำไร กบข."

ผู้สอน

พงศ์นรินทร์ สันตวิชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้ช่วยทอก แฟนเพจเร่งกำไร กบข. ปัจจุบันมีผู้ติดตาม Facebook มากกว่า 40,000 คน และมียอดกด Subscriber ใน Youtube มากกว่า 6,800 คน
  • วิทยากรในเรื่องการพัฒนาระบบราชการและการควบคุมภายในของส่วนราชการ
  • วิทยากรสอนการออมเงินในหลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนราชการ
  • ปัจจุบันเป็น รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เร่งกำไร กบข.

5.0 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

2 คอร์ส

  • เพจ "เร่งกำไร กบข." โดยผู้ช่วยทอก ที่มีผู้ติดตามมากว่า 28,000 คน เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนฯ

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผน เลือกแผนการลงทุน และปรับเปลี่ยนแนวทางการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกบข. ได้เหมาะสมกับตัวเองและทุกสถานการณ์แวดล้อม

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
คอร์ส เร่งกำไร กบข. "42 คลิป พิชิตเกษียณสุข" เป็นคอร์สสอนการลงทุนผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- สอนให้เข้าใจการลงทุนในแบบฉบับของข้าราชการ
- สอนในรูปแบบเรื่องเล่าพร้อมตัวอย่าง และใช้คำที่เข้าใจง่าย
- สอนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม
- สอนให้ตั้งเป้าหมายของตัวเองเพื่อการเกษียณอย่างภาคภูมิ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการลงทุนได้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ผู้เรียนสามารถวางแผนและมีแนวทางการเปลี่ยนแผน กบข. ที่ชัดเจน
- ผู้เรียนตระหนักถึงความความสำคัญการออมเงินและเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม
- ผู้เรียนมีความสุขจากการลงทุนในทุกสถานการณ์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
สมาชิก กบข. ที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน ขาดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน หรือไม่มั่นใจในแนวทางการลงทุนของตัวเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พงศ์นรินทร์ สันตวิชัย

4.9 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้ช่วยทอก แฟนเพจเร่งกำไร กบข. ปัจจุบันมีผู้ติดตาม Facebook มากกว่า 40,000 คน และมียอดกด Subscriber ใน Youtube มากกว่า 6,800 คน
  • วิทยากรในเรื่องการพัฒนาระบบราชการและการควบคุมภายในของส่วนราชการ
  • วิทยากรสอนการออมเงินในหลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนราชการ
  • ปัจจุบันเป็น รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เร่งกำไร กบข.

5.0 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

2 คอร์ส

  • เพจ "เร่งกำไร กบข." โดยผู้ช่วยทอก ที่มีผู้ติดตามมากว่า 28,000 คน เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนฯ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
24
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by อารดา หมัดหมาน
Default
by พรทิพา สุทนต์
Unnamed
by Tanawan Patthanasracoo
Avatar
by ภานุวิชญ์ สิงห์บุญ
D
Default
by สุภาพร พรหมพันธุ์
Default
by อังคณา ดอยแก่น
Avatar
by Jessy Bourne
Avatar
by จตุพล ศรีประดิษฐ์
Default
by พรทิพย์ ลีลาไพบูลย์
Avatar
by Toung Pratumrat
ดูจบแล้ว เพิ่มความรู้ในการลงทุน กบข มากยิ่งขึ้น ว่าจะคำนวณอย่างไร และเปลี่ยนแผนตอนไหนดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต ขอบคุณค่ะ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที