Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 13 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการพิชิตเกษียณสุข ผ่านการเลือกแผนการลงทุนในกบข.

แบ่งหัวข้อการเรียนให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ได้แนวทางการลงทุนเหมาะกับตัวเองจริง ๆ

มีไฟล์ PDF ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดได้

สอนโดย ผู้ช่วยทอก เจ้าของแฟนเพจ "เร่งกำไร กบข."

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 13 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนการพิชิตเกษียณสุข ผ่านการเลือกแผนการลงทุนในกบข.

แบ่งหัวข้อการเรียนให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย ได้แนวทางการลงทุนเหมาะกับตัวเองจริง ๆ

มีไฟล์ PDF ประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดได้

สอนโดย ผู้ช่วยทอก เจ้าของแฟนเพจ "เร่งกำไร กบข."

ผู้สอน

พงศ์นรินทร์ สันตวิชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้ช่วยทอก แฟนเพจเร่งกำไร กบข. ปัจจุบันมีผู้ติดตาม Facebook มากกว่า 40,000 คน และมียอดกด Subscriber ใน Youtube มากกว่า 6,800 คน
  • วิทยากรในเรื่องการพัฒนาระบบราชการและการควบคุมภายในของส่วนราชการ
  • วิทยากรสอนการออมเงินในหลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนราชการ
  • ปัจจุบันเป็น รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เร่งกำไร กบข.

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

  • เพจ "เร่งกำไร กบข." โดยผู้ช่วยทอก ที่มีผู้ติดตามมากว่า 28,000 คน เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนฯ

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
คอร์ส เร่งกำไร กบข. "42 คลิป พิชิตเกษียณสุข" เป็นคอร์สสอนการลงทุนผ่านกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- สอนให้เข้าใจการลงทุนในแบบฉบับของข้าราชการ
- สอนในรูปแบบเรื่องเล่าพร้อมตัวอย่าง และใช้คำที่เข้าใจง่าย
- สอนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม
- สอนให้ตั้งเป้าหมายของตัวเองเพื่อการเกษียณอย่างภาคภูมิ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนสามารถเลือกแผนการลงทุนได้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- ผู้เรียนสามารถวางแผนและมีแนวทางการเปลี่ยนแผน กบข. ที่ชัดเจน
- ผู้เรียนตระหนักถึงความความสำคัญการออมเงินและเลือกลงทุนได้อย่างเหมาะสม
- ผู้เรียนมีความสุขจากการลงทุนในทุกสถานการณ์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
สมาชิก กบข. ที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน ขาดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน หรือไม่มั่นใจในแนวทางการลงทุนของตัวเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พงศ์นรินทร์ สันตวิชัย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้ช่วยทอก แฟนเพจเร่งกำไร กบข. ปัจจุบันมีผู้ติดตาม Facebook มากกว่า 40,000 คน และมียอดกด Subscriber ใน Youtube มากกว่า 6,800 คน
  • วิทยากรในเรื่องการพัฒนาระบบราชการและการควบคุมภายในของส่วนราชการ
  • วิทยากรสอนการออมเงินในหลักสูตรต่าง ๆ ของส่วนราชการ
  • ปัจจุบันเป็น รองผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักส่งกำลังบำรุงร่วม กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
เร่งกำไร กบข.

4.9 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

  • เพจ "เร่งกำไร กบข." โดยผู้ช่วยทอก ที่มีผู้ติดตามมากว่า 28,000 คน เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 0667
by Chompoonoot Dockchooroong
รับฟังความคิดเห็นในหลายแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น ทำให้การเป็นสมาชิก กบข มีอะไรให้น่าติดตามมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ
Default
by Arthid Pispeng
Default
by อรรถพล พลยางนอก
Default
by อยุทธ์ ระห่างภัย
Default
by ศุภวัฒน์ รินสาร
Default
by LupPu Sasipreyajun
5
Avatar
by อภิญญา เมธาสุข
Avatar
by Oleo Chung
ชอบและประทับใจมากๆ มีประโยชน์ คุ้มค่ากับราคาค่าเรียนมากครับ
Default
by วชิรพันธ์ุุ สถาพรจิตกุล
12794593 1189451674421114 8952924174187478283 n
by วิรุฬห์พัทธ์ คำเหลี่ยม

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที