Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 24 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการบินโดยเฉพาะ อิงจากแบบเรียน Civil Aviation Chinese (民航汉语) โดยสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

สอนโดยอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Mandarin Speaking Cabin Crew) จากสายการบินต่างประเทศและในประเทศ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี

2,490 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 24 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการการบินโดยเฉพาะ อิงจากแบบเรียน Civil Aviation Chinese (民航汉语) โดยสำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมเรียนรู้เทคนิคการฝึกออกเสียงให้ชัดเจนและใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา

สอนโดยอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Mandarin Speaking Cabin Crew) จากสายการบินต่างประเทศและในประเทศ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี

ผู้สอน

  • เจ้าของเพจ Facebook และ Tiktok "Chinese Unlimit" มีผู้ติดตามรวมกว่า 100,000 คน
  • ประสบการณ์สอนภาษาจีนกว่า 10 ปี รวมถึงวิทยากรพิเศษติว HSK ให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และมูลนิธินักเรียนแลกเปลี่ยน
  • ประสบการณ์ล่าม แปลซีรีส์ 
  • ประสบการณ์การใช้ภาษาจีนในสนามบิน รวมถึงสอนภาษาจีนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศกว่า 5 ปี
  • แบ่งปันความรู้ภาษาจีนและสอนตั้งแต่พื้นฐาน-HSK5, ภาษาจีนเพื่อแอร์สจ๊วต, ภาษาจีนเพื่อติวสอบ HSK3-5

ผู้เรียนจะได้ไฟล์ PDF ประกอบการเรียน พร้อมเข้ากลุ่ม Line เพื่อปรึกษากับผู้สอนได้ตลอดทั้งคอร์ส  (วิธีเข้าจะอยู่ในอีเมลอัติโนมัติที่ SkillLane ส่งให้เมื่อสมัครเรียนเรียบร้อยแล้ว)

เรียนรู้คำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการบริการการบิน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการการบิน เช่น การสำรองที่นั่ง (订票) การเช็กอิน (值机) การตรวจสอบความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่อง (安全检查) การล่าช้าของเที่ยวบิน (航班延误) การรับสัมภาระ (⾏李提取) การบริการอาหารบนเครื่องบิน (正餐供应) ช่วยเหลือผู้โดยสารเมื่อสัมภาระสูญหาย (帮助乘客寻找失物) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามบิน อุปกรณ์ติดตั้งบนเครื่องบิน รายชื่อสายการบิน สอนโดยอดีตพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Mandarin speaking cabin crew) จากสายการบินต่างประเทศและในประเทศ ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี ซึ่งจะทำให้พัฒนาทักษะของผู้เรียนให้สื่อสารในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้คำศัพท์ วลี และประโยคที่ใช้ได้จริงในสนามบินจากบทสนทนาในแบบเรียน
- เรียนรู้ชื่อสนามบิน ประเทศ รหัสสนามบิน รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในสนามบิน
- เรียนรู้คำศัพทเ์ฉพาะเกี่ยวกับอุปกรณ์บนเครื่องบิน
- เรียนรู้คำศัพท์ด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานภาคพื้นที่ต้องสื่อสารกับผู้โดยสารชาวจีนในสนามบิน เช่น เมื่อต้องการตรวจค้นตัว การบอกทาง การเปลี่ยนที่นั่ง เป็นต้น
- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารบนเครื่องบิน เช่น การบริการอาหารบนเครื่องบิน การให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้โดยสารป่วย การจำหน่ายสินค้าบนเครื่องบิน เป็นต้น
- บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาที่สนใจภาษาจีนเพื่อบริการการบินหรืออุตสาหกรรมการบิน

ผู้เรียนควรมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีความรู้พินอินหรือภาษาจีนเบื้องต้น
- หากต้องการสื่อสารได้ในเวลาอันรวดเร็ว ผู้เรียนควรอยู่ในระดับ HSK 3-4 ขึ้นไป

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • เจ้าของเพจ Facebook และ Tiktok "Chinese Unlimit" มีผู้ติดตามรวมกว่า 100,000 คน
  • ประสบการณ์สอนภาษาจีนกว่า 10 ปี รวมถึงวิทยากรพิเศษติว HSK ให้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กร และมูลนิธินักเรียนแลกเปลี่ยน
  • ประสบการณ์ล่าม แปลซีรีส์ 
  • ประสบการณ์การใช้ภาษาจีนในสนามบิน รวมถึงสอนภาษาจีนพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินในประเทศและระหว่างประเทศกว่า 5 ปี
  • แบ่งปันความรู้ภาษาจีนและสอนตั้งแต่พื้นฐาน-HSK5, ภาษาจีนเพื่อแอร์สจ๊วต, ภาษาจีนเพื่อติวสอบ HSK3-5
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 5581 4
by กฤษ ศศิกานต์นที

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที