ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร cover photo
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

117 รีวิว

1 คอร์ส

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

  ประวัติโดยย่อ
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (www.digitalbusinessconsult.asia)
  - ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (www.ddti.org)
  - ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand (www.pdpa.online.th)
  - กรรมการบริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด (www.nobitter.life)
  - กรรมการบริษัท เทค อีบิสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (www.tec.work)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

117 รีวิว

1 คอร์ส