Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 53 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพื่อยกระดับธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกระดับ

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 53 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพื่อยกระดับธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกระดับ

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผู้สอน

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

116 รีวิว

1 คอร์ส

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (www.digitalbusinessconsult.asia)
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (www.ddti.org)
 • ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand (www.pdpa.online.th)
 • กรรมการบริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด (www.nobitter.life)
 • กรรมการบริษัท เทค อีบิสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (www.tec.work)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
นอกจากงานหน้าบ้าน เช่น การทำการตลาดออนไลน์ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้รู้จักธุรกิจและสินค้า หรือการรักษาลูกค้าให้อยู่หมัด ไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าคู่แข่งหรือสินค้าทดแทนอื่น ๆ แล้ว งานหลังบ้านของการทำธุรกิจ ที่ถือเป็นพื้นฐานและทักษะที่ผู้ประกอบการควรมีก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจโมเดลธุรกิจที่หลากหลายที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการควรมีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในธุรกิจได้ ทั้งเรื่องความรู้ต่าง ๆ และทักษะที่จำเป็น รวมถึงแนวทางในการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ แหล่งความรู้ และการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพในการทำธุรกิจในยุควิถีใหม่

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
2. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีใหม่
3. นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2. วิสาหกิจชุมชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ
3. ผู้สนใจทั่วไปในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

116 รีวิว

1 คอร์ส

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (www.digitalbusinessconsult.asia)
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (www.ddti.org)
 • ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand (www.pdpa.online.th)
 • กรรมการบริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด (www.nobitter.life)
 • กรรมการบริษัท เทค อีบิสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (www.tec.work)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
99
4 ดาว
9
3 ดาว
3
2 ดาว
3
1 ดาว
2
รีวิวบทเรียน
Default
by Jittisak Suvannakita
Default
by Krapao TUNG
Avatar
by Khanittha Kaewmalang
Avatar
by Wasin Chaikantha
Default
by นูรท์อัยนีย์ ชะลายนเดชะ
Open uri20200926 27 14q5dpr?1601112046
by Poom Kanawaree
Default
by สิทธิโชค แต่งงาม
Default
by Nicoro Nimansonco
Default
by โซเปียณี มะ
Default
by firstname lastname

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที