Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 53 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพื่อยกระดับธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกระดับ

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 53 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจเพื่อยกระดับธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการทุกระดับ

คอร์สออนไลน์ที่สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผู้สอน

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (www.digitalbusinessconsult.asia)
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (www.ddti.org)
 • ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand (www.pdpa.online.th)
 • กรรมการบริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด (www.nobitter.life)
 • กรรมการบริษัท เทค อีบิสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (www.tec.work)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
นอกจากงานหน้าบ้าน เช่น การทำการตลาดออนไลน์ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้รู้จักธุรกิจและสินค้า หรือการรักษาลูกค้าให้อยู่หมัด ไม่เปลี่ยนใจไปใช้สินค้าคู่แข่งหรือสินค้าทดแทนอื่น ๆ แล้ว งานหลังบ้านของการทำธุรกิจ ที่ถือเป็นพื้นฐานและทักษะที่ผู้ประกอบการควรมีก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจโมเดลธุรกิจที่หลากหลายที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการควรมีเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในธุรกิจได้ ทั้งเรื่องความรู้ต่าง ๆ และทักษะที่จำเป็น รวมถึงแนวทางในการเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจ แหล่งความรู้ และการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนต่าง ๆ และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพในการทำธุรกิจในยุควิถีใหม่

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้รับแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับธุรกิจ
2. พัฒนาทักษะของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีใหม่
3. นำไปปรับใช้กับธุรกิจให้สอดคล้องกับแนววิถีใหม่

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2. วิสาหกิจชุมชน ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ที่ต้องการยกระดับธุรกิจ
3. ผู้สนใจทั่วไปในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 16 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

1 คอร์ส

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (www.digitalbusinessconsult.asia)
 • ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (www.ddti.org)
 • ผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand (www.pdpa.online.th)
 • กรรมการบริษัท โนบิทเทอร์ จำกัด (www.nobitter.life)
 • กรรมการบริษัท เทค อีบิสิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (www.tec.work)
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นสำนักงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 • พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ
 • ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Mek Sumet
Avatar
by ณฐกร เหลาโคตร
Default
by ประมุข สามารถ
Default
by ธันย์นิชา เชาวน์ไชยภัทร์
Default
by ณัฐปภัสร์ สวัสดิ์จิรพงศ์
Default
by นันทิชา นันทกิจ
178px %e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%a5
by ฺBhanu Somrat

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที