Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Upgrade ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O-NET
900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 27 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET

เนื้อหาครบถ้วน เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ พื้นฐานอ่อนก็เรียนเข้าใจได้

สอนโดย "ครูพี่วา" มยุรี หวังปัญญา เจ้าของสถาบัน "Happiness Tutor & Cafe"

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 27 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET

เนื้อหาครบถ้วน เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ พื้นฐานอ่อนก็เรียนเข้าใจได้

สอนโดย "ครูพี่วา" มยุรี หวังปัญญา เจ้าของสถาบัน "Happiness Tutor & Cafe"

มีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

ผู้สอน

KPN ACADEMY

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

10 คอร์ส

  • สถาบันสอนออนไลน์และแนะแนวการศึกษา โดยติวเตอร์มืออาชีพ
  • เจ้าของสถาบัน "Happiness Tutor & Cafe"
  • ติวเตอร์ออนไลน์ Online Education Unit, KPN ACADEMY
  • อาจารย์พิเศษโรงเรียนรัฐ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เพราะภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการยื่นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เราจึงต้องเตรียมตัวกันให้ดี ใครบอกอังกฤษเข้าใจยาก มาเจอบทเรียนในคอร์สนี้แล้วจะรู้ว่าไม่ยากเลย โดยคอร์สนี้แบ่งเนื้อหาไว้ครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1. Part I - Use and Usage ประกอบไปด้วย
1.1. Dialog completion (เติมบทสนทนาให้สมบูรณ์)
1.2. Situational dialogs (กำหนดสถานการณ์มาให้ แล้วให้เลือกคำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น)
1.3. Sentence completion (ใช้ความรู้โครงสร้างเติมประโยคให้สมบูรณ์)
1.4. Error correction (แก้ส่วนที่ผิดไวยากรณ์ให้ถูกต้อง)

2. Part II - Writing Ability ส่วนนี้วัดความสามารถด้านการเขียน
(เติมข้อความที่เรียบเรียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และความหมายลงในบทความ)

3. Part III - Reading Ability ประกอบไปด้วย
3.1. Vocabulary (เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างตามบทความที่กำหนดให้)
3.2. Reading Comprehension (อ่านเรื่องแล้วตอบคำถาม)

คอร์สนี้จะสรุปเนื้อหาที่จำเป็นต้องรู้ในแต่ละพาร์ทแบบไล่ระดับจากง่ายไปถึงยาก และพาน้อง ๆ ทำข้อสอบ พร้อมเสริมเทคนิคลัด ช่วยจำ ช่วยเลือกคำตอบ ทำให้น้อง ๆ สามารถทำคะแนนได้ง่าย ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้น ม.ปลาย
2. วิเคราะห์โจทย์ ข้อสอบ และแนะนำวิธีการทำข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับ ม.ปลาย
3. สอนเทคนิคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.ปลาย เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักเรียนที่กำลังขึ้น ม.ปลาย
2. นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.4 ม.5 ม.6
3. นักเรียนที่เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็น เพราะคอร์สนี้จะปูพื้นฐานความรู้ สอนเทคนิคพิชิตโจทย์ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
KPN ACADEMY

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

10 คอร์ส

  • สถาบันสอนออนไลน์และแนะแนวการศึกษา โดยติวเตอร์มืออาชีพ
  • เจ้าของสถาบัน "Happiness Tutor & Cafe"
  • ติวเตอร์ออนไลน์ Online Education Unit, KPN ACADEMY
  • อาจารย์พิเศษโรงเรียนรัฐ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชินาธิป มอญถนอม
Default
by นันทกา ปินแจ้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที