Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 59 นาที

เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับหัวหน้างานหรือผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานจาก 2 วัฒนธรรม เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

1,490 บาท 1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 59 นาที

เพื่อให้การทำงานร่วมกันกับหัวหน้างานหรือผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานจาก 2 วัฒนธรรม เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้สอน

พรศักดิ์ เลอศักดิ์ธนากร

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ: เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นและวิทยากรเครือข่าย ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • จัดตั้งบริษัทเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาเพื่อซัพพอร์ท SMEs ญี่ปุ่นและไทย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director Kiyobiz Companion Co.,Ltd.
 • ประสบการณ์งานขายและการตลาดมากกว่า 10 ปี
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

12 คอร์ส

 • สมาคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 • ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการฝึกอบรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นได้ย้ายฐานเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้คนไทยและคนญี่ปุ่นได้มีโอกาสทำงานร่วมกันมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากไม่พยายามทำความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมซึ่งกันและกันก็อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกันได้

ดังนั้นในคลิปนี้จะเผยเทคนิค เคล็ดลับการทำงานระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นหรือผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่น กับพนักงานชาวไทย "อันจะส่งผลไปสู่การดำเนินชีวิตและการทำงานที่มีความสุข สนุกกับการทำงานและสัมฤทธิผล"

เนื้อหาภายในคอร์สออนไลน์
- พื้นฐานของการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
- การปฏิบัติเพื่อทำงานร่วมกับคนญี่ปุ่นเบื้องต้น
- การค้นหา “คุณค่าในงาน”
- About Japan (How much you know about Japan?)
- About Culture (Low-context vs High-context culture)
- Japanese working Culture (Shakai-jin, Calling name, Greeting, Bowing)
- Yarigai

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานชาวญี่ปุ่นได้
- ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
พนักงานทุกระดับในองค์กร หรือผู้ที่ต้องการเตรียมตัวทำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พรศักดิ์ เลอศักดิ์ธนากร

4.4 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ: เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นและวิทยากรเครือข่าย ให้กับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • จัดตั้งบริษัทเพื่อประสานงานและให้คำปรึกษาเพื่อซัพพอร์ท SMEs ญี่ปุ่นและไทย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Managing Director Kiyobiz Companion Co.,Ltd.
 • ประสบการณ์งานขายและการตลาดมากกว่า 10 ปี
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

12 คอร์ส

 • สมาคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของสมาชิกและเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
 • ส่งเสริมด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยี และการฝึกอบรมต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
S 151660 1610
by Kanruethai Jaipin
Default
by arisa suechit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที