Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 21 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

วิศวกรมือใหม่และมือเก๋าที่อยากเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับการออกแบบถังกวน คอร์สนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นมืออาชีพ

ความรู้อัดแน่นที่ถูกเรียบเรียงมาอย่างกระชับ ต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ไปกับอาจารย์วิศวกรเคมีผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานวิศวกรรมและงานวิจัยมามากกว่า 13 ปี

3,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 21 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

วิศวกรมือใหม่และมือเก๋าที่อยากเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับการออกแบบถังกวน คอร์สนี้จะช่วยให้คุณกลายเป็นมืออาชีพ

ความรู้อัดแน่นที่ถูกเรียบเรียงมาอย่างกระชับ ต่อเนื่อง เพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ไปกับอาจารย์วิศวกรเคมีผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานวิศวกรรมและงานวิจัยมามากกว่า 13 ปี

ผู้สอน

  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนและงานวิจัยต่าง ๆ มากกว่า 13 ปี
  • เจ้าของเพจ Chemical Process Scale Up by ChemEng Man
  • สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
ถังกวนผสมถือว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี ใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระบวนการทางชีวภาพ หลักสูตรวิศวกรรมเคมีส่วนใหญ่ของประเทศไทยมักไม่ได้ลงรายละเอียดของถังกวนผสม ทั้งนี้เพราะยังมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่จะมีลักษณะเป็นวัฏภาคแก๊สหรือไอเป็นส่วนใหญ่ แน่นอนว่าถ้าวิศวกรเคมีไม่ได้เรียนในรายละเอียด วิศวกรสาขาอื่นโอกาสที่จะได้เรียนในห้องก็ยิ่งน้อยลงไปด้วย

ซึ่งในคอร์สนี้มีเป้าหมายที่จะช่วยให้คุณ
1. ออกแบบถังกวนผสมของเหลวได้ ไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของถัง ชนิดของใบกวนรวมถึงความเร็วรอบขอบใบกวนที่ใช้
2. ขยายขนาดของถังกวนผสมได้โดยอาศัยข้อมูลจากขนาดห้องแล็บ

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
แบ่งเนื้อหาเป็น 7 บทใหญ่ ทำให้เนื้อหากระชับในแต่ละบท มี Outcome ชัดเจน เนื้อหาวีดีโอแบ่งตามบทย่อยซึ่งจะมีทั้งหมด 21 บทย่อย การจัดลำดับพื้นฐานเชื่อมกันในแต่ละบทย่อย

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- วิศวกรจบใหม่ที่ต้องใช้งานแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
- นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่
- วิศวกรที่มีประสบการณ์ อยากปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวกับถังกวน อยากรู้พื้นฐานของการออกแบบ
- วิศวกรกระบวนการ วิศวกรฝ่ายผลิตที่ต้องการขยายขนาดถังกวนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
- วิศวกรนักวิจัยที่ต้องการขยายขนาดถังกวนจากขนาดห้องปฏิบัติการไปสู่ขนาดโรงงานต้นแบบและขนาดการผลิต

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • มีประสบการณ์ด้านการสอนและงานวิจัยต่าง ๆ มากกว่า 13 ปี
  • เจ้าของเพจ Chemical Process Scale Up by ChemEng Man
  • สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Kasitpong Thanawuth
Default
by คธายุทธ เหลี่ยมโลก
Default
by Suktham Techapitaktham
ควรมี Handouts

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที