Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
2,490 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

แบบทดสอบ

สอนการทำ Business Model Canvas แบบจำลองธุรกิจสำเร็จรูปในหน้ากระดาษเดียว เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นสร้างหรือพัฒนาธุรกิจได้

สอนโดย พิชัย จงไพรัตน์ นักธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ นักคิด นักเขียนอิสระ มากประกสบการณ์

2,490 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

แบบทดสอบ

สอนการทำ Business Model Canvas แบบจำลองธุรกิจสำเร็จรูปในหน้ากระดาษเดียว เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นสร้างหรือพัฒนาธุรกิจได้

สอนโดย พิชัย จงไพรัตน์ นักธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ นักคิด นักเขียนอิสระ มากประกสบการณ์

ผู้สอน

 • ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิคฯ
 • ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)
 • รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
 • รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ
 • รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน

Business Model Canvas คือ แบบจำลองธุรกิจสำเร็จรูป [Template] ในหน้ากระดาษเดียว บรรจุองค์ประกอบธุรกิจทั้ง 9 ด้าน
สามารถใช้ปรับปรุงวิธีการทำธุรกิจ หาและประเมินโอกาสความเสี่ยงของธุรกิจ สร้างคุณค่าที่เหนือกว่า หากลยุทธ์การแข่งขัน ก่อให้เกิดผลกำไรที่เติบโต อย่างยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจธุรกิจรอบด้าน ก่อนจะตัดสินใจลงทุน
- รู้จุดอ่อน จุดแข็งของธุรกิจที่ประกอบการ เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจแข็งแกร่งมากขึ้น
- พัฒนากลยุทธ์ ไอเดียธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน อย่างยั่งยืน
- สื่อสารธุรกิจ แผนการทำงานให้ทีมงาน หรือผุ้สนใจเข้าใจได้อย่างง่าย กระชับ ด้วยกระดาษแผ่นเดียว

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ต้องการพัฒนาธุรกิจใหม่ หรือสินค้าใหม่
- ผู้ต้องการปรับกลยุทธ์องค์กร ให้เติบโต แข่งขันได้ ทำกำไรอย่างยั่งยืน
- ผู้ต้องการพัฒนาทีมงาน ให้มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
- ผู้ต้องการลดปัญหาความขัดแย้งของทีมงาน ที่เกิดจากการไม่เข้าใจภาพรวมธุรกิจ
- ผู้ต้องการมีที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการสร้างโมเดลธุรกิจ อย่างถูกต้อง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ประธานผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามคลาสสิคฯ
 • ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.สงขลา (2560 - 2563)
 • รางวัลชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
 • รางวัลรองชนะเลิศนักธุรกิจนวัตกรรม ระดับประเทศ
 • รางวัลนักประดิษฐ์ 7 Innovation Awards
 • วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และองค์กรเอกชน
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1538243016
by Jarut Jullakaparon
Default
by Tossaporn Sanggrajang
Default
by Somboon Kongin