Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 35 นาที

เสริมความรู้ความเข้าใจทั้งในแง่เทคโนโลยี รวมไปถึงการลงทุนในโลก DeFi เพื่อให้ผู้ที่คิดจะลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

เหมาะกับผู้ที่สนใจลงทุนหรือเรียนรู้ใน DeFi

สอนโดย หาญ พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain และ Cryptocurrency เจ้าของแฟนเพจ Blockchain Review

3,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 6 ชั่วโมง 35 นาที

เสริมความรู้ความเข้าใจทั้งในแง่เทคโนโลยี รวมไปถึงการลงทุนในโลก DeFi เพื่อให้ผู้ที่คิดจะลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

เหมาะกับผู้ที่สนใจลงทุนหรือเรียนรู้ใน DeFi

สอนโดย หาญ พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain และ Cryptocurrency เจ้าของแฟนเพจ Blockchain Review

ผู้สอน

พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (หาญ)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

 • เจ้าของ Facebook Fanpage ชื่อดัง Blockchain Review หนึ่งในสื่อด้าน Blockchain และ Cryptocurrency ที่เปิดมานานที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
 • กรรมการ สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล (Thai Digital Asset Association) ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
 • มีผลงานเขียนและแปลหนังสือด้าน Bitcoin และ Cryptocurrency ที่มียอดขายสูงสุดในเมืองไทย
 • เจ้าของหนังสือ Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก (เขียนร่วมกับ ณัฐชนน โพธิ์เงิน)
 • เจ้าของหนังสือ Digital Asset 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (เขียนร่วมกับ อัครเดช เดี่ยวพานิช)
 • เจ้าของหนังสือ DeFi Faming 101 เส้นทางการลงทุนฉบับชาวนาโลกดิจิทัล (เขียนร่วมกับ ณัฐชนน โพธิ์เงิน)
 • เจ้าของหนังสือ Bitcoin Standard (แปลร่วมกับ พิริยะ สัมพันธารักษ์)
 • ประสบการณ์ลงทุนใน Bitcoin และ Crytocurrency ตั้งแต่ปี 2017 และเป็นบุคคลแรกๆ ที่เขียนบทความและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน DeFi
 • วิทยากรและผู้สอนรับเชิญให้แก่ องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย ธนาคาร และหน่วยงานรัฐ อาทิ ธนาคารเเห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.
 • ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
Blockchain Review บล็อกเชนรีวิว

4.5 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

 • Blockchain Community Hub ที่มุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆของเทคโนโลยี Blockchain เป็นหลัก
 • หนึ่งในสื่อด้าน Blockchain และ Cryptocurrency ที่เปิดมานานที่สุดแห่งหนึ่งของเมื่อไทยโดยมีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน

ตั้งแต่ปลายปี 2020 จนถึงปัจจุบันการลงทุนใน DeFi นั้นกลายเป็นการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยนั้น คนไทยหันไปลงทุนในโครงการ DeFi มากติดอันดับต้นๆ เลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดมาจากการลงทุนใน DeFi นั้นเป็นการลงทุนที่คล้ายคลึงกับการให้เงินปันผล และด้วยผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนในรูปแบบการเงินเดิมๆ ทำให้มันได้รับการพูดถึงอย่างมาก

แต่ในความเป็นจริงแล้วในโลกของ Cryptocurrency การลงทุนใน DeFi นั้นเปรียบเสมือน บทเรียนบทท้ายๆ ของวงการนี้ มันเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในการลงทุน แต่ด้วยความนิยมของมันทำให้มีคนมากมายได้กระโดดก้าวข้ามบทเรียนหลายๆ บทไปลงทุนใน DeFi ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสินทรัพย์ ในบางกรณีนั้นถึงกับเสียสินทรัพย์ทั้งหมดเลยทีเดียว

ผมจึงอยากทำคอร์สนี้มาเพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจทั้งในแง่เทคโนโลยีรวมไปถึงการลงทุนในโลก DeFi เพื่อให้ผู้ที่คิดจะลงทุนมีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ เพราะไม่ว่าในแง่เทคโนโลยีหรือการลงทุนมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพียงใด แต่มันก็เป็นเรื่องใหม่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งผมเชื่อว่าความรู้จะช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้

เรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะ
- เข้าใจพัฒนาการตั้งแต่ Bitcoin สู่ DeFi
- เข้าใจการทำงานของ DeFi ประเภทหลัก 3 ประเภท Synthetic Lending และ Decentralized Exchange
- วิธีการลงทุน DeFi ความเสี่ยงต่ำด้วย Stablecoin
- ทำความเข้าใจความเสี่ยงเกี่ยวกับ Impermanant Loss
- เข้าใจการทำงานของ Governance Token รวมถึงแนวคิดในการประเมินมูลค่า
- การตั้ง Short และ Long บน Mirror และ Alpaca
- การเก็บรักษาด้วย Wallet และกรณีการโจมตีบน Platform DeFi
- แนวทางการลงทุนใน DeFi (Guest. Kim DeFi Daddy)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่สนใจลงทุนหรือเรียนรู้ใน DeFi โดยอาจจะมีความรู้ Cryptocurrency ขึ้นพื้นฐาน (เช่น เคยเปิดบัญชี)
- Note: คอร์สนี้พยายามอธิบายตั้งแต่พื้นฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็ไม่ได้ลึกในเรื่องพื้นฐานเชิงการทำงานทั่วไปของ Bitcoin และ Cryptocurrency

ประวัติผู้สอน
พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (หาญ)
(ไม่อยากยกตัวว่าเป็นอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพราะมองว่าทุกอย่างเป็นเรื่องที่ทุกคนศึกษาและเรียนรู้ได้)

- เจ้าของเพจ Blockchain Review หนึ่งในสื่อด้าน Blockchain และ Cryptocurrency ที่เปิดมานานที่สุดแห่งหนึ่งของเมื่อไทยโดยมีผู้ติดตามกว่า 50k
- มีผลงานทั้งเขียนและแปลหนังสือด้าน Bitcoin และ Cryptocurrency ที่มียอดขายสูงสุดในเมืองไทย
     - Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก (เขียนร่วมกับ ณัฐชนน โพธิ์เงิน)
     - Digital Asset 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (เขียนร่วมกับ อัครเดช เดี่ยวพานิช)
     - DeFi Faming 101 เส้นทางการลงทุนฉบับชาวนาโลกดิจิทัล (เขียนร่วมกับ ณัฐชนน โพธิ์เงิน)
     - Bitcoin Standard (เป็นผู้แปลร่วมกับ คุณ พิริยะ สัมพันธารักษ์)
- มีประสบการณ์ลงทุนใน Bitcoin และ Crytocurrency ตั้งแต่ปี 2017 และเป็นบุคคลแรกๆ ที่เขียนบทความและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน DeFi
- ดำรงตำแหน่งกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยสมาคมยังทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐอย่าง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- มีประสบการณ์เป็นวิทยากรและผู้สอนรับเชิญให้แก่ทั้ง องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย ธนาคาร ตลอดจนหน่วยงานรัฐ อย่างธนาคารเเห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
พีรพัฒน์ หาญคงแก้ว (หาญ)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

 • เจ้าของ Facebook Fanpage ชื่อดัง Blockchain Review หนึ่งในสื่อด้าน Blockchain และ Cryptocurrency ที่เปิดมานานที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย
 • กรรมการ สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัล (Thai Digital Asset Association) ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
 • มีผลงานเขียนและแปลหนังสือด้าน Bitcoin และ Cryptocurrency ที่มียอดขายสูงสุดในเมืองไทย
 • เจ้าของหนังสือ Bitcoin & Blockchain 101 เงินดิจิทัลเปลี่ยนโลก (เขียนร่วมกับ ณัฐชนน โพธิ์เงิน)
 • เจ้าของหนังสือ Digital Asset 101 จาก Bitcoin สู่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (เขียนร่วมกับ อัครเดช เดี่ยวพานิช)
 • เจ้าของหนังสือ DeFi Faming 101 เส้นทางการลงทุนฉบับชาวนาโลกดิจิทัล (เขียนร่วมกับ ณัฐชนน โพธิ์เงิน)
 • เจ้าของหนังสือ Bitcoin Standard (แปลร่วมกับ พิริยะ สัมพันธารักษ์)
 • ประสบการณ์ลงทุนใน Bitcoin และ Crytocurrency ตั้งแต่ปี 2017 และเป็นบุคคลแรกๆ ที่เขียนบทความและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนใน DeFi
 • วิทยากรและผู้สอนรับเชิญให้แก่ องค์กรเอกชน มหาวิทยาลัย ธนาคาร และหน่วยงานรัฐ อาทิ ธนาคารเเห่งประเทศไทยและ ก.ล.ต.
 • ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
Blockchain Review บล็อกเชนรีวิว

4.5 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

 • Blockchain Community Hub ที่มุ่งเน้นการนำเสนอองค์ความรู้ในแง่มุมต่างๆของเทคโนโลยี Blockchain เป็นหลัก
 • หนึ่งในสื่อด้าน Blockchain และ Cryptocurrency ที่เปิดมานานที่สุดแห่งหนึ่งของเมื่อไทยโดยมีผู้ติดตามกว่า 50,000 คน
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
17
4 ดาว
2
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by Toeihom lastname
สวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาเรียนจะบอกว่าคุณภาพของวิดีโอแย่มากการพูดตัดประโยคต่อประโยดฟังจะจบคลิปที่หนึ่งแล้วยังไม่ดีขึ้นเพราะอะไรสัญญาอินเตอร์ใช่fiwiที่บ้านด้วยค่ะทำให้เสียอารมณ์ในการเรียนมากค่ะ
Img 0144
by ธนภัทร ทรัพย์นิมิตร
Default
by Milnich U
Avatar
by Sutach Sripochai
Photo
by วุฒิกาญจน์ สุตา
Default
by ชัญญาภัค ผดุงชิต
Default
by Sutthinart Khunvadhana
Photo
by Tri Srihatai
Default
by Tanparit Hiranpijit
Default
by Karn Kanpittaya

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที