Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 28 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 48 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการลำดับความคิดให้สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงและตรงประเด็นผ่านการเขียนบท

สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการสื่อสารในคอร์สไปปรับใช้กับการทำงาน, นำเสนองาน หรือพบลูกค้าได้

สอนโดยผู้เชียวชาญด้านการเขียนบท ครูบัว ปริดา อาจารย์สอนการละครที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 28 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 48 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการลำดับความคิดให้สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงและตรงประเด็นผ่านการเขียนบท

สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการสื่อสารในคอร์สไปปรับใช้กับการทำงาน, นำเสนองาน หรือพบลูกค้าได้

สอนโดยผู้เชียวชาญด้านการเขียนบท ครูบัว ปริดา อาจารย์สอนการละครที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอน

ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (ครูบัว)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

 • นักเขียนบทชื่อดังของไทย มีผลงานเขียนบทละครเวทีอย่างต่อเนื่อง
 • อาจารย์สอนการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษด้านเขียนบทละครที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผลงานเขียนบทละครเวทีชื่อดัง อาทิ หลายชีวิต (2559) ละครเพลงธีรราชา (2559) นางร้ายในลงกา The New Episode (2557) ฉุยฉายเสน่หา (2556)
 • รางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ (ผู้เขียนบทละคร) ประจำปี 2560 จากมูลนิธิคึกฤทธิ์80
 • ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบทละครเรื่อง 'หลายชีวิต'
 • รางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง จากบทละครเรื่อง 'ฉุยฉายเสน่หา'
 • ปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D in Performance Practice(Writing for Performance) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท สาขาวิชา M.A. in Theatre Practice (Playwriting) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JSL Global Media

4.5 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดังที่อยู่คู่คนไทยมานาน
 • เจ้าของและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดัง อาทิ "กิ๊กดู๋" "สงครามเพลงเงินล้าน" "เจาะใจ" "Perspective" ฯลฯ

การเขียนบท มีไว้สำหรับการเขียนบทละคร บทภาพยนตร์เท่านั้นจริงหรือเปล่า ?
ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอน เราต่างใช้ทักษะที่เรียกว่า “ทักษะการเล่าเรื่อง” เยอะมากโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว และการเขียนบทจริงๆ แล้วเป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายของการนำสิ่งที่ผ่านกระบวนการคิด การกลั่นกรองมาแล้วจากข้างใน เขียนออกมาเป็นเรื่องราวส่งต่อให้ผู้อื่นเท่านั้น เช่น เวลาเราต้องนำเสนองาน เราต่างต้องลำดับความคิดเพื่อให้สารที่เราจะส่งให้ผู้ฟังสามารถไปถึงอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้

คอร์สออนไลน์ “Writing Class เขียนอย่างไรให้ตรงใจ” จะเข้ามาช่วยให้คุณมีเทคนิคและมีเครื่องมือที่สามารถนำไปฝึกใช้ได้จริง ให้คุณได้เรียนรู้การลำดับความคิด ฝึกการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น  

สิ่งที่คุณจะได้เรียนในคอร์สนี้
1. เริ่มสร้างทักษะการเขียนบท (ลำดับความคิด, การสร้างบท)
2. Exercise: Composing to Music แบบฝึกหัดทำลายความกลัว
3. Gathering Idea: การเลือกหาจุดตั้งต้นที่ดีในการเขียนบท
4. เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโครงเรื่องให้น่าสนใจ
5. ความสัมพันธ์ของ Plot กับ Massage
6. เรียนรู้การสร้างตัวละคร Character
7. Plot, Message, and Character: Plot ที่ดี ส่ง Message ถึงคนดูด้วยตัวละครที่น่าเชื่อถือ
8. Structure & Re-Structure เล่นกับโครงสร้างเรื่อง
9. Screen Writing ทุกฉากต้องให้เรื่องเดินไปข้างหน้า
10. Plot Presentation: ข้อผิดพลาดและการแก้ไขและตัวช่วยที่ใช้สร้าง Plot ให้น่าสนใจ
11. Stage Reading: เอาบทที่เขียนมาลองเล่น

เรียนแล้วได้อะไร
1. สามารถลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้มีทักษะการสื่อสารที่ตรงประเด็น
2. สามารถเล่าเรื่องได้อย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นและนำไปใช้กับการทำงาน, นำเสนองานหรือพบลูกค้า เป็นต้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
2. บุคคลที่สนใจการเขียนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบทละคร เรื่องสั้น หรือการเขียน Blog เป็นต้น 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (ครูบัว)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

 • นักเขียนบทชื่อดังของไทย มีผลงานเขียนบทละครเวทีอย่างต่อเนื่อง
 • อาจารย์สอนการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษด้านเขียนบทละครที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผลงานเขียนบทละครเวทีชื่อดัง อาทิ หลายชีวิต (2559) ละครเพลงธีรราชา (2559) นางร้ายในลงกา The New Episode (2557) ฉุยฉายเสน่หา (2556)
 • รางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ (ผู้เขียนบทละคร) ประจำปี 2560 จากมูลนิธิคึกฤทธิ์80
 • ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบทละครเรื่อง 'หลายชีวิต'
 • รางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง จากบทละครเรื่อง 'ฉุยฉายเสน่หา'
 • ปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D in Performance Practice(Writing for Performance) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท สาขาวิชา M.A. in Theatre Practice (Playwriting) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JSL Global Media

4.5 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดังที่อยู่คู่คนไทยมานาน
 • เจ้าของและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดัง อาทิ "กิ๊กดู๋" "สงครามเพลงเงินล้าน" "เจาะใจ" "Perspective" ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Raksina Ujugatanond
Default
by อาทิตย์ เทศขำ
1959225 664944200225937 883440884405663303 n
by Everyday Ohm
10702041 10152918217559954 2264556343060060432 n
by Dome Nirvana
?1598410122
by jutamas manayankit
Open uri20200814 23470 1dp3n72?1597403494
by JaYa Sa
Default
by Somsak Wiwatpaisal
Default
by Phanit Amornsamanluck
Default
by ธีรวิทย์ วชิรานุกูล
Open uri20190519 15350 1dmehfb?1558230071
by Worawit Nunthajun

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที