Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 28 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 48 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการลำดับความคิดให้สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงและตรงประเด็นผ่านการเขียนบท

สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการสื่อสารในคอร์สไปปรับใช้กับการทำงาน, นำเสนองาน หรือพบลูกค้าได้

สอนโดยผู้เชียวชาญด้านการเขียนบท ครูบัว ปริดา อาจารย์สอนการละครที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 28 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 48 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการลำดับความคิดให้สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงและตรงประเด็นผ่านการเขียนบท

สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือการสื่อสารในคอร์สไปปรับใช้กับการทำงาน, นำเสนองาน หรือพบลูกค้าได้

สอนโดยผู้เชียวชาญด้านการเขียนบท ครูบัว ปริดา อาจารย์สอนการละครที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สอน

ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (ครูบัว)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

 • นักเขียนบทชื่อดังของไทย มีผลงานเขียนบทละครเวทีอย่างต่อเนื่อง
 • อาจารย์สอนการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษด้านเขียนบทละครที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผลงานเขียนบทละครเวทีชื่อดัง อาทิ หลายชีวิต (2559) ละครเพลงธีรราชา (2559) นางร้ายในลงกา The New Episode (2557) ฉุยฉายเสน่หา (2556)
 • รางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ (ผู้เขียนบทละคร) ประจำปี 2560 จากมูลนิธิคึกฤทธิ์80
 • ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบทละครเรื่อง 'หลายชีวิต'
 • รางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง จากบทละครเรื่อง 'ฉุยฉายเสน่หา'
 • ปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D in Performance Practice(Writing for Performance) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท สาขาวิชา M.A. in Theatre Practice (Playwriting) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JSL Global Media

4.6 คะแนนเฉลี่ย

112 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดังที่อยู่คู่คนไทยมานาน
 • เจ้าของและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดัง อาทิ "กิ๊กดู๋" "สงครามเพลงเงินล้าน" "เจาะใจ" "Perspective" ฯลฯ

เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการลำดับความคิดให้สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างมีชั้นเชิงและตรงประเด็นผ่านการเขียนบท สอนโดยผู้เชียวชาญด้านการเขียนบท ครูบัว ปริดา อาจารย์สอนการละครที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเขียนบท มีไว้สำหรับการเขียนบทละคร บทภาพยนตร์เท่านั้นจริงหรือเปล่า ?
ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นนอน เราต่างใช้ทักษะที่เรียกว่า “ทักษะการเล่าเรื่อง” เยอะมากโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว และการเขียนบทจริงๆ แล้วเป็นเพียงขั้นตอนสุดท้ายของการนำสิ่งที่ผ่านกระบวนการคิด การกลั่นกรองมาแล้วจากข้างใน เขียนออกมาเป็นเรื่องราวส่งต่อให้ผู้อื่นเท่านั้น เช่น เวลาเราต้องนำเสนองาน เราต่างต้องลำดับความคิดเพื่อให้สารที่เราจะส่งให้ผู้ฟังสามารถไปถึงอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้

คอร์สออนไลน์ “Writing Class เขียนอย่างไรให้ตรงใจ” จะเข้ามาช่วยให้คุณมีเทคนิคและมีเครื่องมือที่สามารถนำไปฝึกใช้ได้จริง ให้คุณได้เรียนรู้การลำดับความคิด ฝึกการเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงและสื่อสารได้อย่างตรงประเด็น  

สิ่งที่คุณจะได้เรียนในคอร์สนี้
1. เริ่มสร้างทักษะการเขียนบท (ลำดับความคิด, การสร้างบท)
2. Exercise: Composing to Music แบบฝึกหัดทำลายความกลัว
3. Gathering Idea: การเลือกหาจุดตั้งต้นที่ดีในการเขียนบท
4. เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างโครงเรื่องให้น่าสนใจ
5. ความสัมพันธ์ของ Plot กับ Massage
6. เรียนรู้การสร้างตัวละคร Character
7. Plot, Message, and Character: Plot ที่ดี ส่ง Message ถึงคนดูด้วยตัวละครที่น่าเชื่อถือ
8. Structure & Re-Structure เล่นกับโครงสร้างเรื่อง
9. Screen Writing ทุกฉากต้องให้เรื่องเดินไปข้างหน้า
10. Plot Presentation: ข้อผิดพลาดและการแก้ไขและตัวช่วยที่ใช้สร้าง Plot ให้น่าสนใจ
11. Stage Reading: เอาบทที่เขียนมาลองเล่น

เรียนแล้วได้อะไร
1. สามารถลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน ทำให้มีทักษะการสื่อสารที่ตรงประเด็น
2. สามารถเล่าเรื่องได้อย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นและนำไปใช้กับการทำงาน, นำเสนองานหรือพบลูกค้า เป็นต้น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
2. บุคคลที่สนใจการเขียนทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นบทละคร เรื่องสั้น หรือการเขียน Blog เป็นต้น 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ปริดา มโนมัยพิบูลย์ (ครูบัว)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

 • นักเขียนบทชื่อดังของไทย มีผลงานเขียนบทละครเวทีอย่างต่อเนื่อง
 • อาจารย์สอนการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษด้านเขียนบทละครที่มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ผลงานเขียนบทละครเวทีชื่อดัง อาทิ หลายชีวิต (2559) ละครเพลงธีรราชา (2559) นางร้ายในลงกา The New Episode (2557) ฉุยฉายเสน่หา (2556)
 • รางวัลคึกฤทธิ์ สาขาวรรณศิลป์ (ผู้เขียนบทละคร) ประจำปี 2560 จากมูลนิธิคึกฤทธิ์80
 • ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากบทละครเรื่อง 'หลายชีวิต'
 • รางวัลบทละครดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์ศิลปะการแสดง จากบทละครเรื่อง 'ฉุยฉายเสน่หา'
 • ปริญญาเอก สาขาวิชา Ph.D in Performance Practice(Writing for Performance) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท สาขาวิชา M.A. in Theatre Practice (Playwriting) University of Exeter ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JSL Global Media

4.6 คะแนนเฉลี่ย

112 รีวิว

6 คอร์ส

 • ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดังที่อยู่คู่คนไทยมานาน
 • เจ้าของและผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชื่อดัง อาทิ "กิ๊กดู๋" "สงครามเพลงเงินล้าน" "เจาะใจ" "Perspective" ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
11
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นันทิยา นามวงศ์
Avatar
by Dechapol Plueang-apai
Unnamed
by ONE DEAW - หนึ่งเดียว
Avatar
by Raksina Ujugatanond
Default
by อาทิตย์ เทศขำ
1959225 664944200225937 883440884405663303 n
by Everyday Ohm
10702041 10152918217559954 2264556343060060432 n
by Dome Nirvana
?1598410122
by jutamas manayankit
Open uri20200814 23470 1dp3n72?1597403494
by JaYa Sa
Untitled design
by สมศักดิ์ วิวัฒน์ไพศาล

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที