Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,390 บาท 1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 10 นาที

รวบรวมเคล็ดลับและวิธีการเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษลูก

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองหรือคุณครูที่ต้องสอนเด็กเล็ก

สอนโดย Nathan Mills (อ.เนตัน มิลส์) ผู้ชำนาญเป็นพิเศษด้าน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด)

สอนโดย นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม) เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"

1,390 บาท 1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 10 นาที

รวบรวมเคล็ดลับและวิธีการเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษลูก

เกร็ดความรู้และเคล็ดลับสำหรับผู้ปกครองหรือคุณครูที่ต้องสอนเด็กเล็ก

สอนโดย Nathan Mills (อ.เนตัน มิลส์) ผู้ชำนาญเป็นพิเศษด้าน Accent Reduction (การปรับสำเนียงการพูด)

สอนโดย นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม) เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"

ผู้สอน

Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

9 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
 • จบการศึกษาด้าน TESOL&Bilingual Education จากสหรัฐอเมริกา
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษจัด workshop ด้านภาษาอังกฤษ

คอร์สนี้ผู้สอนได้รวบรวมเคล็ดลับและวิธีการเริ่มต้นสอนภาษาอังกฤษลูก โดยเริ่มจากสอนให้มีพื้นฐานการอ่านที่ดี โดยเฉพาะความรู้ทาง Phonics ที่เป็นรากฐานสำคัญที่จะส่งเสริมทักษะการพูดในอนาคต 

เนื้อหาพิเศษกว่าคอร์สทั่วไปคือ ผู้สอนมีเกร็ดความรู้และเคล็ดลับในการที่จะช่วยให้ผู้ปกครองหรือคุณครูที่ต้องสอนเด็กเล็กอ่านออกเสียงได้เป็นธรรมชาติเหมือนเจ้าของภาษา 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะมีความรู้เรื่อง Phonics และจะมีทักษะและหลักการอ่านภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งสามารถไปต่อยอดทักษะการพูดได้ในอนาคต
2. ผู้เรียนจะสามารถนำหลักการไปพัฒนาตนเองได้ในหลายด้าน เช่น การสะกดคำ การอ่านได้คล่องขึ้น การอ่านได้ไวขึ้น การจับใจความได้ไวขึ้น และการอ่านได้เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้ง่ายขึ้น 

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
1. ผู้ปกครองที่ต้องการสอนภาษาอังกฤษบุตรหลานด้วยตัวเอง
2. คุณครูที่ต้องการเรียนหลักการในการสอน Phonics และ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
3. ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มทักษะพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษ 

สอนโดย
Nathan Mills (อ. เนตัน มิลส์)
- เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
- โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
- หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
- อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
- ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
- จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) 

นัศรินทร์ ลีลาสุนทรวัฒนา (ครูแอม)
- จบการศึกษาด้าน TESOL & Bilingual Education จากสหรัฐอเมริกา
- เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"
- วิทยากรและอาจารย์พิเศษจัด workshop ด้านภาษาอังกฤษ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Nathan Mills

4.8 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

9 คอร์ส

 • เจ้าของผลงานหนังสือ "Accent Recipe สูตรลับปรับสำเนียง"
 • โค้ชปรับสำเนียงสำหรับนักแสดงและบุคคลในสายงานต่างๆ ประสบการณ์การสอนรวม 24 ปี
 • หัวหน้าภาควิชา Intensive English Program ที่ Ohio Northern University (USA) เป็นเวลา 4 ปี
 • อาจารย์ผู้สอนคณะ School of Information Technology (Bangkok) ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นเวลา 5 ปี
 • ครูสอนมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น Xavier University และ Ashland University
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้าน Applied Linguistics (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
 • จบการศึกษาด้าน TESOL&Bilingual Education จากสหรัฐอเมริกา
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "เลือกใช้ศัพท์ให้ฝรั่ง Like" และ "English at Work"
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษจัด workshop ด้านภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้