Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 59 นาที

อธิบายทุกขั้นตอนพร้อมบรรยายอย่างละเอียด

เรียนจบสามารถสร้างเป็นอาชีพได้

สอนโดย เจ้าของงาน Custom รถเหล็กส่งขายทั่วโลก

890 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 59 นาที

อธิบายทุกขั้นตอนพร้อมบรรยายอย่างละเอียด

เรียนจบสามารถสร้างเป็นอาชีพได้

สอนโดย เจ้าของงาน Custom รถเหล็กส่งขายทั่วโลก

ผู้สอน

  • ผลิตงาน Custom รถเหล็กส่งขายทั่วโลก
  • มีผลงาน custom นับ 100 ผลงาน
  • จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรม Product Design
  • จับ Airbrush ตั้งแต่อายุ 14
  • เจ้าของแฟนเพจ "Manga Garage"

ถ้าคุณชื่นชอบและหลงใหลรถเหล็กคันเล็กๆ และมีความฝันอยากจะทำสี ตกแต่ง ติดลวดลายให้สวยงาม นี่คือ Online Course เดียวที่สอนตั้งแต่เริ่มต้นนำรถมาแยกชิ้นส่วนจนถึงการทำสีและติดดีคอล ผู้สอนได้อธิบายทุกขั้นตอนพร้อมบรรยายอย่างละเอียด

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้
1. สร้างสรรค์ผลงานในการทำโมเดลได้ตาม idea ของผู้ทำ
2. จากงานอดิเรกสามารถเป็นอาชีพเสริมหรือหลักก็ได้
3. ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงานเป็นแน่นอน อาทิ Airbrush, สว่าน, พู่กันแบบต่างๆ
4. เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในแต่ละตอนได้อย่างละเอียด
5. พัฒนาต่อยอดไปยังสายงานต่างๆ ได้ เช่น การทำโมเดลในรูปแบบอื่นๆ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
ผู้ที่ต้องการสร้างงานศิลปะและทำของสะสมที่ไม่เหมือนใคร และยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
คอร์สของเราออกแบบมาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางศิลปะหรืองานช่างก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ผลิตงาน Custom รถเหล็กส่งขายทั่วโลก
  • มีผลงาน custom นับ 100 ผลงาน
  • จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรม Product Design
  • จับ Airbrush ตั้งแต่อายุ 14
  • เจ้าของแฟนเพจ "Manga Garage"
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที