Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 10 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนวิธีการสื่อสารเรื่องยากและสำคัญให้ผู้ฟังเปิดใจ ใส่ใจ ไว้ใจ และชนะใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม

มีตัวอย่างและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารจากขั้นพื้นฐาน ไปสู่การสื่อสารขั้นสูง

สอนโดย ดร. เนะ อโณทัย เจ้าของแฟนเพจ "Marketing Everywhere by Anothai"

1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 10 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนวิธีการสื่อสารเรื่องยากและสำคัญให้ผู้ฟังเปิดใจ ใส่ใจ ไว้ใจ และชนะใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม

มีตัวอย่างและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารจากขั้นพื้นฐาน ไปสู่การสื่อสารขั้นสูง

สอนโดย ดร. เนะ อโณทัย เจ้าของแฟนเพจ "Marketing Everywhere by Anothai"

ผู้สอน

รศ. ภกญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

54 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผนวกประสบการณ์นักบริหารการตลาดให้กับแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริม
 • ที่ปรึกษาการตลาดและฝึกอบรมที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก้ปัญหาได้และทำได้จริง
 • ได้รับรองผู้ฝึกอบรมการสื่อสารธุรกิจ มาตรฐานการสอนจากประเทศอังกฤษระดับ Senior Fellow
 • รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบการสอนจากสมาคมคณาจารย์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2565
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากร และอาจารย์พิเศษหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ นิด้า ลาดกระบัง หอการค้า มศว. ฯลฯ
 • นักวิจัยด้านการตลาดทั้งการสร้างแบรนด์ สมรรถนะคนทำงาน และกลยุทธ์การตลาดของแวดวงธุรกิจ
 • นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ด้านการตลาดอีกหลายเล่ม อย่าง เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ในยุคดิจิทัล รวยติดจรวดแค่รู้ทันการตลาด วิจัยการตลาด การตลาดดิจิทัล
 • ติดตามผลงานได้ที่สื่อโซเชียล Marketing Everywhere by Anothai หรือ www.facebook.com/anothaimarketing www.youtube.com/anothaimarketing

เรียนรู้และพัฒนาทักษะการสื่อสาร วางรากฐานตั้งแต่การพูดให้ชัดเจน การใส่น้ำเสียงเพื่อโน้มน้าว และการแสดงภาษากายทางบวก ต่อยอดไปถึงทักษะขั้นสูงในการเข้าใจความต้องการผู้ฟัง

เคล็ดลับชีวิตบุคคลที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการชนะใจผู้อื่นด้วยการสื่อสาร เพราะปัญหาทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวแก้ไขได้ง่ายขึ้น ถ้าเราสื่อสารร่วมกันอย่างเข้าใจ คอร์สนี้เปิดเผยเคล็ดลับการสื่อสารทำให้ผู้ฟังเปิดใจ ใส่ใจ ไว้ใจ และชนะใจจนยอมเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาทั้งเรื่องการเจรจา การตำหนิ และการจูงใจ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะการสื่อสารเหล่านี้ พัฒนาตัวเองไปสู่ทักษะผู้นำในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวจากการสื่อสารที่ชาญฉลาด เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต 

โดยในคอร์สนี้จะนำเสนอเคล็ดลับที่ประกอบด้วยบทเรียน ตัวอย่าง และแบบฝึกทักษะ วางรากฐานตั้งแต่การพูดให้ชัดเจน เนื้อหาการพูดที่ครบถ้วน การใส่น้ำเสียงเพื่อโน้มน้าว และการแสดงภาษากายทางบวก ต่อยอดไปถึงทักษะขั้นสูงในการเข้าใจความต้องการผู้ฟัง และฝึกการสื่อสารเรื่องยากและสำคัญให้ผู้ฟังเปิดใจ ใส่ใจ ไว้ใจ และชนะใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจและฝึกปฏิบัติตามเคล็ดลับการสื่อสาร
- ตัวอย่างและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
- พัฒนาต่อยอดสู่ทักษะชั้นสูงในการสื่อสารเรื่องยาก เพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งสู่การเข้าใจ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อให้ผู้อื่นเปิดใจ และยอมปรับพฤติกรรม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อน

นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุย หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารกับอาจารย์ได้ที่ Facebook Page: Marketing Everywhere by Anothai

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ภกญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

54 รีวิว

5 คอร์ส

 • ผนวกประสบการณ์นักบริหารการตลาดให้กับแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริม
 • ที่ปรึกษาการตลาดและฝึกอบรมที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก้ปัญหาได้และทำได้จริง
 • ได้รับรองผู้ฝึกอบรมการสื่อสารธุรกิจ มาตรฐานการสอนจากประเทศอังกฤษระดับ Senior Fellow
 • รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบการสอนจากสมาคมคณาจารย์มหาวิทยาลัยปี พ.ศ. 2565
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากร และอาจารย์พิเศษหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ นิด้า ลาดกระบัง หอการค้า มศว. ฯลฯ
 • นักวิจัยด้านการตลาดทั้งการสร้างแบรนด์ สมรรถนะคนทำงาน และกลยุทธ์การตลาดของแวดวงธุรกิจ
 • นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ด้านการตลาดอีกหลายเล่ม อย่าง เคล็ดลับปั้นปรับแบรนด์ในยุคดิจิทัล รวยติดจรวดแค่รู้ทันการตลาด วิจัยการตลาด การตลาดดิจิทัล
 • ติดตามผลงานได้ที่สื่อโซเชียล Marketing Everywhere by Anothai หรือ www.facebook.com/anothaimarketing www.youtube.com/anothaimarketing
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
10
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by CS (SH) ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร Corporate Strategy (สำนักงานใหญ่) Hq
Open uri20200323 139306 1f3tzmv?1584916073
by Yaowapa Ponweang
Default
by ดวงเดือน นาเลา
ดีมากค่ะ
Avatar
by Wipatsaya Chanwirawong
Default
by พิสมัย แบนสุภา
อาจารย์สอนได้ดีมากค่ะ น้ำเสียงท่าทาง น่าฟังน่าดู เรียนเพลินค่ะ เรียนหลายรอบเลยค่ะ ได้ทบทวน และนำไปปรับใช้ได้จริง
Default
by ปิยธิดา พันธุสิน
Default
by panin kasichee
Default
by thanabha mungkanngan
Default
by สุทธาทิพย์ วิจารณ์
อาจารย์สอนเข้าใจง่าย และมีแบบฝึกให้ลองทำ
Default
by สุวิไล จันทร์สนอง
การอธิบายมีความชัดเจน ไม่เร็วเกินไป และตัวอย่างประกอบ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที