Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท 1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 10 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนวิธีการสื่อสารเรื่องยากและสำคัญให้ผู้ฟังเปิดใจ ใส่ใจ ไว้ใจ และชนะใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม

มีตัวอย่างและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารจากขั้นพื้นฐาน ไปสู่การสื่อสารขั้นสูง

สอนโดย ดร. เนะ อโณทัย เจ้าของแฟนเพจ "Marketing Everywhere by Anothai"

1,290 บาท 1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 10 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนวิธีการสื่อสารเรื่องยากและสำคัญให้ผู้ฟังเปิดใจ ใส่ใจ ไว้ใจ และชนะใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม

มีตัวอย่างและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารจากขั้นพื้นฐาน ไปสู่การสื่อสารขั้นสูง

สอนโดย ดร. เนะ อโณทัย เจ้าของแฟนเพจ "Marketing Everywhere by Anothai"

ผู้สอน

รศ. ภญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

5 คอร์ส

 • ประสบการณ์นักบริหารการตลาดให้กับแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริม
 • ที่ปรึกษาการตลาดและฝึกอบรมที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก้ปัญหาได้และทำได้จริง
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากร และอาจารย์พิเศษหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • นักวิจัยด้านการตลาดทั้งการสร้างแบรนด์ สมรรถนะคนทำงาน และกลยุทธ์การตลาดของแวดวงธุรกิจ
 • นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ด้านการตลาดอีกหลายเล่ม
 • คอลัมนิสต์ Strategies & Brand ของนิตยสาร Business Plus

เคล็ดลับชีวิตบุคคลที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการชนะใจผู้อื่นด้วยการสื่อสาร เพราะปัญหาทั้งการงานและชีวิตส่วนตัวแก้ไขได้ง่ายขึ้น ถ้าเราสื่อสารร่วมกันอย่างเข้าใจ คอร์สนี้เปิดเผยเคล็ดลับการสื่อสารทำให้ผู้ฟังเปิดใจ ใส่ใจ ไว้ใจ และชนะใจจนยอมเปลี่ยนพฤติกรรม โดยมีการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาทั้งเรื่องการเจรจา การตำหนิ และการจูงใจ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะการสื่อสารเหล่านี้ พัฒนาตัวเองไปสู่ทักษะผู้นำในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวจากการสื่อสารที่ชาญฉลาด เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต 

โดยในคอร์สนี้จะนำเสนอเคล็ดลับที่ประกอบด้วยบทเรียน ตัวอย่าง และแบบฝึกทักษะ วางรากฐานตั้งแต่การพูดให้ชัดเจน เนื้อหาการพูดที่ครบถ้วน การใส่น้ำเสียงเพื่อโน้มน้าว และการแสดงภาษากายทางบวก ต่อยอดไปถึงทักษะขั้นสูงในการเข้าใจความต้องการผู้ฟัง และฝึกการสื่อสารเรื่องยากและสำคัญให้ผู้ฟังเปิดใจ ใส่ใจ ไว้ใจ และชนะใจให้เปลี่ยนพฤติกรรม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจและฝึกปฏิบัติตามเคล็ดลับการสื่อสาร
- ตัวอย่างและแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
- พัฒนาต่อยอดสู่ทักษะชั้นสูงในการสื่อสารเรื่องยาก เพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งสู่การเข้าใจ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ทุกคนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร เพื่อให้ผู้อื่นเปิดใจ และยอมปรับพฤติกรรม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อน

นอกจากนี้ยังสามารถพูดคุย หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารกับอาจารย์ได้ที่ Facebook Page: Marketing Everywhere by Anothai

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ภญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

5 คอร์ส

 • ประสบการณ์นักบริหารการตลาดให้กับแบรนด์เวชภัณฑ์และอาหารเสริม
 • ที่ปรึกษาการตลาดและฝึกอบรมที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์จริง แก้ปัญหาได้และทำได้จริง
 • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำวิชาเอกการตลาดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากร และอาจารย์พิเศษหลากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • นักวิจัยด้านการตลาดทั้งการสร้างแบรนด์ สมรรถนะคนทำงาน และกลยุทธ์การตลาดของแวดวงธุรกิจ
 • นักเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ด้านการตลาดอีกหลายเล่ม
 • คอลัมนิสต์ Strategies & Brand ของนิตยสาร Business Plus
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุวิไล จันทร์สนอง
การอธิบายมีความชัดเจน ไม่เร็วเกินไป และตัวอย่างประกอบ
173124
by รศ. ภญ. ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ (เนะ)

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที