วินัย ธนศักดิ์บัณฑิต cover photo
วินัย ธนศักดิ์บัณฑิต
วินัย ธนศักดิ์บัณฑิต
อดีตหัวหน้าแผนกสินเชื่อธนาคาร

    ประวัติโดยย่อ
    - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น ฮาว จำกัด ให้คำปรึกษาการเงินส่วนบุคคล การวางแผนการเงิน การบริหารความเสี่ยง ประกันชีวิต วินาศภัย วางแผนภาษี ทำแผนเกษียณ วางแผนมรดก การจัดหาแหล่งเงินกู้ การบริหารหนี้สิน และวางแผนแก้ไขหนี้ NPL กับสถาบันการเงิน
    - วิทยากรรับเชิญให้กับสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษา และองค์กรเอกชนทั่วไป ด้านบริหารความเสี่ยง การบริหารหนี้สิน
    - ที่บริการปรึกษาและวางแผนบริหารหนี้ กับองค์กรธุรกิจ และ SME
    - อดีตหัวหน้าแผนกสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่า 20 ปี

5.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส