กิตตินันท์ น้อยมณี cover photo
กิตตินันท์ น้อยมณี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

2 คอร์ส

กิตตินันท์ น้อยมณี
ผู้ก่อตั้ง Thailand Fx Warrior (http://www.thailandfxwarrior.com)
ผู้ก่อตั้ง ThailandFxWarrior (www.ThailandFxWarrior.com) ประวัติการทำงาน https://www.linkedin.com/in/tumlungaen ----------------------------------------- Founder, Thailand Fx Warrior, พฤษภาคม 2012 – ปัจจุบัน อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, พฤษภาคม 2012 – ปัจจุบัน Conference Committee, the 2nd International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2017) Conference Committee, ECTI CARD 2014, พฤษภาคม 2015 วิทยากรพิเศษสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร E-Commerce เพื่อพัฒนาอาชีพ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, เมษายน 2015 – เมษายน 2015

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ก่อตั้ง ThailandFxWarrior (www.ThailandFxWarrior.com)
    - Fulltime FX Trader
    - ประวัติการทำงาน https://www.linkedin.com/in/tumlungaen
    - อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, พฤษภาคม 2012 – ปัจจุบัน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

2 คอร์ส