กิตตินันท์ น้อยมณี cover photo
กิตตินันท์ น้อยมณี

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส

กิตตินันท์ น้อยมณี
ผู้ก่อตั้ง Thailand Fx Warrior (http://www.thailandfxwarrior.com)

  ผู้ก่อตั้ง ThailandFxWarrior (www.ThailandFxWarrior.com)
  ประวัติการทำงาน https://www.linkedin.com/in/tumlungaen
  -----------------------------------------
  Founder, Thailand Fx Warrior, พฤษภาคม 2012 – ปัจจุบัน
  อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, พฤษภาคม 2012 – ปัจจุบัน
  Conference Committee, the 2nd International STEM Education Conference (iSTEM-Ed 2017)
  Conference Committee, ECTI CARD 2014, พฤษภาคม 2015
  วิทยากรพิเศษสำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร E-Commerce เพื่อพัฒนาอาชีพ, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, เมษายน 2015 – เมษายน 2015


  ประวัติโดยย่อ
  - ผู้ก่อตั้ง ThailandFxWarrior (www.ThailandFxWarrior.com)
  - ประวัติการทำงาน https://www.linkedin.com/in/tumlungaen
  - อาจารย์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, พฤษภาคม 2012 – ปัจจุบัน

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

2 คอร์ส