ปุณยวีร์ จันทรขจร (โค้ชเป๊ก) cover photo
ปุณยวีร์ จันทรขจร (โค้ชเป๊ก)
ปุณยวีร์ จันทรขจร (โค้ชเป๊ก)
Full Time Trader ประสบการณ์ 7 ปี และ Co-founder บริษัท Super Trader Republic


    ประวัติโดยย่อ
    - Full Time Trader ประสบการณ์ 7 ปี
    - มาสเตอร์โค้ชรายการการแข่งขัน Super Trader Thailand ทั้ง 4 Season
    - Co-founder บริษัท Super Trader Republic
คอร์สที่สอนโดย ปุณยวีร์ จันทรขจร (โค้ชเป๊ก)