ปุณยวีร์ จันทรขจร (โค้ชเป๊ก) cover photo
ปุณยวีร์ จันทรขจร (โค้ชเป๊ก)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

475 รีวิว

5 คอร์ส

ปุณยวีร์ จันทรขจร (โค้ชเป๊ก)
Full Time Trader ประสบการณ์ 8 ปี และ Co-founder บริษัท Super Trader Republic


    ประวัติโดยย่อ
    - Full Time Trader ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี
    - มาสเตอร์โค้ชรายการการแข่งขัน Super Trader Thailand ทั้งสี่ซีซั่น
    - Co-founder บริษัท Super Trader Republic
    - วิทยากรด้านการลงทุนชื่อดังของไทย

4.8 คะแนนเฉลี่ย

475 รีวิว

5 คอร์ส