มารุต ใจปาละ cover photo
มารุต ใจปาละ
มารุต ใจปาละ
Software Engineer, IT Specialist, Developer, Programmer, DevOps, IT Trainer
สวัสดีครับ ผมชื่อ มารุต ใจปาละ (เจมส์) เป็น Software Engineer บริษัทในกลุ่ม Tech มีประสบการณ์ในการทำงาน กว่า 5 ปี ในงานด้านการพัฒนาซอฟแวร์ ทั้งส่วน front-end และ back-end ในภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย เช่น JAVA, Python, JavaScript, Php เป็นต้น รวมถึง การทำระบบ Operation (DevOps) ระบบ CI/CD และ เครื่องมือต่างๆ ในการโปรโมท Software ขึ้นสู่ระบบ Production มีความรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมกันกับหลายบริษัท และการให้คำปรึกษา, ร่วมแก้ปัญหา และถ่ายทดความเชียวชาญ เป็น วิทยากรบรรยายพิเศษทางด้านเทคโนโลยีให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การพัฒนาซอร์ฟแวร์ได้ดียิ่งขึ้น

    ประวัติโดยย่อ
    - มีประสบการณ์ในการทำงานในตำแหน่ง Software Engineer กว่า 5 ปี
    - ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทในกลุ่ม Tech ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาซอฟแวร์และการทำเว็บไซต์ ทั้งด้าน Front-end และ Back-end รวมถึงการทำระบบ Operation หรือ DevOps ในการติดตั้งระบบสู่ Production
    - มีความรู้ความสามารถพัฒนาโปรเเกรมได้หลายภาษารวมถึง Tools ที่ใช้ในการ Operation อาทิ JAVA, Python, JavaScript, Php, docker, Kubernetes ฯลฯ เป็นต้น
    - เคยถ่ายทอดวิธีการใช้งานและการพัฒนา Software และ การทำระบบ Operation (CI/CD) ให้กับหลายบริษัท เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟแวร์ได้ดียิ่งขึ้น

4.0 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส