เลิศวรรธน์ เลืองยวี (สถาปนิกซินแส อ.แม้ว) cover photo
เลิศวรรธน์ เลืองยวี (สถาปนิกซินแส อ.แม้ว)
เลิศวรรธน์ เลืองยวี (สถาปนิกซินแส อ.แม้ว)
สถาปนิกและซินแสฮวงจุ้ย ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม และงานออกแบบภายใน
อาจารย์ เลิศวรรธน์ เลืองยวี หรือที่รู้จักในนาม “สถาปนิกซินแส อาจารย์แม้ว” เป็นทั้งสถาปนิก และซินแสฮวงจุ้ย อาจารย์แม้วได้ศึกษาศาสตร์ฮวงจุ้ย โดยการพิสูจน์ ทดลอง และปรับปรุงจนเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเอง ทั้งยังนําไปใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรม และงานออกแบบภายใน ที่ผสมผสานศาสตร์ฮวงจุ้ยมากว่า 15 ปี สถาปนิกซินแส อ.แม้ว จบการศึกษา ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง โดยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Design Director & Co Founder ที่ บริษัท ฟิวชั่นนิสท์ จำกัด และเป็นเจ้าของ Facebook Page : ArchitectFengshui เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในแบบฉบับสถาปนิก โดยมี Concept “ให้ฮวงจุ้ย เป็นเรื่องง่าย และใช้ได้จริง” ผลงาน และประสบการณ์ - เป็นที่ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาสถาปัตยกรรม และออกแบบภายใน ผสานฮวงจุ้ยให้กับ โรงพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย และ โรงพยาบาลธนบุรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เป็นต้น - เป็นที่ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาสถาปัตยกรรม และออกแบบภายใน ผสานฮวงจุ้ยให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ อาทิ โครงการปราณาธาร พูลวิลล่า หัวหิน และ บจก.รุ่งทิวา หาดใหญ่ เป็นต้น - เป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ยให้กับ กลุ่มธุรกิจโรงแรม อาทิ โรงแรมเอ็มธารา เชียงใหม่ และ โรงแรมในเครือบีอินน์สไปร์ เป็นต้น - เป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ย ร่วมกับ สถาปนิก ในการออกแบบอาคาร อาทิ สำนักงานและโชว์รูม หจก แหลมทองรังนกไทย ปัตตานี และ โรงไฟฟ้าชีวมวล รุ่งทิวา ไบโอแมส เป็นต้น ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาฮวงจุ้ย อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และเป็นวิทยากรในรายการครอบครัว ตัว ต. By SCG ตอน "เติมสุขด้วยฮวงจุ้ย" สนใจดูผลงานอื่นๆ เพิ่มเติมที่ https://architectfengshui.com/

    ประวัติโดยย่อ
    - ผู้ออกแบบและที่ปรึกษาสถาปัตยกรรมและออกแบบภายใน ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
    - วิทยากรในรายการครอบครัว ตัว ต. By SCG ตอน "เติมสุขด้วยฮวงจุ้ย"
    - เจ้าของ Facebook Page "ArchitectFengshui สถาปนิกซินแส อ.แม้ว" แบ่งปันประสบการณ์ เกี่ยวกับฮวงจุ้ยในแบบฉบับสถาปนิก โดยให้ฮวงจุ้ย เป็นเรื่องง่าย และใช้ได้จริง
    - ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

4.3 คะแนนเฉลี่ย

1 คอร์ส