Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
IRPC Asset Management System (ASTM)

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 2 นาที

สอนการใช้ระบบ Asset Management System เพื่อการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญหายของทรัพย์สิน

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 2 นาที

สอนการใช้ระบบ Asset Management System เพื่อการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญหายของทรัพย์สิน

คอร์สออนไลน์ "IRPC Asset Management System (ASTM)" สอนการใช้ระบบ Asset Management System เพื่อการบริหารทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญหายของทรัพย์สิน

เนื้อหาจะแบ่งออกมาเป็น 3 ส่วน
1) วิธีการใช้โปรแกรม
2) การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
3) บทบาทความรับผิดชอบของทรัพย์สินถาวรของบริษัท

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในทรัพย์สิน
- ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการส่วน ผู้จัดการฝ่าย
- ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • Learning Organization Unit ของ IRPC
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้