15 คำคมเปลี่ยนชีวิตจากหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้าน ของ T. Harv Eker


Skilllane2web
13

หนึ่งในหนังสือที่มีอิทธิพลต่อความคิดผมอย่างมากคือ ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน ของ T. Harv Eker

ทำให้ผมรู้ว่าความรวยหรือผลลัพธ์ต่างๆที่เราต้องการในชีวิต มีต้นกำเนิดมาจากความคิด

 

วันนี้ผมเลยมี 15 คำคมดีๆจากหนังสือเล่มนี้มาฝาก

คุณสามารถใช้คำพูดเหล่านี้ เพื่อพิจารณาในด้านอื่นๆของชีวิตนอกเหนือจากด้านการเงินด้วยครับ

 

1. “The number one reason most people don’t get what they want is that they don’t know what they want.” 

 

เหตุผลอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการคือพวกเขาไม่รู้ว่าต้องการอะไร 

คนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้เมื่อโดนถามว่าชีวิตต้องการอะไร 

การคุยกับตัวเองให้ชัดเจนว่าชีวิตนี้เราต้องการอะไรเป็นเรื่องสำคัญมากๆ

 

2. “If you want to change the fruits, you will first have to change the roots. If you want to change the visible, you must first change the invisible.”

 

ถ้าคุณอยากเปลี่ยนผลของต้นไม้ คุณต้องเปลี่ยนตั้งแต่ราก 

ถ้าคุณอยากเปลี่ยนสิ่งที่มองเห็น คุณต้องเริ่มจากสิ่งที่มองไม่เห็น

นั่นคือความคิดและทัศนคติของคุณ ที่ทำงานโดยที่คุณไม่รู้ตัว

 

3. “Keep your eye on the goal, keep moving toward your target.”

 

จดจ่อสายตาไว้ที่เป้าหมาย และเดินไปข้างหน้าตลอดเวลา

ถ้าคุณต้องการสิ่งใดจริงๆ คุณจำเป็นจะต้องรักษาเป้าหมายของคุณไว้ตลอดเวลา

 

4. “Money will only make you more of what you already are.”

 

เงินแค่ทำให้คุณเป็นมากขึ้นในสิ่งที่คุณเป็น

เงินไม่ได้เปลี่ยนคนไม่ดีเป็นคนดี หรือคนดีเป็นคนไม่ดี เงินทำให้คนๆนั้นแสดงออกถึงตัวเขาได้มากขึ้นต่างหาก

 

5. “What you focus on expands.”

 

อะไรที่เราจดจ่อ จะขยายใหญ่ขึ้น

ถ้าคุณชอบคิดถึงความขาดแคลน คิดว่าตัวเองไม่มีเงิน ไม่มีโอกาส หรือไม่มีโชค คุณก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆ

 

6. “Nothing has meaning except for the meaning you give it.”

 

ไม่มีอะไรที่มีความหมายเว้นแต่คุณให้ความหมายมัน

หากไม่มีการตัดสิน ทุกๆอย่างจะเป็นอย่างที่มันเป็น ความถูกผิด ดีไม่ดี ล้วนเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเอง

 

7. “The purpose of our lives is to add value to the people of this generation and those that follow.”

 

จุดมุ่งหมายของชีวิตคือการสร้างคุณค่าให้ผู้คนรุ่นนี้และรุ่นถัดๆไป

ทุกๆอย่างที่เราทำมีผลกระทบต่อผู้อื่นเสมอ

 

8. “If your motivation for acquiring money or success comes from a non-supportive root such as fear, anger, or the need to ‘prove’ yourself, your money will never bring you happiness.”

 

ถ้าแรงบันดาลใจในการหาเงินหรือความสำเร็จของคุณมาจากความไม่เติมเต็ม 

เช่น ความกลัว ความโกรธ​ หรือความอยากที่จะพิสูจน์ตัวเอง เงินของคุณจะไม่มีวันนำความสุขมาให้คุณ

ถามตัวเองเสมอว่าฉันกำลังทำไปเพื่ออะไร เพราะเงินจำนวนมากแค่ไหนก็ทำให้คุณมีความสุขไม่ได้ 

 

9. The first element of change is awareness. You can’t change something unless you know it exists.”

 

ปัจจัยแรกของการเปลี่ยนแปลงคือความตระหนักรู้ คุณไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่คุณไม่รู้ว่ามันมีอยู่ได้

นี่คือกุญแจของความเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ถ้าคุณรู้ตัวว่าความคิดนำไปสู่ความรู้สึก ความรู้สึกนำไปสู่การกระทำ และการกระทำนำไปสู่ผลลัพธ์ คุณจะเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

 

10. “The second element of change is understanding. By understanding where your “way of thinking” originates, you can recognize that it has to come from outside you.”

 

ปัจจัยที่สองของการเปลี่ยนแปลงคือความเข้าใจ เข้าใจว่าวิธีคิดของคุณมีต้นกำเนิดมาจากไหน

ความคิดและความเชื่อของเราหลายอย่างมีต้นกำเนิดมาจากภายนอกตัวเรา เช่น ความคิดเห็นของคนใกล้ตัว และสื่อทีวี วิทยุ 

 

11. “For every giver there must be a receiver, and for every receiver there must be a giver.”

 

ทุกๆผู้ให้ต้องมีผู้รับ ทุกๆผู้รับต้องมีผู้ให้

วันนี้คุณเป็นผู้ให้ที่ดีแค่ไหน และคุณเป็นผู้รับที่ดีแค่ไหน

หลายคนชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่เป็นผู้รับที่ไม่ดี

 

12. “Resenting the rich is one of the surest ways to stay broke”

 

การไม่พอใจความรวยเป็นหนึ่งวิธีที่จะทำให้คุณไม่รวยสักที

ชื่นชมในสิ่งที่คุณต้องการ ชื่นชมความรวยถ้าคุณอยากรวย และในด้านอื่นๆของชีวิตเช่นกัน

 

13. “You can choose to think in ways that will support you in your happiness and success instead of ways that don’t.”

 

คุณสามารถเลือกที่จะคิดในทางที่สนับสนุนคุณให้เกิดความสุขและความสำเร็จแทนในทางที่ไม่ใช่

เมื่อใดที่เรารู้ตัวว่าเราคิด เราสามารถควบคุมความคิดของเราได้

 

14. “If you keep doing what you’ve always done, you’ll keep getting what you’ve always got.”

 

ถ้าคุณทำแต่ในสิ่งที่คุณเคยทำ คุณก็จะได้แต่ในสิ่งที่คุณเคยได้

 

15. “Your life is not just about you. It’s also about contributing to others.”

 

ชีวิตคุณไม่ได้เกี่ยวกับคุณเท่านั้น มันเกี่ยวกับการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเช่นกัน

 

ขอบคุณคำคมและเนื้อความดีๆจาก http://www.lifehack.org/articles/communication/15-life-changing-quotes-from-harv-eker-the-secrets-the-millionaire-mind.html

13