6 หลักการทรงคุณค่าในการปฏิบัติต่อผู้อื่น


Skilllaneblog27
1

เราทุกคนล้วนอยากเป็นที่รัก อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราด้วยความดี

และสิ่งที่เราทำได้คือ ปฏิบัติกับคนอื่นให้ดีก่อน

เพราะวิธีที่คนอื่นปฏิบัติต่อคุณนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณปฏิบัติกับเขา

วันนี้มาดู 6 หลักการทรงคุณค่าในการปฏิบัติต่อผู้อื่น

 

1. ช่วยผู้อื่นกับอนาคตของเขาแทนที่จะตัดสินเขาจากอดีต

คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้นแทนที่จะตัดสิน ยืนเคียงข้างและสนับสนุนผู้คนไปสู่อนาคตของพวกเขา

ปฎิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ และทำให้อนาคตของเขาเป็นของคุณเช่นกัน

 

2. ฟังจากความอยากรู้ พูดจากความเปิดเผย และใช้ชีวิตจากความจริงใจ 

การฟังจากความอยากรู้ อยากเข้าใจผู้อื่นจริงๆ ช่วยให้ความสัมพันธ์ยั่งยืน

การพูดความจริงทำให้ผู้อื่นมีพื้นที่ในการพูดความจริงด้วย

และการกระทำจากความจริงใจ จะทำให้ความสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

 

3. ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน

สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมอบให้กับผู้อื่นได้คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ไม่ใช่สำหรับคนที่คุณรักและเคารพเท่านั้น แต่สำหรับคนที่คุณอาจไม่ค่อยถูกใจนักด้วยเช่นกัน

ความเอื้อเฟื้อแบ่งปันที่แท้จริงคือการให้โดยไม่ได้คาดหวังอะไรตอบแทน

 

4. อย่าทำให้ตัวคุณยิ่งใหญ่โดยการทำให้คนอื่นเล็กลง

การทำให้คนอื่นเล็กลงเป็นการแสดงออกว่าคุณไม่มีพลัง

คนเรามักจะทำให้คนอื่นรู้สึกแบบที่เรารู้สึกกับตัวเอง 

คนที่ยิ่งใหญ่จริง จะทำให้คนรอบๆเขารู้สึกยิ่งใหญ่เช่นกัน

 

5. เชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวของตัวเอง

การกระทำของคนเราไม่ว่าจะดีไม่ดีมีเหตุผลเบื้องหลัง

เข้าใจว่าทุกๆคนมีสิ่งที่เราต้องจัดการในชีวิต 

เก็บการตัดสินไว้ และฟังเขาจากเรื่องราวของเขา

 

6. เราไม่ได้พบเจอใครโดยบังเอิญ

คนบางคนทำให้คุณเติบโต และคนบางคนทำให้คุณเจ็บปวด

ทุกคนที่คุณเจอมีบทบาท และให้บทเรียนชีวิตแก่คุณ

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก http://www.inc.com/lolly-daskal/9-important-ways-that-will-make-you-treat-people-better.html 

ขอให้ทุกคนมีความสุขจากการให้และการแบ่งปันให้คนรอบตัววันนี้นะครับ :)

1