20 ข้อความจาก Jim Rohn ถึงมุมมองของชีวิตและความสำเร็จ


Skilllaneblog13
17

การพัฒนาตัวเองที่รวดเร็วที่สุดคือการเรียนรู้ความคิดของคนสำเร็จ

Jim Rohn เป็นกูรูด้านการพัฒนาตัวเอง เป็นหนึ่งในนักพูด นักสร้างแรงบันดาลใจที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักในระดับโลกเมื่อ 40 ปีที่แล้ว
และเป็นที่ปรึกษาให้กับกูรูด้านการพัฒนาตัวเองในยุคนี้มากมาย เช่น Tony Robbins และ Brian Tracy
มาพบกับ 20 ข้อความที่กระตุ้นความคิดจากคำพูดมากมายที่ Jim Rohn เคยพูดไว้
หนึ่งใน 20 ข้อความที่โดนใจคุณอาจเปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนชีวิตคุณไปได้เลย

1. “Don’t wish it was easier, wish you were better. Don’t wish for less problems, wish for more skills. Don’t wish for less challenges, wish for more wisdom.”
อย่าขอให้มันง่าย แต่ขอให้ตัวคุณดีขึ้น อย่าขอให้อุปสรรคน้อยลง แต่ขอให้ทักษะมากขึ้น อย่าขอให้ปัญหาน้อยลง แต่ขอให้ปัญญามากขึ้น

2. “How sad to see a father with money and no joy. The man studied economics, but never studied happiness.”
เป็นเรื่องเศร้าแค่ไหนที่เห็นคนที่ร่ำรวยแต่ไม่มีความร่าเริง เค้าเคยเรียนศาสตร์แห่งการเงิน แต่ไม่เคยเรียนศาสตร์แห่งความสุข

3. “Days are expensive. When you spend a day you have one less day to spend. So make sure you spend each one wisely.”
วันเวลานั้นราคาแพง เมื่อคุณใช้ชีวิตไปหนึ่งวัน คุณมีวันเหลือน้อยลงอีกหนึ่งวัน ดังนั้นใช้แต่ละวันให้ดี

4. “Discipline is the bridge between goals and accomplishment.”
วินัยคือสะพานระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จ

5. “Failure is not a single, cataclysmic event. You don’t fail overnight. Instead, failure is a few errors in judgment, repeated every day.”
ความล้มเหลวไม่ใช่เหตุการณ์หายนะครั้งยิ่งใหญ่ คุณไม่ได้ล้มเหลวในชั่วข้ามคืน ความล้มเหลวคือความผิดพลาดเล็กน้อยที่ซ้ำเดิมทุกวัน

6. “If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much.”
ถ้าคุณไม่ออกแบบแผนชีวิตของคุณเอง คุณจะตกไปอยู่ในแผนของผู้อื่น และลองคิดดูว่าพวกเขาวางแผนอะไรไว้สำหรับคุณ

7. “The worst thing one can do is not to try, to be aware of what one wants and not give in to it, to spend years in silent hurt wondering if something could have materialized - never knowing.”
สิ่งที่แย่ที่สุดคือการไม่พยายาม การที่รู้ว่าต้องการอะไรแต่ไม่ใส่แรงเข้าไป และเสียเวลากับความทุกข์ทรมานและคาดหวังให้มันเกิดขึ้น

8. “Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.”
แรงบันดาลใจทำให้คุณเริ่มต้น นิสัยทำให้คุณไปต่อ

9. “You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.”
คุณต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณ คุณเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือฤดูกาลไม่ได้ แต่คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้

10. “Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want.”
เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณมี ระหว่างตามหาสิ่งที่คุณต้องการ

11. “You are the average of the five people you spend the most time with.”
คุณเป็นค่าเฉลี่ยของคน 5 คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด

12. “Take care of your body. It's the only place you have to live.”
ดูแลร่างกายของคุณให้ดี มันเป็นที่เดียวที่คุณอาศัยอยู่

13. “The walls we build around us to keep sadness out also keeps out the joy.”
กำแพงที่เราสร้างขึ้นรอบตัวเพื่อกันความเศร้าออกไป มันกันความสุขออกไปด้วย

14. “Asking is the beginning of receiving. I ask for all kinds of things. Make sure you don't go to the ocean with a teaspoon. At least take a bucket so the kids won't laugh at you.”

การขอคือจุดเริ่มต้นของการได้รับ ผมขอทุกสิ่งทุกอย่าง อย่าเอาแค่ช้อนชาไปทะเล อย่างน้อยเอาถังไป เด็กๆจะได้ไม่หัวเราะเยาะคุณ

*ช้อนชากับถัง คือการเปรียบเปรยถึงสิ่งที่ขอ Jim Rohn อยากให้เราขอให้มาก ฝันให้ใหญ่เข้าไว้


15. “Get around people who have something of value to share with you. Their impact will continue to have a significant effect on your life long after they have departed.”
อยู่กับผู้คนที่มีคุณค่ามาแบ่งปันกับคุณ คุณค่าที่คุณได้มาจะมีผลกับชีวิตของคุณ

16. “Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.”
การศึกษาในระบบจะทำให้คุณเลี้ยงชีวิต การศึกษาด้วยตัวเองจะทำให้คุณสร้างอนาคต

17. “Make rest a necessity, not an objective. Only rest long enough to gather strength.”
ทำให้การพักผ่อนเป็นความจำเป็น ไม่ใช่เป้าหมาย พักผ่อนเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีแรงเท่านั้น

18. “Effective communication is 20% what you know and 80% how you feel about what you know.”
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือ 20% ของสิ่งที่คุณรู้ และ 80% ของความรู้สึกของคุณต่อสิ่งนั้น

19. “No one else 'makes us angry.' We make ourselves angry when we surrender control of our attitude.”
ไม่มีใครทำให้คุณโกรธได้ คุณทำให้ตัวเองโกรธเมื่อคุณยอมแพ้ให้กับทัศนคติของตัวเอง

20. “You must either modify your dreams or magnify your skills.”
คุณต้องเลือกที่จะไม่เปลี่ยนความฝันก็ขยายทักษะของคุณ

17