Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
450 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 155 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 48 นาที

สอนเทคนิควิธีการท่องศัพท์ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีธรรมชาติ บวกเทคโนโลยี ทำให้จำศัพท์ 1,500 คำ ในเวลาอันรวดเร็ว

เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้งานบ่อยสุด พร้อมการฝึกออกเสียงสำเนียงอเมริกัน เพื่อใช้ในการพูดที่ได้ผลจริงอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เรียงลำดับจากการใช้งานบ่อยมากสุดไปน้อยสุด

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่าน ตั้งแต่นักเรียนระดับประถม มัธยม นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคนทำงาน และผู้สนใจใช้งานภาษาอังกฤษทุกท่าน

สามารถนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล

450 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 155 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 48 นาที

สอนเทคนิควิธีการท่องศัพท์ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีธรรมชาติ บวกเทคโนโลยี ทำให้จำศัพท์ 1,500 คำ ในเวลาอันรวดเร็ว

เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้งานบ่อยสุด พร้อมการฝึกออกเสียงสำเนียงอเมริกัน เพื่อใช้ในการพูดที่ได้ผลจริงอย่างรวดเร็ว

เรียนรู้ศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่เรียงลำดับจากการใช้งานบ่อยมากสุดไปน้อยสุด

สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่าน ตั้งแต่นักเรียนระดับประถม มัธยม นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคนทำงาน และผู้สนใจใช้งานภาษาอังกฤษทุกท่าน

สามารถนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

แนะนำศัพท์ 1,500 คำ Verb ที่ใช้บ่อย เพื่อเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Noun ที่ใช้บ่อยสุด +
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Verb ที่ใช้บ่อยสุด +
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Adjective ที่ใช้บ่อยสุด
ในราคา 750 บาท  
https://www.skilllane.com/course_bundles/1500-noun-verb-adjective-package

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด และได้ผลอย่างรวดเร็วที่สุด คือต้องรู้อยู่ 2 เรื่องคือ

1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Structure) 
2. คำศัพท์ (Vocabulary) 

ในเรื่องของ โครงสร้างภาษาอังกฤษนั้น จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคแต่ละประโยคว่า มีความหมายอย่างไร เป็นวิธีลัดที่ทำให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปลายขึ้นไป จนถึงขั้นมหาวิทยาลัย ตลอดจน คนทำงาน ที่ทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเรียนกันเป็น 10 ปี หรือ เป็นเดือน หากแต่ใช้เวลาแค่ 1 วัน เป็นวิธีที่ทั่วโลกใช้มานานกว่าครึ่งทศวรรษ แต่ชุดนี้ได้สรุปเป็นสุดยอดเคล็ดวิชา 

ขอเชิญท่านไปพิสูจน์ได้จากการทดลองเรียนรู้ในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด

Business English สำหรับคนทำงาน ที่ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน และ
English Structure สำหรับเตรียมสอบ ที่ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ

สำหรับอีกเรื่องคือ คำศัพท์ ที่ได้คัดสรรแล้วว่าเป็นศัพท์ที่คนทั่วโลกใช้บ่อยที่สุด 10,000 คำ จากการพูด การเขียน ในบทความ ข่าวสาร หนังสือ ที่ได้เก็บรวบรวมในฐานข้อมูลการใช้ของคนทั่วโลกนับแสนคำ แล้วมาเรียงลำดับจากการใช้งานมากที่สุดไปน้อยสุด ที่เหมาะกับน้องๆ ที่เรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน ที่ต้องการรู้ศัพท์อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังได้ฝึกฟังและฝึกออกเสียง ให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ตามวิธีการที่ได้แนะนำ ที่จะทำให้สามารถจำคำศัพท์ 1,000 คำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน อย่าลืมว่าการเรียนภาษา เป็นการลงทุน ที่เป็นความรู้ติดตัว สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ในชุดคำศัพท์นี้จะเป็นชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ที่แบ่งเป็น 10 ชุดๆ ละ 1,000 คำ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ แพ็กเก็จ ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อย 10,000 คำ ชุด 1-10

ส่วนชุด ท่องศัพท์ 1,500 คำ ที่ใช้บ่อยสุด นั้นได้นำชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ มาจัดกลุ่มเป็น 3 ชุดคือ Noun, Verb และ Adjective ชุดละ 1,500 คำ โดยแต่ละกลุ่มจะเป็นคำศัพท์ที่เรียงตามการใช้งานที่ใช้มากสุดไปน้อยสุด แต่ละชุดจะแยกเป็นคำศัพท์ 150 บทๆ ละ 10 คำ

สำหรับชุด การท่องศัพท์ 1,500 คำ ที่ใช้บ่อยสุดทั้ง 3 ชุดนี้ จะเป็นการฝึกท่องศัพท์ทีละ 10 คำ ในการคลิกฟัง 1 ครั้ง จะมีเสียงคำศัพท์พูดซ้ำ 5 รอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน สามารถฝึกท่องศัพท์ได้เร็วขึ้นหลายสิบเท่า

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ 1,500 คำ ที่ใช้บ่อยสุด ทั้ง 3 ชุด คือ Noun, Verb และ Adjective คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย
คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก แล้วแยกมา แล้วเรียงลำดับการจากมากสุดไปน้อยสุด เป็น 3 ชุดคือ

ท่องศัพท์ 1,500 คำ Noun ที่ใช้บ่อยสุด
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Verb ที่ใช้บ่อยสุด
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Adjective ที่ใช้บ่อยสุด 

2. แยกชนิดของคำ
ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น air ถ้าเป็นคำนามหมายถึง อากาศ แต่ถ้าเป็นคำกริยาจะหมายถึง ออกอากาศ, ประกาศเป็นต้น

3. การออกเสียง
การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation [https://www.skilllane.com/courses/English-Pronunciation-in-one-day]

4. เทคนิคการจำคำศัพท์
การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ดังนั้นในศัพท์ 1,500 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจ มีสมาธิ มีความขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน
การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- เจ้าของธุกิจและผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้
- แต่แนะนำให้เรียนต่อในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน และ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที