Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
3,000 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 184 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 5 นาที

เอกสารประกอบ

สอนการวิเคราะห์โครงสร้าง ที่จะช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษในด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลอย่างรวดเร็ว

เรียนแล้ว เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐาน หรือทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน

มีแบบฝึกหัดประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

3,000 บาท 3,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 184 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 5 นาที

เอกสารประกอบ

สอนการวิเคราะห์โครงสร้าง ที่จะช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษในด้าน การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปลอย่างรวดเร็ว

เรียนแล้ว เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐาน หรือทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน

มีแบบฝึกหัดประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลด

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

185 รีวิว

27 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน กว่า 30 คอร์ส ของ SkillLane.com
โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน + เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ ได้ในราคา 4,500 บาท ซื้อได้ ที่นี่
ในคอร์สนี้ จะอธิบายถึงเคล็ดลับการใช้ภาษาอังกฤษ และการวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการใช้งานอย่างได้ผลโดยใช้เวลาอันสั้น จะเหมาะสำหรับท่านที่ทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน หรือเรียนมานับ 10 ปีหรือเกือบครึ่งค่อนชีวิต แต่ก็ยังไม่เข้าใจการใช้งาน ท่านที่พูดภาษาอังกฤษคล่อง แต่กลับเขียนไม่ได้หรือเขียนแบบผิดๆ ถูกๆ อย่างไม่มั่นใจ ในคอร์สนี้ จะช่วยให้ท่านได้เข้าใจถึงแก่นแท้ของภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นพื้นฐาน สำหรับการพูด, การฟัง, การอ่าน และการเขียน

โดยเริ่มตั้งแต่ระดับง่ายจนถึงระดับซับซ้อน ที่ไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้กฎเกณฑ์มากมาย และจะเข้าใจโครงสร้างของภาษาอังกฤษ อย่างถ่องแท้ ท่านจะประหลาดใจตัวเองว่า เข้าใจภาษาอังกฤษขึ้นมาก อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นชุดที่ได้รับความนิยมมาก เมื่อดูจบแล้วขอแนะนำชุด English Structure สำหรับเตรียมสอบ เพื่อเจาะลึกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แม้ผู้ไม่ได้สอบแต่ก็มีประโยชน์มากเพราะครอบคลุมโลกแห่งภาษาทั้งหมด ที่สำคัญที่สุดก็คือ ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้ตลอดชีวิต พิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จำนวนมาก

นอกจากนี้ในคอร์สนี้ ยังได้ทดสอบกับน้องๆ ที่เรียนในระดับประถม 5-6 ได้ผลมาแล้วอย่างน่าอัศจรรย์ ทำให้ได้คะแนนสอบเข้าชั้น ม.1 หลายโรงเรียน ทั้งโครงการ EP ได้ลำดับที่ค่อนข้างดี มีผู้ปกครองหลายท่านนำไปศึกษา แล้วติวให้บุตรหลานตนเองอย่างได้ผลมาแล้วหลายราย

คอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน ได้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 Volume คือ Vol I, II และ III ดังนี้

Business English Vol I
ใน Business English I นี้ จะสอนเคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษและการวิเคราะห์โครงสร้าง ซึ่งมี 2 ส่วนคือ ต้องรู้ว่า คำ (word) ที่เห็นนั้น มีชนิดของคำเป็นคำอะไร เช่น Noun, Pronoun, Verb, Adjective, Adverb เป็นต้น ถัดมาต้องรู้ว่า คำนั้นทำหน้าที่อะไรในประโยค เช่น Subject, Verb, Object หรือ Modifier ตัวอย่างเช่น Preechar drinks water.

ในขั้นแรกต้องทราบก่อนว่า Preechar เป็นชื่อเฉพาะ มีชนิดของคำเป็น Noun ทำหน้าที่เป็น Subject ถัดมา drinks มีชนิดของคำเป็น Verb ทำหน้าที่เป็น Verb ที่ต้องการกรรมหรือ Transitive Verb (Vt) เพราะมี Water ซึ่งเป็น Noun ทำหน้าที่เป็น Object

ดังนั้นใน Business English I ผู้เรียนจะได้ทราบว่า ประโยคแต่ละประโยคประกอบด้วยคำต่างๆ แต่ละคำมีชนิดของคำเป็นอะไร และทำหน้าที่อะไรในประโยค เมื่อเข้าใจตรงนี้และสามารถแยกวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้ ก็จะทำให้สามารถอ่านได้ แปลได้อย่างง่ายและเร็ว เมื่อไปเห็นประโยคอื่นๆ อีกเป็นหมื่นเป็นแสนประโยค ก็จะสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว

Business English Vol II
ใน Business English II นี้จะเรียนรู้และทำความรู้จักคำว่า Verb Word ว่าคืออะไร แล้วไปดูเรื่อง Tense เพราะถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเป็นเรื่องที่สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าแก่ผู้เรียนภาษา เพราะมีตำรามากมาย ที่เขียนไว้ แต่ทว่าหลายท่านซื้อเล่มแล้วเล่มเล่า อ่านแล้วอ่านเล่า ก็ไม่เคยเข้าใจ Tense มี 12 Tense แต่ที่ใช้จริงๆ เรียนแค่ 8 Tense ก็เพียงพอกับผู้ทำงาน หรือนักเรียนระดับประถม ถึงมัธยมต้น ซึ่งเมื่อดูจบก็จะเข้าใจ Tense อย่างกระจ่างแจ้งยิ่ง ถ้าไปทบทวนอีกสักหลายรอบแล้ว จะยิ่งซึมซาบเข้าไปในสายเลือดเลยก็ว่าได้ เพราะตราบใดที่เรียนแล้วเข้าใจ ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใน Volume II นี้ ยังจะได้เรียนรู้คำและหน้าที่ของคำ และมาต่อยอดในเรื่อง วลี หรือ Phrase ว่าหน้าตาอย่างนี้ เป็นวลีชนิดไหน และทำหน้าที่อะไรในประโยค ซึ่งเป็นรูปแบบและสูตรตายตัว ไปเห็นที่ไหนในโลกนี้ก็ต้องรู้ จากนั้นก็ไปต่อที่ อนุประโยค หรือ Clause ว่าหน้าตาอย่างนี้ เป็นอนุประโยคชนิดไหน และทำหน้าที่อะไรในประโยค นี่ก็เป็นสูตรตายตัว เรียนแล้ว จำได้ใช้คล่อง เวลาเห็นประโยคยาวๆ ก็ไม่หวั่น สามารถอ่านได้ แปลได้ เขียนได้ ตรวจสอบได้ ว่าประโยคนั้นถูกหรือผิดตรงไหน

Business English Vol III
ใน Business English III นี้จะพูดต่อในเรื่องของประโยค หรือ Sentence แล้วก็ไปขยายความในเรื่องของอนุประโยค ซึ่งเข้าไปแทรกเป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่ซับซ้อน เพราะว่า อนุประโยคที่แม้ว่าจะเป็น รูปแบบที่ตายตัว แต่มีรายละเอียดปลีกย่อย ที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษต้องรู้ และเมื่อรู้แล้ว ใช้เป็นแล้ว ที่เหลือก็สามารถต่อยอดการเรียนรู้ด้วยตนเองในโลกกว้าง จากแหล่งข้อมูล ที่มีมากมายมหาศาล เช่นใน Internet

จึงไม่น่าแปลกใจ ที่หลายท่านดูแล้ว เข้าใจแล้ว ก็มักจะแนะนำเพื่อนๆ ได้มาศึกษาชุดเรียนรู้ชุดนี้ ผู้ที่ใช้เวลาเรียนรู้ภาษามาเป็นเวลาหลายสิบปี หรือทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน ก็สามารถพิสูจน์ด้วยตนเองว่าสามารถ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ เป็นอย่างไร

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าของธุรกิจ SME, คนทำงานทุกระดับ และผู้สนใจทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้นประถม, มัธยม ถึงมหาวิทยาลัย
- ผู้เตรียมสอบภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.ต้น ขึ้นไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้ แต่แนะนำให้เรียนต่อในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรีมสอบ จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

185 รีวิว

27 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIStraining
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary ใน Ookbee.com
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน กว่า 30 คอร์ส ของ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
My pic
by Panachai Judon
Open uri20200313 27 bljbqh?1584094980
by Napon Nunchaipruk
Screen shot 2018 06 02 at 16.30.07
by วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์