แพ็คเกจ ท่องศัพท์ 1,500 คำ: Noun, Verb, Adjective ที่ใช้บ่อยสุด
2770 6. 660x390 1646050122
2771 6. 660x390 1646050126
2772 6. 660x390 1646050130

คำอธิบายคอร์สออนไลน์

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Noun ที่ใช้บ่อยสุด + 
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Verb ที่ใช้บ่อยสุด +
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Adjective ที่ใช้บ่อยสุด 
ในราคา 750 บาท 
https://www.skilllane.com/course_bundles/1500-noun-verb-adjective-package

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สำคัญที่สุด และได้ผลอย่างรวดเร็วที่สุด คือต้องรู้อยู่ 2 เรื่องคือ

1. โครงสร้างภาษาอังกฤษ (English Structure)
2. คำศัพท์ (Vocabulary)

ในเรื่องของ โครงสร้างภาษาอังกฤษนั้น จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคแต่ละประโยคว่า มีความหมายอย่างไร เป็นวิธีลัดที่ทำให้ผู้เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่นักเรียนระดับประถมปลายขึ้นไป จนถึงขั้นมหาวิทยาลัย ตลอดจน คนทำงาน ที่ทิ้งภาษาอังกฤษไปนาน จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเรียนกันเป็น 10 ปี หรือ เป็นเดือน หากแต่ใช้เวลาแค่ 1 วัน เป็นวิธีที่ทั่วโลกใช้มานานกว่าครึ่งทศวรรษ แต่ชุดนี้ได้สรุปเป็นสุดยอดเคล็ดวิชา

ขอเชิญท่านไปพิสูจน์ได้จากการทดลองเรียนรู้ในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด

Business English สำหรับคนทำงาน ที่ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน และ
English Structure สำหรับเตรียมสอบ ที่ เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ English Structure สำหรับเตรียมสอบ

สำหรับอีกเรื่องคือ คำศัพท์ ที่ได้คัดสรรแล้วว่าเป็นศัพท์ที่คนทั่วโลกใช้บ่อยที่สุด 10,000 คำ จากการพูด การเขียน ในบทความ ข่าวสาร หนังสือ ที่ได้เก็บรวบรวมในฐานข้อมูลการใช้ของคนทั่วโลกนับแสนคำ แล้วมาเรียงลำดับจากการใช้งานมากที่สุดไปน้อยสุด ที่เหมาะกับน้องๆ ที่เรียนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน ที่ต้องการรู้ศัพท์อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังได้ฝึกฟังและฝึกออกเสียง ให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุดด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา ตามวิธีการที่ได้แนะนำ ที่จะทำให้สามารถจำคำศัพท์ 1,000 คำได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน อย่าลืมว่าการเรียนภาษา เป็นการลงทุน ที่เป็นความรู้ติดตัว สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ในชุดคำศัพท์นี้จะเป็นชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ ที่แบ่งเป็น 10 ชุดๆ ละ 1,000 คำ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ [https://www.skilllane.com/course_bundles/package-vocab-1-10]

ส่วนชุด ท่องศัพท์ 1,500 คำ ที่ใช้บ่อยสุด นั้นได้นำชุด ท่องศัพท์ที่ใช้บ่อยสุด 10,000 คำ มาจัดกลุ่มเป็น 3 ชุดคือ Noun, Verb และ Adjective ชุดละ 1,500 คำ โดยแต่ละกลุ่มจะเป็นคำศัพท์ที่เรียงตามการใช้งานที่ใช้มากสุดไปน้อยสุด แต่ละชุดจะแยกเป็นคำศัพท์ 150 บทๆ ละ 10 คำ

สำหรับชุด การท่องศัพท์ 1,500 คำ ที่ใช้บ่อยสุดทั้ง 3 ชุดนี้ จะเป็นการฝึกท่องศัพท์ทีละ 10 คำ ในการคลิกฟัง 1 ครั้ง จะมีเสียงคำศัพท์พูดซ้ำ 5 รอบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน สามารถฝึกท่องศัพท์ได้เร็วขึ้นหลายสิบเท่า

จุดเด่นของชุด ท่องศัพท์ 1,500 คำ ที่ใช้บ่อยสุด ทั้ง 3 ชุด คือ Noun, Verb และ Adjective คือ

1. เป็นคำศัพท์ที่ใช้บ่อย
คำศัพท์ชุดนี้ เป็นคำศัพท์ใช้บ่อย ที่ได้จากการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาเรียงลำดับการใช้งานมากที่สุดไปน้อยที่สุดจากนั้นก็นำ 10,000 คำแรก เป็นคำที่ใช้ ในการพูด ในการเขียนจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร นวนิยาย ข่าว และการศึกษา ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษทั่วโลก แล้วนำมากลั่นกรองจนเหลือคำที่จำเป็นจริงๆ โดยตัดคำบางส่วนออกไปเช่น คำอุทาน คำไม่สุภาพ จึงเหลือแต่คำที่สำคัญและจำเป็นเพื่อการใช้งาน ทั้งในชีวิตประจำวันและการสอบ เป็นหลัก แล้วแยกมา แล้วเรียงลำดับการจากมากสุดไปน้อยสุด เป็น 3 ชุดคือ

ท่องศัพท์ 1,500 คำ Noun ที่ใช้บ่อยสุด
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Verb ที่ใช้บ่อยสุด
ท่องศัพท์ 1,500 คำ Adjective ที่ใช้บ่อยสุด

2. แยกชนิดของคำ
ชนิดของคำและหน้าที่ของคำ เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการวิเคราะห์โครงสร้าง เมื่อรู้หรือท่องศัพท์แล้วไม่ทราบว่ามีชนิดของคำเป็นอะไร (เช่น noun, Pronoun, verb, adjective, adverb...) ก็จะไม่สามารถใช้ในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนหรือแปลได้ เนื่องจากคำ 1 คำ มีชนิดของคำ มากกว่า 1 ชนิด เช่น air ถ้าเป็นคำนามหมายถึง อากาศ แต่ถ้าเป็นคำกริยาจะหมายถึง ออกอากาศ, ประกาศเป็นต้น

3. การออกเสียง
การฝึกออกเสียงที่เรียนรู้ในอดีตมักจะสอนให้เทียบเสียงเป็นภาษาไทยซึ่งทำให้ผู้เรียนออกเสียงผิดมาตลอด เนื่องจากคำหลายคำมักจะมีข้อยกเว้นเสมอ เช่น how ออกเสียงเป็น เฮา แต่ hour กลับออกเสียงเป็น เอาเออะ หรือแม้แต่คำบางคำ ที่เป็น noun กับ verb ก็ออกเสียงไม่เหมือนกัน เป็นต้น ดังนั้น วิธีการออกเสียงจึงใช้วิธีจำเป็นคำๆ หรือถ้าไม่แน่ใจก็ไปดู วิธีการออกเสียงตามสัญลักษณ์เสียง ซึ่งได้อธิบายอย่างละเอียด ในชุด เลียนฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษ English Pronunciation [https://www.skilllane.com/courses/English-Pronunciation-in-one-day]

4. เทคนิคการจำคำศัพท์
การจำศัพท์ตามธรรมชาติมักจะใช้เวลาฟังคำนั้นซ้ำๆ หลายสิบ หลายร้อยครั้ง กว่าจะจำได้ต้องใช้เวลามาก หรือแม้แต่จะท่อง ก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อย หลายท่านอยากจะท่องศัพท์ บางท่านตั้งเป้าว่า จะต้องท่องวันละ 5 คำ หรือ 10 คำ ซึ่งกว่าจะได้ศัพท์เป็นพันคำ อาจจะต้อง ใช้เวลานาน แต่ชุดเรียนรู้นี้ ได้เปิดเผย เคล็ดลับ ของการท่องศัพท์ทีละ 10 คำ โดยแต่ละบทจะเล่นซ้ำ 5 รอบ บทหนึ่งๆ ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ดังนั้นในศัพท์ 1,500 คำ จึงใช้เวลาไม่นาน ขึ้นกับผู้เรียนว่ามีความตั้งใจ มีสมาธิ มีความขยันและอดทน มากน้อยแค่ไหน เพราะถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้ก็สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ตราบใดที่คนทั่วโลกยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่

5. สามารถใช้ได้กับทุกคน
การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษ จะเหมาะกับทุกท่าน ตั้งแต่น้องๆ นักเรียนตั้งแต่ระดับประถม มัธยมเป็นต้นไป ตลอดถึงคนทำงาน และผู้สนใจทุกท่าน เพราะเป็นการเรียนศัพท์ระดับที่จำเป็นต้องใช้งานจากมากไปน้อย และต้องการเพิ่มพูนศัพท์เพื่อการฟัง พูด อ่าน และเขียน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มาก โดยใช้เวลาไม่นาน
- สามารถฝึกฟังและออกเสียงตามให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาได้ไม่จำกัด จนเกิดความชำนาญ
- เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับประถม มัธยม ขึ้นไป เพื่อเรียนรู้และใช้ในการสอบ
- คนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนคำศัพท์ เพื่อใช้ในการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างรวดเร็ว
- เจ้าของธุกิจและผู้สนใจศึกษาภาษาอังกฤษทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานก็สามารเรียนได้
- แต่แนะนำให้เรียนต่อในคอร์ส เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ Business English สำหรับคนทำงาน และ English Structure สำหรับเตรียมสอบ จะช่วยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 0% ของคอร์ส

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
  • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
  • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
  • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
  • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
  • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com