Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 2 นาที

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 2 นาที

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.อัจฉรา ภูอ่าง

4.5 คะแนนเฉลี่ย

157 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ปัจจุบัน ธุรกิจที่ใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจมีความได้เปรียบสูงมาก เราเห็นได้จากธุรกิจอย่าง Google Facebook Uber ฯลฯ ที่เป็นบริษัทที่มีข้อมูลมาหาศาลมากและหาวิธีจัดการกับข้อมูลที่อย่างมีประสิทธิภาพ จนปัจจุบันบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกไปแล้ว

หากคุณอยากเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่อยากประสบความสำเร็จ คุณจึงหลีกเหลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหาวิธีทำให้ธุรกิจของคุณเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจที่ใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ (Data Driven) เพื่อคุณจะได้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และแม่นยำมากขึ้น บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง มากกว่าบนความเชื่อและความรู้สึก

คอร์สนี้จะสอนวิธีการสร้าง Business Intelligence ให้กับองค์กรของคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการ บริหาร และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการนำข้อมูลไปตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การสร้าง Dashboard เพื่อผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
- ภาพรวมของ Business Intelligence และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- วิธีจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิธีการทำเหมืองข้อมูล
- วิธีการนำข้อมูลไปตัดสินใจเชิงธุรกิจ
- การทำ Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- Case Study และตัวอย่างการใช้ข้อมูลของบริษัทต่างๆ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำข้อมูลมาช่วยการตัดสินใจ
- พนักงานบริษัทที่ต้องการเติบโตในองค์กร
- ผู้ที่ทำงานสายข้อมูลหรือสถิติ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

เส้นทางสู่ปริญญาโท
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อัจฉรา ภูอ่าง
อ.อัจฉราเป็นผู้สอนประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมธุรกิจ การวิเคราห์ข้อมูล และระบบสารสานเทศ อ.อัจฉราจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 และถือประกาศนียบัตรมากมายในสาขานี้ อาทิ
- ประกาศนียบัตร Big Data Programming with Hadoop and Java เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data mining ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาต้า คิวบ์ (Data Cube)
- ประกาศนียบัตร Python programming for data science คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร Power BI Master Class

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อัจฉรา ภูอ่าง

4.5 คะแนนเฉลี่ย

157 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
99
4 ดาว
44
3 ดาว
8
2 ดาว
6
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20200424 27 1ms6rky?1587705302
by Pond Wayosakorn
Unnamed
by ณัฐวุฒิ ชอบแต่ง
Default
by เต็มชัย โรจนกิจอำนวย
Wisanu pic
by วิศณุ วิเศษสิงห์
12650948 10205681946516790 7105860097907554237 n
by Apiwat Rattananon
Default
by TRAINNING SBP
Default
by พรสุดา มาตวิเศษ
Default
by Patrapon Joradon
Default
by apiwat sangtanong
Default
by รมณ ส่างสาร
Default
by ธีรวัฒน์ กามาอูเซ็ง
Rick
by Sakan Akkara-aektalin
P1010177g
by เมธาวี คำสวาสดิ์
อยากให้มีเอกสารประกอบการสอนเพื่อความสะดวกในการเลคเชอร์ด้วยค่ะ
Picture profile
by kannika chanakankorn
Default
by ฉัตรชัย พ่วงสุวรรณ
เข้าใจง่าย
Default
by Kantinan Phanpom
Default
by กันยา สีนวลนนท์สกุล
Default
by Digital Proteen
Default
by ลักษมี ดีตระกูลวัฒนผล
Open uri20200423 17234 bcuey2?1587619082
by Thalin T'Thummathada
Open uri20191009 255608 7gr3lu?1570558783
by Chananya Asava
Default
by ชัยวัฒน์ ชัยชนะ
Default
by nonthapat boonsopak
Default
by ชาญณรงค์ ตุ่นแก้ว
Default
by SIRAWICH THAVINCHAISIT
Default
by GG Thanisara
Open uri20200423 26 1vyyn7q?1587610230
by ปณิธาน สารถวัลย์แพศย์
Img 5401
by Napope Lakkanasirikul
Default
by Rajit Srithongkul
?1587556467
by aukrit amornchai
S 38739970
by Theeraphan Phanwiset
อาจารย์ สอนเข้าใจดีครับ
Photo
by เจษฎา ทิพย์วาทีอมร
Default
by chotiros chanadee
Unnamed
by Somnuek Bunphitank
Default
by Anutta Wongrangrong
Default
by Chotika Tantiwattanakulchai
Open uri20191012 7195 1bkoot?1570893326
by Pat Pnt
Default
by emmy mst
1200px emblem of thammasat university.svg
by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Default
by ศศินา ชยศาสตร์
อธิบายกระชับเข้าใจง่ายดีค่ะ
11022411 871216242916419 468071425685316958 n
by Sarun Tripautcha
Unnamed
by Sarayut Suriyawong
Default
by จตุพงษ์ ชื่นปรีชาชาญ
Default
by Atthasit Jintana
?1588047733
by Panyavit Chattanrassamee
Download file course ไม่ได้ครับ
Default
by Pettcharapan Chenyavanich
Default
by พัชราภรณ์ ปานรักษา
Default
by eakamon laohasiripanya
Default
by กฤศ ลาภบุญ
Default
by Supannika Khuanmuang
Default
by อัครัฐ อังคณากุล
Default
by kitsanut channarongsin
Default
by พัทธนันท์ อุรัตน์
Unnamed
by ibum kk
Unnamed
by ANUCHA KAN
37908857 10216864634676388 2233547705915801600 o
by Wongsapat Wirachpisit
อาจารย์สอนดีครับ มีการยก Case study มาประกอบเพื่อให้เข้าใจการนำBIไปประยุกต์ใช้ และมีการสอนใช้ Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้วยครับ
Open uri20190826 42802 12wq5t?1566775008
by Korawich Kavee
20621039 373293629752234 6178013795569230454 n
by จิตกานต์ สุวรรณนาคร
Default
by ศิริพงษ์ สุ่มมาตย์
Default
by ธีรพงษ์ สิทธิกุลธร
Open uri20200423 26 azs17r?1587633421
by Boorin Babiibube
Default
by สงบ เสริมนา
Default
by สิริพร เตโชปถัมภ์
Default
by พรสุดา ธรรมบุตร
Default
by Suparerk Ass
Default
by Phattraphorn Pisitvitayanont
Default
by Wichakorn Thabthan
Open uri20200423 16700 jv9oc1?1587616616
by Ratthapon Pangkaew
เป็นวิชาเฉพาะ คนทั่วไปที่ไม่ได้มีความรู้ในด้านนี้ศึกษาแล้วค่อนข้างเข้าใจยาก
Default
by บัญชา ลิมปาภากรณ์
Open uri20200427 67596 14wdq2a?1587926961
by Arnon Pleumnett
78480786 2471849363092994 9155340712663842816 n
by Viriya Akkarat
Default
by กิตติมา คงกระพันธ์
Default
by จิรัชญา อดุลยศักดิ์
?1587470173
by Peerapong Suthiwarapirak
Open uri20200425 27 1e6w9bl?1587790381
by Geno Chatdanai
Default
by วิทยา ตั้งงามจิตต์
Default
by ชัยวัฒน์ มั่นเจริญ
Open uri20191002 9297 1e3g8po?1570010400
by Sahaphab Singharak
Default
by เอกภพ แสงอริยวนิช
Default
by พิชญากร จิณห์วรากุล
Unnamed
by Bee Phonlaphat
อาจารย์สอนเข้าใจง่าย
Default
by Sasaluk Ubolviroj
Default
by วรพรต อ่วมแย้ม
Default
by ทีปภา ปริญญาณัฏฐ์
Unnamed
by Nai M Suriya
Default
by ภานุเดช สายนาค
?1587637976
by Faiy Anyamanee
Photo
by Jiji Bay
Default
by อภิรัตน์ เพ็งจางค์จิตร
Default
by setthawit phitsawong
5930105812
by เศรษฐโสธร สาระวัน
อาจารย์สอนน่าสนใจมากครับ
Default
by Arunya Phokhakul
Default
by นายสุทธิศาล เผือกภูมิ
เนื้อหา ดีมาก ๆ ครับ
Open uri20200423 27 1kughdw?1587617943
by Orn Saithong
Default
by กีรติพร ส่วนบุญ
Default
by thanayot prasanthai
Default
by Artis Anantachoke
ฟังไปชิลๆ เหมาะกับระดับพื้นฐานดี
Default
by Wirachot Diloksunthon
Default
by Samrit Ruenhan
Pic
by Ratchakorn Saowaraj
?1581950867
by Jirakit Rakwatin
Default
by Krittika Sarachart
Default
by Teeranut Praisuwan
Profile
by วุฒิกรณ์ เอกดำรงกิจ
20190423 210106 %283%29
by บุณยสิทธิ์ มหาบุญเป็ง
Default
by วราเทพ ผดุงถิ่น
Default
by ชรีรัตน์ ภูเขม่า
Open uri20191111 13671 x242m2?1573406770
by Bew Thanapon
Default
by นภัสรพี รื่นภาคจิตร
Unnamed
by Nattanon Khewkhum
Default
by Pruk Kedkeawmaneerut
ขอบคุณครับ
Open uri20200118 17614 c6hhli?1579347750
by Mangkalapirat Jantanarurk
ควรจะมี Slide ที่ใช้ในการสอนให้ดาวน์โหลดด้วย เพื่อให้เรียนตามได้ง่าย และการตัดต่อวิดีโอ ควรมีสไดล์เปิดค้างไว้ด้วย เนื่องจากบางช่วงมีการตัดต่อให้เหลือแต่หน้าอาจารย์พูด ทำให้บางทีกำลังอ่านสไลด์อยู่แล้วมีการขาดช่วงไป
Hrd white space
by นวพลาสติก NPI
Default
by นงลักษณ์ พลอยสุภา
Default
by Suwin Chaiwang
Default
by Sattawat Wongsuddee
11863334 10153484480496061 9033241458414758224 n
by Pattarachat Maneechaeye
Open uri20190529 235 1iivuwd?1559123895
by Kodchakorn Lernsuksarn
Open uri20191127 63316 2pp72j?1574869519
by Keerati Pattanasarin
Open uri20190827 8880 1r2im8y?1566895673
by วรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
Default
by นงนภัส โกฏิวิเชียร
Unnamed
by Chayaane Wathwantana
Default
by Ryo Sakthanasait
?1557489144
by Manotien Yuyanyong
Default
by จักรกฤษณ์ ศุภฉายากุล
อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียน เช่นสไลในvdoเพื่อใช้จดหรือสรุป ให้load
Default
by อดิศร พรมแก้วงาม
?1567262482
by Nattanan Patchaipoon
90925271 1138150679855103 6372674931078987776 n
by Atthaphan Phummalee
Default
by เนติบัณฑิต สุนทรานุสร
21761904 1847859465255001 4076024342801273000 n
by ปริวรรต กลิ่นทุม
?1554604173
by Natthasak Woracharoensri
Unnamed
by Tinnarat Aromsuk
ทำไมไม่แจกเอกสารประกอบการสอนล่ะครับ
?1564210175
by Anchalee Mangphon
Unnamed
by Paloch Suchato
Open uri20190913 44459 1vlprrf?1568378131
by พรรณนิภา กระจ่างยุทธ
น่าจะมีเอกสารประกอบการสอนด้วยนะคะ
Img 20190902 184243
by ณัฏฐ์กร ดอนเกษม
Picture
by Natthanan Sakruangrit
Default
by Chatpawee Chaipanyawit
Lock screen wallpaper anime cartoon
by Foil Ben
?1559097614
by Amphol Tablet
?1567793343
by เจตนิพิฐ ถนนทอง
Default
by Phen Belles
Default
by ณัฐชา จิรวัฒนากิตติ
Open uri20190907 29958 1knzjqi?1567861302
by Nantawat Yingrattanasuk
Default
by ปุษยา จันทร์ช่วยนา
Unnamed
by Tana Supp
จ่ายครบเรียนเลย เจ๋ง แนะนำ ถ้ามีงบเพิ่มเติมใช้ surface go ถือแล้วฟังเพลิน
Default
by Tanakorn Rattanapruk
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet
จ๊าบมากครับ
Dsc 0089
by เอกภาพ งามพาณิชย์
Open uri20190830 28 j85gvk?1567148056
by Fern Sungkorn
Default
by Supakorn Thammasiri
Default
by กตัญญู เบญจพรหมผดุง
Default
by Thanyaporn Kajornpet
2017 12 20 132536
by Sarawuth Inthiruk
อาจารย์สอนดีเข้าใจง่ายครับ ขอบคุณมากๆครับผม
Open uri20181118 24637 3ob4h4?1542511838
by คนนำทาง มือสมัครเล่น
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Download
by Go for the Stars