Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 2 นาที

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 2 นาที

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.อัจฉรา ภูอ่าง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

53 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

909 รีวิว

16 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ปัจจุบัน ธุรกิจที่ใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจมีความได้เปรียบสูงมาก เราเห็นได้จากธุรกิจอย่าง Google Facebook Uber ฯลฯ ที่เป็นบริษัทที่มีข้อมูลมาหาศาลมากและหาวิธีจัดการกับข้อมูลที่อย่างมีประสิทธิภาพ จนปัจจุบันบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกไปแล้ว

หากคุณอยากเป็นผู้ประกอบการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่อยากประสบความสำเร็จ คุณจึงหลีกเหลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องหาวิธีทำให้ธุรกิจของคุณเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจที่ใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจ (Data Driven) เพื่อคุณจะได้ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด และแม่นยำมากขึ้น บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง มากกว่าบนความเชื่อและความรู้สึก

คอร์สนี้จะสอนวิธีการสร้าง Business Intelligence ให้กับองค์กรของคุณ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการ บริหาร และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมถึงวิธีการนำข้อมูลไปตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การสร้าง Dashboard เพื่อผู้บริหาร ด้วยโปรแกรม Microsoft Power BI

สิ่งที่คุณจะได้รับจากคอร์สนี้
- ภาพรวมของ Business Intelligence และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
- วิธีจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- วิธีการทำเหมืองข้อมูล
- วิธีการนำข้อมูลไปตัดสินใจเชิงธุรกิจ
- การทำ Dashboard เพื่อแสดงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- Case Study และตัวอย่างการใช้ข้อมูลของบริษัทต่างๆ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ ที่ต้องการนำข้อมูลมาช่วยการตัดสินใจ
- พนักงานบริษัทที่ต้องการเติบโตในองค์กร
- ผู้ที่ทำงานสายข้อมูลหรือสถิติ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

เส้นทางสู่ปริญญาโท
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อัจฉรา ภูอ่าง
อ.อัจฉราเป็นผู้สอนประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมธุรกิจ การวิเคราห์ข้อมูล และระบบสารสานเทศ อ.อัจฉราจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 และถือประกาศนียบัตรมากมายในสาขานี้ อาทิ
- ประกาศนียบัตร Big Data Programming with Hadoop and Java เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
- ประกาศนียบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data mining ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดาต้า คิวบ์ (Data Cube)
- ประกาศนียบัตร Python programming for data science คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตร Power BI Master Class

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อัจฉรา ภูอ่าง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

53 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (เกรดเฉลี่ย 4.00)
 • ปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

909 รีวิว

16 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
38
4 ดาว
14
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
20190423 210106 %283%29
by บุณยสิทธิ์ มหาบุญเป็ง
Default
by วราเทพ ผดุงถิ่น
Default
by ชรีรัตน์ ภูเขม่า
Open uri20191111 13671 x242m2?1573406770
by Bew Thanapon
Default
by นภัสรพี รื่นภาคจิตร
Unnamed
by Nattanon Khewkhum
Default
by Pruk Kedkeawmaneerut
ขอบคุณครับ
Open uri20200118 17614 c6hhli?1579347750
by Mangkalapirat Jantanarurk
ควรจะมี Slide ที่ใช้ในการสอนให้ดาวน์โหลดด้วย เพื่อให้เรียนตามได้ง่าย และการตัดต่อวิดีโอ ควรมีสไดล์เปิดค้างไว้ด้วย เนื่องจากบางช่วงมีการตัดต่อให้เหลือแต่หน้าอาจารย์พูด ทำให้บางทีกำลังอ่านสไลด์อยู่แล้วมีการขาดช่วงไป
Hrd white space
by นวพลาสติก NPI
Default
by นงลักษณ์ พลอยสุภา
Default
by Suwin Chaiwang
Default
by Sattawat Wongsuddee
11863334 10153484480496061 9033241458414758224 n
by Pattarachat Maneechaeye
Open uri20190529 235 1iivuwd?1559123895
by Kodchakorn Lernsuksarn
Open uri20191127 63316 2pp72j?1574869519
by Keerati Pattanasarin
Open uri20190827 8880 1r2im8y?1566895673
by วรศักดิ์ หงษ์สุวรรณ
Default
by นงนภัส โกฏิวิเชียร
Unnamed
by Chayaane Wathwantana
Default
by Ryo Sakthanasait
?1557489144
by Manotien Yuyanyong
Default
by จักรกฤษณ์ ศุภฉายากุล
อยากให้มีเอกสารประกอบการเรียน เช่นสไลในvdoเพื่อใช้จดหรือสรุป ให้load
Default
by อดิศร พรมแก้วงาม
?1567262482
by Nattanan Patchaipoon
90925271 1138150679855103 6372674931078987776 n
by Atthaphan Phummalee
Default
by เนติบัณฑิต สุนทรานุสร
21761904 1847859465255001 4076024342801273000 n
by ปริวรรต กลิ่นทุม
?1554604173
by Natthasak Woracharoensri
Unnamed
by Tinnarat Aromsuk
ทำไมไม่แจกเอกสารประกอบการสอนล่ะครับ
?1564210175
by Anchalee Mangphon
Unnamed
by Paloch Suchato
Open uri20190913 44459 1vlprrf?1568378131
by พรรณนิภา กระจ่างยุทธ
น่าจะมีเอกสารประกอบการสอนด้วยนะคะ
Img 20190902 184243
by ณัฏฐ์กร ดอนเกษม
Picture
by Natthanan Sakruangrit
Default
by Chatpawee Chaipanyawit
Lock screen wallpaper anime cartoon
by Foil Ben
?1559097614
by Amphol Tablet
?1567793343
by เจตนิพิฐ ถนนทอง
Default
by Phen Belles
Default
by ณัฐชา จิรวัฒนากิตติ
Open uri20190907 29958 1knzjqi?1567861302
by Nantawat Yingrattanasuk
Default
by ปุษยา จันทร์ช่วยนา
Unnamed
by Tana Supp
จ่ายครบเรียนเลย เจ๋ง แนะนำ ถ้ามีงบเพิ่มเติมใช้ surface go ถือแล้วฟังเพลิน
Default
by Tanakorn Rattanapruk
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet
จ๊าบมากครับ
Dsc 0089
by เอกภาพ งามพาณิชย์
Open uri20190830 28 j85gvk?1567148056
by Fern Sungkorn
Default
by Supakorn Thammasiri
Default
by กตัญญู เบญจพรหมผดุง
Default
by Thanyaporn Kajornpet
2017 12 20 132536
by Sarawuth Inthiruk
อาจารย์สอนดีเข้าใจง่ายครับ ขอบคุณมากๆครับผม
Open uri20181118 24637 3ob4h4?1542511838
by คนนำทาง มือสมัครเล่น
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Download
by Go for the Stars