Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 8 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 8 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.นพพร เรืองวานิช

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Centric และผู้เชี่ยวชาญ บรรยายให้กับอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารชั้นนำของประเทศ
 • ปริญญาตรี การจัดการ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท ด้านการตลาด จาก University of Chicago and Illinois Tech, USA
 • ปริญญาเอก ด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (เคน)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

1 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ The Standard และผู้จัดพอดแคสต์ The Secret Sauce
 • อดีตบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Momentum
 • อดีตบรรณาธิการบทความ นิตยสาร Elle Men
 • อดีตคอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร a day
 • ผลงานเขียนหนังสือ POPEYE เป็นผู้แปล HUMANS OF NEW YORK และผลงานล่าสุดคือ The Standard Storytelling Canvas
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,494 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ปัจจุบัน Storytelling กลายเป็น Buzzword ที่หลายคนในหลายๆ แวดวงพูดถึงกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว Storytelling ไม่ใช่เรื่องใหม่ มนุษย์เราใช้ทักษะนี้มาตั้งแต่ยังไม่มีภาษาเขียนด้วยซ้ำ และพบว่าการเล่าเรื่องมีประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน จนถึงการนำเสนอเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ยิ่งในปัจจุบันที่การแข่งขันทางธุรกิจมีความดุเดือด เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการสร้างเรื่องราวให้กับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของเราเป็นที่จดจำ และสร้างยอดขายได้ในที่สุด

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความสำคัญของการเล่าเรื่อง และหัวข้อสำคัญอย่าง โครงสร้างของเรื่องราว และการสร้างเรื่อง ไปจนถึงกรณีศึกษาและเทคนิค ที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าเราจะสามารถทำอย่างไรให้เรื่องที่เล่าส่งถึงและสามารถทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ เพื่อทำให้การเจรจาหรือการนำเสนอทางธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- โครงสร้างของ Storytelling (Construct Your Story)
- การสร้างเรื่อง (Craft Your Story)
- กรณีศึกษาและเทคนิคในการเล่าเรื่อง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส  
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 50% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 50% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร 
ผศ.ดร.นพพร เรืองวานิช (อ.มาร์ค) 
ผศ. ดร. นพพรปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Centric การมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ บรรยายให้กับอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารชั้นนำของประเทศ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรหลักสูตรควบตรี-โท ทางการบัญชีและบริหารธุรกิจ (IBMP) และดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผศ. ดร. นพพร จบปริญญาตรี การจัดการ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท ด้านการตลาด จาก University of Chicago and Illinois Tech, USA และปริญญาเอก ด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (เคน) 
คุณเคน นครินทร์ ผู้หลงใหลในงานเขียนที่ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนอย่างเต็มตัวจากการเป็นเภสัชกร 

ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ The Standard และผู้จัดพอดแคสต์ The Secret Sauce อดีตบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Momentum บรรณาธิการบทความ นิตยสาร Elle Men และคอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร a day นอกจากนี้ยังมีผลงานเขียนหนังสือ POPEYE เป็นผู้แปล HUMANS OF NEW YORK และผลงานล่าสุดคือ The Standard Storytelling Canvas ที่ได้กลั่นกรองและสรรค์สร้างมาจากประสบการณ์การเล่าเรื่องผ่านงานเขียนของเขา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นพพร เรืองวานิช

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Centric และผู้เชี่ยวชาญ บรรยายให้กับอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารชั้นนำของประเทศ
 • ปริญญาตรี การจัดการ (BBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท ด้านการตลาด จาก University of Chicago and Illinois Tech, USA
 • ปริญญาเอก ด้านการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ (เคน)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

73 รีวิว

1 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหาร สำนักข่าวออนไลน์ของคนรุ่นใหม่ The Standard และผู้จัดพอดแคสต์ The Secret Sauce
 • อดีตบรรณาธิการบริหารสำนักข่าว The Momentum
 • อดีตบรรณาธิการบทความ นิตยสาร Elle Men
 • อดีตคอลัมนิสต์ประจำนิตยสาร a day
 • ผลงานเขียนหนังสือ POPEYE เป็นผู้แปล HUMANS OF NEW YORK และผลงานล่าสุดคือ The Standard Storytelling Canvas
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,494 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
63
4 ดาว
7
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by ชนสรณ์ มีรอด
Default
by กุลธิดา บุญพงษ์
Sirithorn's pic
by Sirithorn Hongloi
มีประโยชน์ปรับใช้ได้จริงในหลายๆด้าน ตัวอย่างประกอบมากพอ (บางส่วนก็บอกว่าจะมีตัวอย่างแต่ไม่มี) ข้อสอบมีความก้ำกึ้งกำกวม แต่ยังพอใจกับเนื้อหาที่ได้เรียน เห็นเทคนิคดีค่ะ
Unnamed
by Kulwanee Arbedeen
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมาก ขอบคุณค่ะ
Open uri20200125 42449 sz41s8?1579912154
by Kamolpob Sinbuathong
Default
by Potsawee Nuttawarawarod
Default
by MediaPro SoundDD
Default
by กิตติ์ธเนศ จิรโอฬารพัฒน์
Default
by วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
เนื้อหาเข้าใจง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
Unnamed
by Doungkamon munphruk
อยากให้ยกตัวอย่างมากกว่านี้ เพื่อให้เห็นภาพที่มากขึ้นค่ะ
Img 1572
by Pinsuwan Chanchaipattana
ชอบคอร์สนี้มากค่ะ อ.ทั้งสองท่านสอนเข้าใจง่าย และสามารถปรับนำไปใช้กับธุรกิจได้จริง
Open uri20200303 19280 hllwxo?1583210937
by Baii Aorr
Open uri20190801 29 8pxuh5?1564635825
by Achara Kamolpechara
ใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงาน และชีวิตจริง
1922458 721290851248956 1159119038 n
by Rattanachol Intraprasert
Open uri20190412 2815 1ax67jw?1555049915
by Chavalit Laohaudomphan
?1560315527
by Chanaphop Authion
Default
by ชญาณ์นันท์ พีรวัฒน์ภาณุกร
?1587287778
by Nonnalin Thungsoonthorn
Default
by อาจรีย์ ราชประดิษฐ์
1341909
by Anurak Chanchainanthawong
เรียนสนุกมากครับ
Default
by Pinyada Kijvanichkul
Default
by บุญญฤทธิ์ แปลงดี
ช่วงคุณเคนพูดมีช่วงที่ตัดต่อไม่เนียนเยอะมาก เช่น พูดผิด จังหวะคัทแล้วพูดต่อ อยากให้ไปรีวิวอีกทีจะดูมืออาชีพกว่านี้ครับ
Default
by Supak Khunviriya
Default
by สุมันตา ยิ้มอยู่
87385336 10207201454550602 9087071146637000704 n
by ASANEE ASASOOK
เอาไปใช้งานได้จริงค่ะ
Unnamed
by Dhornratana Olanhankij
Unnamed
by Kanyalak saekor
Open uri20200520 175028 1g18mmf?1589978960
by Korawan Noo
106066191 2677079855863153 4088156226647293184 n
by รวิสรา ยิ้มภักดี
Default
by มาธวี สุขเขตต์
Open uri20190928 22610 1bl6i3g?1569684620
by Kcp Kaewkornpradit
Open uri20190830 11760 p8yknp?1567184395
by Maneewan Lhokunceam
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
Default
by ฐาวิชญา ธีรพัฒนะ
?1567043639
by Pornsri Chotiwit
Default
by เกศราภรณ์ บวรมงคลศักดิ์
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Unnamed
by Tunyarkon Junoon
ได้ไอเดียในการนำไปปรับใช้มากมาย
Unnamed
by Farsai S
?1588830729
by Yossakorn Phathong
Default
by สวรินทร์ วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
Default
by ชญานนท์ โอภาศรี
Default
by กริชนาวิน ทองส่งโสม
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
Default
by ดารารัตน์ คนล้ำ
Default
by Thanchanok Thatthong
Default
by วุุฒิัชัย วิเชียรพงษ์สาสน์
สามารถฟังได้เรื่อยๆ
Default
by สุวานีย์ สุวิสิษฐ์
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
Default
by ศักดิเดช วงศ์สุนทร
เยี่ยมครับ หากมีรายละเอียด Presentation สรุปใจความสำคัญ กลับมาให้บริษัท เพื่อเป็นตัวอย่างในการฝึกฝน แนวคิดต่างๆก็จะดีมากครับ
?1585692277
by renu malimart
Default
by ณัฐกิตติ์ ธรรมมา
?1513389728
by kong sittichai
Unnamed
by Arbhaschayakorn Kasemlapatsorn
?1567527971
by Supamas J.
Open uri20190901 7885 1rwe89u?1567309198
by Pamwad Thanadka
?1584621863
by Nuttawadee Phattarakitchanurak
15055814 10154696868749738 1768834865370235737 n
by Chanon Dusitthummakul
?1567554638
by วรเชษฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์
Default
by Prateep Laovakun
Dscf3683
by Kannarat Sano
S 34521095
by Thanathus Taneesan
Default
by Sjeemas Chanthitivech
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
67977190 705528456553884 197382570776723456 n
by P'pooh Smartbrain
Default
by พงศธร อ่อนแก้ว
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
?1574346400
by Paveena Sopon
?1570675268
by Punyanuch Khunleng
1591119073 screen shot 2020 06 02 at 10.30.13 am
by Jane Janisa
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Unnamed
by TC Triathlon
Data?1567002535
by ภาณุธัช รัศมิทัต